UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦  · Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (2024)

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (1)

Kid’s Box 3ENGLISH FOR SPANISH SPEAKERS

UPDATED 2ND EDITION Caroline Nixon & Michael Tomlinson

Lehen Hezkuntza

Programazio didaktikoa

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 1- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (2)

1 Metodologia didaktikoa1.1 Oinarri teorikoa

1.2 Kid’s Boxek ematen duena

1.3 Ikastaroaren osagaiak

2 Helburuak 3 Konpetentziak 3.1 Sarrera

3.2 Kid's Boxen ekarpena konpetentzien jabekuntzan

3.3 Kid's Boxen konpetentziak

3.4. Adimen anitzak

4 Edukiak4.1 Eduki-blokeak

4.1 Gutxieneko edukiak

5 Ikaskuntza estandarrak

6 Ebaluazioa 6.1 Aurkezpena

6.2 Ebaluazio irizpideak

6.3 Ebaluazioa Kid’s Boxen

6.4 Kid’s Boxen ebaluazio tresnak

7 Beharrizan espezifikoak

8 Unitate didaktikoen garapena 8.1 Edukiak

1. blokea. Ahozko testuen ulermena2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena3. blokea. Idatzizko testuen ulermena4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Ø Conocimientos linguistikoak - Komunikazio funtzioak- Lexikoa- Sintaxi-diskurtso edukiak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 2- © Cambridge University Press 2017

EDUKIEN AURKIBIDEA

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (3)

- Ahoskera eta ortografia- Ikasgelako lengoaia

Ø Ikaskuntza estrategiakØ Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak

8.2 Konpetentziak: Deskriptoreak – Jarduerak

8.3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

8.4 Diziplinarteko ikuspegia

8.5 Irakurketa bultzatzea

8.6 Ebaluazio irizpideak

8.7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Eranskina - KONPETENTZIEN EBALUAZIORAKO ERRUBRIKA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 3- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (4)

1 METODOLOGIA

1.1 Oinarri teorikoa

Kid’s Boxek ikasleari ingelesa ikastearekiko plazerrean sarrera ematen dio eta, sail hau eratzen duten sei liburuetan zehar, bere ingeles maila era jarraituan hobetzea bideratzen du.

Kid’s Box Espainiako ikastetxeetarako bereziki diseinatuta dago, espainiar hezkuntza curriculumari jarraiki, eta ikasleen adin eta garapen kognitiboarekiko egokitutako konpetentzien garapenaren arabera.

Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko (EHEMB) proposamenak kontuan izanda sortutakoa da sail hau. EHEMBren helburuek Cambridge ESOLen (English for Speakers of Other Languages) Cambridge English: Young Learners azterketen edukiekin betetzen dute:

Cambridge English: Starters (A1 mailaren azpitik)Cambridge English: Movers (A1 mailaren parekoa)Cambridge English: Flyers (EHEMBren A2 maila inguruan)

Kid’s Box 2018tik aurrera indarrean dauden Cambridge English: Young Learners azterketen edukietara moldatuta dago, izan ere, bi mailatako ziklo bakoitza azterketetako bati dagokio. Hori dela eta, lehenengo zikloan jorratzen diren edukiak Starters azterketan eskatzen denarekin bat datoz, bigarrenekoak Moversekin eta hirugarrenekoak Flyersekin. Maila guztiek dituzte azterketetatik ateratako jarduera tipoen adibideak.

Activity Bookeko unitate guztien amaieran, Cambridge English: Young learners azterketen atal bat lantzeko orrialde bana dago. Orrialde hauek benetakoa azterketen formatua kopiatzeko diseinatuta daude, baina unerako ikasleek ikasita duten lengoaia erabiltzeko kontu handiz graduatuta daude.

Sei mailek ikasleen abileziak lau trebetasunetan garatzen laguntzen dute (ahozkoaren ulermena, ahozko ekoizpena, irakurmena eta idazmena) eta, aldi berean, era kognitiboan, ikaskuntzaren garapen sentipen erreala hautematen laguntzen diote ikasleari. Puntu hau garrantzia handikoa da, izan ere, metodo honen funtsezko printzipioetako bat norbere esperientzia pertsonalean oinarritutako ikaskuntza baita.

