Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (2024)

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (1)

Nieuwsjun 16 2017, 00:00

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! Maar wie is Sammie eigenlijk en hoe is hij begonnen met het maken van muziek? Wij zochten het voor je uit. Lees het exclusieve interview hier beneden!

Hey Sammie, hoe gaat het?

Yess, gaat lekker. Ik hoor net dat we ook op Vestival staan dit jaar! En met jou?

Sammie Sedano, is dat eigenlijk je echte naam?

Nee, Sammie is een bijnaam van mij die ik heb gekregen door de buurt. Het is afgeleid van mijn achternaam. Sedano is de fam, niet door bloed maar door daden.

Waar kom je eigenlijk vandaan?

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, Rotterdam Noord om precies te zijn. Hier woon ik trouwens nog steeds.

We zien jouw naam steeds vaker voorbij komen in de Hiphop scene, wanneer ben je begonnen met het maken van muziek?

Muziek maken doe ik eigenlijk al sinds mijn kinderjaren.Ik heb een tijdje gitaar gespeeld maar daar bakte ik niet echt veel van. Toen ik een jaartje of 12 werd begon ik met mijn eerste teksten. Eerst meer poëtisch maar al snel schreef ik mijn eerste rap-teksten en deed ik freestyles buiten op het pleintje achter mijn ouderlijk huis.

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (2)

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

Divers, ik probeer eigenlijk alles wat ik tof vind klinken zelf te doen. Maar dat is nog allemaal niet uitgekomen. Op het moment is het nog al ‘straat’ en puur. Ik hoor vaak dat ik heel Rotterdams klink, voornamelijk doordat het rauw is en ik geen blad voor de mond neem. Zelf weet ik dat ik meer kan zijn dan alleen‘die Rotterdamse rapper’maar dat wil ik jullie laten horen in mijn komende releases.

Je nieuwe track heet Culo, why?

Het is een van mijn eerste tracks waarbij ik de ‘zware lading’ aan de kant zet. Ditmaal gaat het niet alleen om de tekst maar om de vibe. Heel wat anders dan wat je van me gehoord hebt op mijn laatste EP ‘De Nachtapotheker. Ik zat weer eens met producer WAV. Yard in de studio en lieten de creativeit gaan, zo is‘Culo’ ontstaan. Just havin’ fun.

Even terug naar jou als persoon, wat maakt jou anders dan andere mensen in de Hiphop/R&B scene?

Dat is een goede vraag, om eerlijk te zijn ben ik niet echt bezig met mezelf onderscheiden van de scene. Ik wil muziek maken die ik zelf dope vind en als dat nou toevallig anders is dan de rest, all good.Ik probeer me telkens weer uit te dagen en te experimenteren. Ik denk totaal niet in hokjes of genres.Ik denk doordat ik diverse werelden met elkaar combineer ik toch opval, zo probeer ik mijn muziek te versterken met andere elemten zoals kunst en fotografie.

Zijn er bepaalde artiesten/rappers die je hebben geïnspireerd?

Genoeg, voornamelijk legends zoals Bob Marley, J Dilla, Biggie en Andre3000 maar ook hedendaagse artiesten zoals Future, Asap Mob en Amir Obe. Ik luister eigenlijk van alles, zelfs taal is voor mij geen barriere. Zo kan ik op een zonnige dag ook een plaat van Manu Chao, MHD of Kassav opzetten.

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (3)

Is er iemand waar je op dit moment echt graag mee samen zou willen werken?

Uit Nederland? Ik vind Project Money een gruwelijke sound hebben. En als ik kijk naar de artiesten, Kempi. Du Gangstar tape raakte me ziel! Adje ook trouwens, hij liet zien dat je zowel in de club als op de straat gepompt kan worden.

Wat is de samenwerking waar je tot nu toe het meest trots op bent?

Ik denk met WAV. Yard en Dayle, mijn vaste producers. Ik ken die jongens al van way back. We zijn met elkaar meegegroeit door de jaren heen en hebben na al die tijd de drive behouden om muziek te maken. Zo hebben we een eigen sound kunnen creeeren from scratch. Ik weet ook wat ik aan ze heb, en zij ook aan mij. We fam b!

Hoe groot schat jij de kans in dat de Hiphop scene in Nederland blijft groeien?

Hiphop zal altijd blijven groeien, meer omdat een onderdeel daarvan (lees rap) nu geïmplementeerd is in diverse andere genres. Zo hoor je rap op alle denkbare soorten muziek. Daarnaast is het nu ook geaccepteerd in de sport en op de radio. Ik denk dat we niet moeten vasthouden aan hoe het was maar juist blij moeten zijn met hoe het verder groeit en welke deuren het voor ons alle openmaakt.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat ook jij daar je steentje aan bijdraagt?

Door alleen maar vuur af te leveren, kwaliteit op kwaliteit. En door te blijven ondernemen uit het hart, van evenementen, exposities tot aan jonge artiesten coachen. Hou het 100 bij elke stap.

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (4)

Wat kunnen we de rest van dit jaar en misschien wel volgend jaar van jou verwachten?

Deze zomer heb ik nog wat singles liggen die ik ga uitbrengen. Ook ligt er een EP met producer Dayle klaar die ik voor het eind van het jaar wilt droppen. Daar ben ik wel heel trots op!

Heb je nog iets te zeggen tegen de ParraTV lezers of wil je nog een shout-out doen naar iemand?

ParraTV, thanks for the opportunity! Check jullie snel!

Beluister hier Sammie's gloednieuwe single genaamd Culo.

Wil jij meer over Sammie Sedano en zijn crew te weten komen? Volg Sammie en Wavyard op Instagram!

Wij spraken met Sammie Sedano: Een naam die je steeds vaker voorbij ziet komen in de Hiphop scene! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6097

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.