Plutarkok gogoratzen digun bezala, "Adimena ez da bete beharreko edukiontzi bat, baizik eta piztu beharreko su bat". Kid's Box ikaskuntzaren ideia horretan oinarritzen da. Ikasleak zenbat eta gehiago ikasi orduan eta jakin-min handiagoa izango duenez eta buru-belarri ekingo dionez lanari, Kid's Boxen proposamenetako bat material erakargarri eta jarduera entretenigarrien erabilera da, horrela, bai adimenari dagokionez zein fisikoari, haren inplikazioa handiagoa izango delako eta horrek lengoaia bere kabuz ulertzera bultzatuko duelako.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 4- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (5)

Lehenengo sei saioek lengoaiaren egitura berriak aurkezten dituzte, chanta, abestia eta irudidun istorioa (picture story) barne, bakoitza dagozkion jarduerekin. Unitate bakoitiek bi saio gehiago eskaintzen dituzte, diziplinarteko gai bat (CLIL) aurkeztu eta txertatzeko eta kultura-arteko eta baloreetan oinarritutako lanaren kontzientzia sustatzera bideratutakoa. Kid's Boxen bigarren edizioak espainiar ikasleentzako bereziki pentsatutako ezaugarriak ditu, 1. eta 2. mailetako Ikasleen liburu, Activity Book, My Home Booklet, Language Portfolio, horma-irudi eta Wordcardetako testu guztietan eskolako idazkera etzanaren erabilera, besteak beste. Horrez gain, proiektu elebidunak dituzten zentroen beharrizan espezifikoak ere kontuan hartzen ditu, gramatika edukien lanketa praktikan areagotzean, adibidez.

1.2 Kid’s Boxek ematen duena

Kid’s Boxen materialak hurrengo estrategien bitartez interesa eta gogo bizia pizteko pentsatutakoak dira:

Pertsonaia eta istorioetan dagoen umorea. Kid’s Box sortzerakoan ardatzaren muina gazteentzat ahalik eta pizgarriena izango den ikastaroa egitea izan da. Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, lengoaiaren atxikipena arrakastatsua izan dadin, motibazioa erabakigarria da. Aurkezpenetan eta, bereziki, unitateen amaierako istorioan umore ukitua txertatzen saiatu gara. Istorioa ikasleak unera arte ikasi duena berrikusteko eta gehiago ikas dezan eragiteko pentsatuta dago, pertsonaien abenturen nondik norakoa jarraitzeko jakin-mina izango duelako.

Ekintza eta jardueren bitartez sormena eta ikaskuntza. Marraztu, margotu, ‘make and do’, abesti, jolas eta chantek, lehen begiratuan, guztiek eman dezakete balore didaktiko mugatua dutela hizkuntzaren jabekuntzari deritzonez, eta mesfidantza sor dezake. Aldiz, mota honetako jarduerek ikaskuntza prozesuaren funtsezko atal bat eratzen dute, ikasleari sortzailea izaten uzten diotelako eta ezagutza gogor atxikitzen modu eraginkorrean laguntzen dutelako. Kanpoko mundua ikasgelarekin lotzen du eta horrela ikasleak bere inguruko munduari buruzkoak ikasten ditu ingelesa ikasten duen artean. Modu honetan, ingelesa eskolako ikasgai bat baino gehiago dela ulertuko du eta ingelesa ezagutzarako tresna bezala erabiltzeko moduak hautemateko aukera eskainiko dio.

Ikaslearen autonomia azaleratu eta garatzea, modu eraginkorrean ikasteko gai izan dadin eta bere ikaskuntza prozesu propioa jarrai dezan. Ikasleak zenbait gauza euren kabuz aurkitzera bultzatzen ditu liburuak. Kid's Boxek autozuzenketa jarduerak ditu, berrikusteko hiztegi zerrendak eta ikaslearen autonomia garatzeko bestelako jarduerak. Sail honek, eskolatik kanpo, ikaslea bere kabuz ikerketak egiteko gai izan dadin eragitea sustatzen du.

Tolerantzia eta errespetuaren sustapena. Ikasleari kultura aniztasuna balioesten, ezberdintasunak errespetatzen eta giza baloreak garatzen laguntzen dio. Ingurune naturalarekiko errespetua eta berori babestea beste gizakienganako errespetuari estuki lotuta daude eta hori Kid's Boxen sail osoan zehar dago.

Irakasleak orientatzaile papera eta ikaskuntza prozesua errazteko rola hartuko du, binakako edo taldeko jarduerak eta role playen bitartez. Mota honetako komunikazio jarduerek ikasleari modu independentean lan egiteko aukera eskaintzen diete,

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 5- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (6)

irakaslerik gabe. Mota honetako jardueretan irakasleak orientatzaile bezala jokatuko du eta erraztasunak emango ditu, baina kanpoan geratuko da ikuskari bezala eta, beharrezkoa deritzonean, parte hartuko du.

Ikaslearen ingurunetik hurbil dauden jarduera praktikoak: abesti, jolas, chant, binakako jarduerak eta abar. Hizkuntza bat ikasteko esperientzia pozgarria izan dadin, ikasleek euren errealitatean testuinguruan kokatutako jarduera esanguratsuak behar dituzte. Kid’s Boxek hainbat aukera eskaintzen ditu era aktiboan ikasteko. Errepikapenezko praktikaren bitartez baino ez bada ere, abileziak, gogoeta ulermena gara daitezke. Azken finean, igeri egiten uretan ikasten da…

Are gehiago, unitate bakoitzean Edukien eta Atzerriko Hizkuntzen Ikasketa Integratua (AICLE) lantzera bideratutako bi orrialdetako atala dago. Ikasgai horiek hizkuntza testuinguruan ikasi eta beste ikasgaien ingurukoak ere ikasteko aukera sortzea dute helburu. Ikaslea lantzen dabilen curriculumeko beste eremu batzuetako edukiak bikainki osatzen dituzte, modu horretan, bere ikasketa orokorra finkatu eta sendotzeko aukera emanez. Honela ikasleak ikasketa bultzatzen duten gai interesgarriei esker motibazio gehiago aurkitzen du. Lengoaiaren mailaketa zainduak edukiak eta atzerriko hizkuntza integratzen dituzten ikasgaiak erraztasunez garatzea bideratzen du eta eraginkor eta entretenigarriak dira. Gainera, guztien partaidetza bermatze aldera, ikasleen gaitasun aniztasunari ere arreta ematen dio.

Ingelesa eskolako hizkuntza hutsa izatetik natura-zientziak edo gizarte-zientziak bezalako beste ikasgaietako transmisio hizkuntza izaterako aldaketa da ikasketa integratuak hain emaitza onak ematearen arrazoi nagusietako bat. Aldaketa honekin ikaslea hizkuntza berri baten aurrean dago eta modu naturalagoan erabiltzen hasi daiteke hizkuntzarenak ez diren kontzeptuak ikasten dituen artean.

Metodoarekin bere osotasunean bat etorrita, AICLE ikasgaiek ikaskuntza estilo aniztasunak eragindako beharrizanak kontuan dituzte: inteligentzia logiko-matematikoa, espazio-ikuste inteligentzia, musikarako inteligentzia, pertsonen arteko harremanetarako inteligentzia eta inteligentzia motorra (edo gorputz-kinestesikoa) eta hizkuntzarakoa ere, ingelesa hizkuntza bezala ikastean lantzen dena.

1.3 Ikastaroaren osagaiak

Kid’s Boxen maila bakoitzak Ikaslearen liburu bat (My Home Bookletarekin) eta Jarduera koaderno bat (pegatinaduna, CD-ROM & Language Portfolio) ditu ikaslearentzat, eta irakaslearentzat: Class Audio CDak, Irakaslearen liburua, Irakaslearentzako baliabide sorta Audio CDarekin, horma-irudiak eta arbel digitaletarako Digital Box-a. 1.etik 4.erako mailak flashcard eta wordcardekin datoz. Irakasleak bi mailatik behin Tests CD-ROMa (Audio CDduna) du.

Ikaslearen liburuak kolorezko 96 orrialde eta zortzi unitate ditu, gehi sarrera unitate bat. Bi unitatero berrikusketarako unitate bat dago, ‘Review’ deritzona, eta aurreko unitateetan ikasitako hiztegia eta gramatika egiturak berrikusteko material erakargarri eta pizgarriak ditu. Unitate bakoitzaren amairen agertzen den unitateko protagonistak bi detektibe dira, Lock eta Key.

Unitate guztien amaieran curriculum-arteko edukidun (CLIL) orrialde bat dago.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 6- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (7)

Ikaslearen liburuaren amaieran, bi unitatero lantzeko, baloreen lanketarako orrialde bikoitza dago, “Say it with me” ahoskatzeko saila, lau ospakizun eta gramatika erreferentziadun saila dago.

Ikaslearen liburuak, gainera, 32 orrialdedun My Home Bookleta dakar, ikasleak etxean gurasoekin ikasgelan landutako eduki eta konpetentziak berrikus ditzan.

Jarduera koadernoak ere hiztegi berriarekin lanketa gehiago eskaintzeko eta bere ulermena sendotzeko pentsatutako 96 orrialde ditu.

Activity Bookak Cambridge English: Young Learners (Movers) azterketaren lanketarako jarduera praktikodun zortzi orrialde ere baditu, gehi gramatika erreferentziadun saila.

Activity Bookak CD-ROM bat dakar, unitateko hiztegi eta egitura nagusiak lantzeko balio duten jolas dinamikoen bitartez ikasketaren esperientzia sendotzeko pentsatutakoak eta, aldi berean, ikaslea ahoskera eta ahozkoaren ulermenaren inguruan gogoeta egiten bultzatzen dute.

Ikasleak Language Portfolio online bat dauka, EEMren (Europako Erreferentzia Markoaren) arabera, ikaslea auto-ebaluaziora bideratzen du eta Lehen Hezkuntzako etapa osoan zehar ikasle bakoitzaren ikaskuntza esperientzia jasotzen da bertan.

Audio CDek Ikasle liburuko eta Jarduera koadernoko entzumenerako material guztia dute, abesti eta istorioak barne. Kantuak abestutako bertsioan zein karaoke bertsioan eskuragarri daude.

Irakaslearentzako Baliabide Packak aniztasunaren arretarako jarduera aukera zabala du, unitate bakoitzerako hedapen eta sendotzerako jarduerez gain. Oparitako audio CDan YLE azterketak ere badaude, entzumenetarako material gehigarriekin. Halaber, hiztegi berria finkatzeko balioko duten word cardak ere baditu.

Irakaslearen liburuak ikasgai bakoitzerako jarraibide didaktikoak eskaintzen ditu, entzumen jarduera guztien grabaketen transkripzioak eta jardueren erantzun guztiez gain, mailaka curriculumaren ikuspegi orokorra, orrialde fotokopiagarriak eta ebaluaziorako jarduerak ere baditu.

DVD elkarreragileak istorioen bertsio animatuak ditu, animaziodun abestiak, bideo-dokumentalak, jolas elkarreragileak eta quizak.

2 HELBURUAK

236/2015 Dekretuak, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak curriculuma irakaskuntza eta ikaskuntza etapa bakoitzaren helburu multzo bezala definitzen du; konpetentziak, edo irakaskuntza eta hezkuntza etapa bakoitzaren berezko edukiak modu integratuan aktibatu eta aplikatzeko gaitasunak; edukiak, edo irakaskuntza eta hezkuntza etapa

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 7- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (8)

bakoitzaren eta konpetentzien jabekuntzan laguntzen duten ezagutza multzoak, abileziak, trebetasunak eta jarrerak; metodologia didaktikoa, hezkuntza praktiken deskribapena zein hezitzaileen lanaren antolaketa bazen dituena; ikaskuntza estandarrak eta emaitza ebaluagarriak; eta irakaskuntza eta hezkuntza etapa bakoitzaren konpetentzien jabekuntza eta helburuen lorpen mailaren ebaluazio irizpideak.

Etapa honetarako helburu orokorrak ikasleak eremu guztietan1 garatu behar dituen abileziei dagozkie:

a) Elkarbizitzaren balioak eta arauak ezagutu eta aintzat hartzea, haien arabera jokatzen ikasi, herritar gisa jarduteko prestatu eta giza eskubideak eta gizarte demokratiko batek berezko duen aniztasuna errespetatzea.

b) Taldeko nahiz bakarkako lanerako ohitura, ikastean ahalegina egitekoa eta erantzukizunez aritzekoa, eta norberarengan konfiantza, zentzu kritikoa, ekimena, jakin-nahia, interesa eta sormena ikasketa-prozesuan.

c) Gatazkei aurrea hartu eta modu baketsuan konpontzeko trebetasunak bereganatzea, familian eta etxe barnean eta berekin harremanak dituzten gizarte taldeekin autonomiaz moldatzeko.

d) Kultura desberdinak eta pertsonen arteko desberdintasunak ezagutu, ulertu eta errespetatzea, eta halaber emakume eta gizonen arteko eskubide eta aukeren berdintasuna eta ezgaitasunen bat duten pertsonak ez diskriminatzea.

e) Gaztelania eta Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofiziala ondo ezagutzea eta irakurketarako ohitura garatzea.

f) Atzerriko hizkuntza batean, behintzat, oinarrizko komunikazio gaitasuna lortzea, mezu errazak adierazi eta ulertzeko moduan eta ohiko egoeretan moldatu daitezen.

g) Oinarrizko matematikarako konpetentziak garatzea eta oinarrizko kalkulu-eragiketak behar dituzten ariketak ebazten hastea, geometria ezagutzak eta estimazioak, eta eguneroko bizitzan horiek baliatzeko gai izatea.

h) Natur-zientzia, Gizarte zientzia, Geografia, Historia eta Kulturaren oinarrizko alderdiak ezagutzea.

i) Jasotzen eta ekoizten dituzten mezuekiko sen kritikoa garatuta, ikasteko helburuarekin informazio eta komunikazio teknologien erabileran hastea.

j) Arte errepresentazio eta adierazpide anitzak erabiltzea eta ikusizko eta ikus-entzunezko proposamenak sortzen hastea.

1 126/2014 Errege-dekretua, otsailaren 28koa, 2014ko martxoaren 1eko 52. BOEa.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 8- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (9)

k) Higienea eta osasuna balioestea, norbere gorputza eta besteena onartzea, ezberdintasunak errespetatzea eta hezkuntza fisikoa eta kirola garapen pertsonal eta soziala bideratzeko tresna bezala erabiltzea.

l) Gizakiarengandik hurbilen dauden animaliak ezagutu eta balioestea eta euren zaintza hobetzen duten jarrera izatea.

m) Izaeraren alderdi guztietan eta besteekiko harremanetan afektu-gaitasunak garatzea eta bortizkeriaren, inolako aurreiritzi eta estereotipo sexisten kontrako jarrera izatea.

n) Bide hezkuntza suspertzea eta trafiko istripuak saihesteko ahaleginean errespetuzko jarrerak mantentzea.

3 KONPETENTZIAK

3.1 Sarrera

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak etengabeko prestakuntzarako gaitasun giltzarriei buruz emandako 2006/962/EC Gomendioa aintzat harturik, 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena, curriculumaren elementuetan integratutako gaitasunkako ikaskuntzaren sustapenean oinarritzen da. Eta gaitasun edo konpetentzia horiek horrela zehazten ditu:

1.– Konpetentzia da irakaskuntza- eta hezkuntza-etapa bakoitzeko eduki propioak modu integratuan aplikatzeko gaitasuna, jarduerak behar bezala egitea eta arazo konplexuak modu eraginkorrean ebaztea helburu dituena.

2.– Pertsona guztiek beren burua errealizatzeko eta garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan egiteko behar dituztenak dira oinarrizko konpetentziak.

3.– Oinarrizko konpetentzia horiek izan daitezke zeharkakoak edo diziplina barrukoak.

4.– Oinarrizko Hezkuntza amaitzean, ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak garatuta izan behar dituzte helduaroari ekiteko, bai eta konpetentziok garatzen, mantentzen eta eguneratzen jarraitzeko ere, etengabeko ikaskuntzaren bidez.

5.– Ikasleak oinarrizko konpetentzia horiez modu eraginkorrean jabetzeko, ikastetxeek jarduera integratuak diseinatuko dituzte, ikasleek konpetentzia bat baino gehiago ikas dezaten aldi berean.

236/2015 Dekretuak, Europar Batasunak2 definitutako konpetentzia giltzarrietan oinarrituta, bereizi eta definitzen ditu konpetentziak:

2 2006ko abenduaren 18an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak etengabeko prestakuntzarako gaitasun giltzarriei buruz emandako 2006/962/EC Gomendioa

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa - 9- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (10)

Oinarrizko zehar-konpetentziak bizitzako alor eta egoera pertsonaletan, sozialetan, akademikoetan eta lanekoetan –diziplina-arlo guztietan nahiz eguneroko bizitzan–, arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar direnak dira. Arlo edo ikasgai guztietan batera lan eginez sustatu eta sendotu behar dira, eta bizitzako alor eta egoera guztietan integratuz eskuratzen eta aplikatzen dira

Diziplina baitako oinarrizko konpetentziak dira, hain zuzen, bizitzako maila pertsonalean, sozialean, akademikoan eta lanekoan arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar direnak, eta diziplina-arloren batekin erlazionatutako baliabide espezifikoak mugiaraztea eskatzen dute. Diziplina-matrize bat dute oinarrian, arloren bateko arazoen eta egoeren bitartez eskuratzen dira, baina diziplina-arlo bateko edo batzuetako arazoak eta egoerak konpontzeko aplika daitezke.

Honako hauek dira diziplina baitako konpetentziak:

HLK – Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia.MK – Matematikarako konpetentzia.ZK – Zientziarako konpetentzia.TK – Teknologiarako konpetentzia.GHK – Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia.AK – Arterako konpetentzia.KM – Konpetentzia motorra.

Eta hauek oinarrizko zehar-konpetentziak:

HDK – Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.PIIK – Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.EBK – Elkarbizitzarako konpetentzia; IIK – Izaten ikasteko konpetentzia.AEK – Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia.

Eduki, konpetentzia eta ebaluazio irizpideen arteko erlazioak abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuan deskribatuta daude.

Kid’s Boxek agintariek hezkuntza arloan ezarritako lege eta ildo multzoari erantzuten dio. Ikuspegia globala da eta ezagutza praktikoaren lorpenean oinarritzen da. Ikaslea etengabeko ikaskuntzari esker garatzeko gaitasunaz hornitzeko xedea du.

Kid’s Boxek aurkezten dituen jarduera anitzek atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza curriculumeko beste arlo batzuekin integratzen laguntzen du. Gainera, zazpi konpetentzien garapen globalera orientatuta dago.

3.2 Kid's Boxen ekarpena konpetentzien jabekuntzan

Atzerriko hizkuntza bat ikasteak, beste ikasgaiek egiten duten bezala, konpetentzien jabekuntzara garamatza. Jabekuntza prozesu hori ikasle batek betetzen duen oinarrizko hezkuntzaren sistemako etapa ezberdinetan zehar intentsitate gradu berean gauzatzen da.

Kid's Boxek modu eraginkor eta sistematikoan laguntzen du konpetentzia guztien jabekuntzan eta, hori, konpetentziok ingelesez lortzen direla bermatzen duen

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 10- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (11)

komunikazio markoaren barruan egiten du. Komunikazio foku hori Lehen Hezkuntzako sei mailetan zehar hartzen da.

Kid’s Boxen helburu didaktikoak eta edukien aukeraketa konpetentziok garatu eta horietaz jabetzeko sortutakoak dira.

Konpetentzia linguistikoa bai ahozko zein idatzizkoaren erabileran komunikazio-hizkuntza ingelesean zentratzen da.

Konpetentzia hau atzerriko hizkuntzaren ikasketaren bitartez bultzatzeak ikasleak ahoz zein idatziz adierazteko abilezia hobetzea dakar. Agertzen den egoera linguistiko bakoitzerako erregistro eta mintzaira egokia erabiltzean garatzen du.

Ikaslearen konpetentzia linguistikoa atzerriko hizkuntzaren arauak modu mailakatuan ezagutu eta menderatu ahala hobetzen da. Lagungarri bezala, bere ama-hizkuntza balia dezake eta hizkuntza berriaren ikaskuntza prozesuaren inguruan gogoeta egin.

Kid’s Boxen dauden jarduerek ikasleak lau trebetasunak (ahozkoaren ulermena, idatzizkoaren ulermena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena) lortu eta gara ditzan bideratzen dute; ingelesa ikastean norbereganatu beharreko gramatika arauekin, une oro, hizkuntzaren ikaskuntza sendotuta.

Matematikarako konpetentziak arrazoitzeko abilezia erabiltzen du. Juzguak egin, erabakiak hartu eta eragiketak ebazteko prozeduraren bidez ondorioetara heldu eta logika koherentziaz aplikatzea eskatzen du. Matematika kontzeptuak eguneroko bizitzan aplikatzea ere garrantzitsua da.

Konpetentzia honetaz jabetzeko ikasleak zenbaki sistema eta bere ikurrak ezagutu eta erabili behar ditu. Adierazteko modu ezberdinetara ohituta egon behar du eta zenbaki mailan adierazi eta ebazpenak lortzeko gai izan behar du; konpetentzia linguistikoak, ordea, arrazoitu, argudioak garatu, hipotesiak formulatu, dedukzio eta indukzio arrazoibideak erabiltzea eta abarrekoak egiteko gaitzen du.

Sarritan Kid's Boxen jarduerak matematika prozesuekin lotuta daude. Ikasleari arrazoibide eta logika eginkizunak planteatzen dizkio, matematika ariketak barne, bai ahoz zein idatziz. Horrela, ikastaroak konpetentzia hori garatu eta suspertzen laguntzen du.

Zientzia eta teknologiarako konpetentzia gertakari eta fenomenoak ulertzeko gai izatean oinarritzen dira. Aurreikuspenak egitea dakar, elikadura-ohitura, osasuna edo ingurumenaren inguruan entzun edo irakurri dutenean oinarrituta aurreikuspenak egitean edo egunerokotasunean kontsumitzaile arduratsuak izatean datza.

Kid's Boxek gai horien inguruko eduki argi eta xehetasunduna duen ahozko nahiz idatzizko testu sorta zabala eskaintzen du, horrela, ikasleak gertakari eta fenomenoak uler ditzan bultzatuta eta ondorioak aurreikus ditzan bideratuta. Ikasleak ingeleserako konpetentzia hobetzen duen artean, ezagutza hori lortzen du.

Informazioa tratatu eta hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaz jabetzeko ikasleak ingelesez mota guztietako testuak irakurtzen, aztertzen eta transmititzen jakin behar du. Entzun eta irakurtzen informazioa aukeratu eta antolatzeko gai izan behar du- Era berean, konpetentzia hau ikaskuntza prozesuan multimedia baliabideak txertatzearekin estuki lotuta dago.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 11- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (12)

DVD elkarreragileari eta CD-ROMari esker Kid's Boxek teknologia digitalaren erabileran trebeagoa izaten laguntzen dio ikasleari. Gainera, zenbait testutan informazioaren erabilera erabakigarria da, beste konpetentziak baztertu gabe.

Ikasten ikasteak ikaslearengan eta ingelesa ikas dezan berarengandik espero denean zentratzen du arreta. Buruz ikasteko eta bere burua ebaluatzeko gaitasunaz ere ari da. Abilezia bi hauek ikasleari lengoaiaren inguruan hipotesiak egiteko eskatzen zaion ikaskuntza prozesu guztietan daude, testuetan txertatzen diren bizitza errealeko adibide anitzak ere erabilita. Kid's Boxek erronka egiten dio ikasleari, hizkuntza edukiak erabiltzerakoan ikasketa prozesuan era aktiboan inplika dadin. Hizkuntza arauak sotiltasunez aurkezten ditu ikasleak bere ondorioztatze eta hipotesiak modu naturalean egin ditzan, hizkuntzaren jabekuntzaren berezko "gramatika unibertsala"ren printzipioetan oinarrituta.

Gainera, Europako portfolioari esker, ikastaroak etengabeko auto-ebaluazio prozesua dakar eta, horrek, era batera, ikasten ikasteko konpetentzia sendotu egiten du. Ikaskuntza prozesuan zehar, Kid's Boxek etengabe bultzatzen du ikaslea lankidetza ikaskuntzan parte har dezan, ikasten ikasteko zutabeetako beste bat, eta, horrela, ingelesa pentsatzeko tresna bilakatzen da, eta errealitatea ulertu eta irudikatzeko.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia ingeles hizkuntzaren muineko gizarte eta kultura oinarri ezberdinak ezagutu eta hurbiltzean oinarritzen dira. Bestalde, binakako eta taldekako lanaren bitartez errespetua eta beste balore batzuk sendotzen dira.

Kid's Boxek Britainia Handiko gizarte eta ohiturez gain, beste herrialde anglo-hiztunetako alderdi kulturalak ere aurkezten ditu –komunikazio-hizkuntza beti ingelesa izanda–, besteak beste, Australia eta Estatu Batuak. Errespetua eta etengabeko aldaketan dagoen gizartearen baloreak bultzatzen ditu, non kultura aniztasuna XXI. mendeko printzipioen artean nagusitzen den. Kid's Boxen edukiak hezkuntza sisteman egindako lana osatzen du balore horiek sendotzeko eta, horrekin, ikasleari Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia lortzen laguntzeko.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziak ikaskuntza prozesura modu autonomoan hurbiltzeko gaitasuna dakar edo, bestela, ikasleak bete nahi duen edozein eginkizun osatzeko besteekin lankidetzan aritzea.

Kid's Boxek ikaslea autonomiarekin lan egitera animatzen du, erantzukizunerako sena eta autoezagutza goratuta eta, aldi berean, sormena eta irudimena suspertzen ditu. Gainera, ebaluazioa zentzu kritikoarekin estuki lotuta dagoenez eta balore-juzguak banaka zein taldean lor daitezkeenez, errespetu eta ulermenerako baloreak ere sendotu egiten dira (bai norbere buruarenganako eta kideenganako ere).

Ikasleek sormena, autonomia, ekimen, talde-lan, norbere buruarekiko konfiantza eta espiritu kritikotik ekimenerako sena eta enpresa-ekintzailetza sendotzen lagunduko dioten jardueretan parte hartuko dute.

Aurkikuntza eta norbere aberaste Kontzientzia- eta adierazpide-kulturaletan daude. Konpetentzia honek kultura eta are adierazpenak ulertu eta modu kritikoan ebaluatzeko abilezia garatzen du. Elkarbizitzarako konpetentziak eta Gizarterako eta

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 12- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (13)

herritartasunerako konpetentziak bezala, konpetentzia honek giza baloreak sendotzen ditu.

Kid’s Boxen ikuspegi metodologikoa interaktiboa da eta ez da bakarrik komunikazioak ingelesez paper erabakitzailea duela, baizik eta beste kultura eta gizarteei buruzko, zein horiek arautzen dituzten baloreei buruzko informazioa helarazteko komunikazio-hizkuntza dela. Era berean, honi esker irakasleek zentroan hezkuntza helburu zabalagoak bete ditzakete. Ikasturtean zehar, zenbait jardueren bitartez kultura eta arte gai ugari lantzen da.

Kultura eta gizarte konpetentzia sustatzeko xedez, Kid’s Boxek kulturak eta arteak egiteko garrantzitsua duten ingurune anglo-hiztunekin lotura duten jarduerak aurkezten ditu.

Kid’s Boxen helburu nagusia ingelesa eta kultura ingelesaren jabekuntza da. Hizkuntza honek, bai ahozkoan nahiz idatzizkoan, ingelesaren edozein adierazpenaren juzguak balore koherenteekin egiteko tresna bezala balio du. Kid’s Boxek aurkezten duen jarduera aniztasunari esker, konpetentzien jabekuntza bermatuta gelditzen da.

3.3 Kid's Boxen konpetentziak

Konpetentziak bederatzi unitateetan zehar, zein errepasokoetan, zabalki garatu dira. Unitate didaktikoen garapena sailean aurki daitezke. (Ikusi 5.5 atala).

Dokumentu honetan konpetentzia bakoitzaren lorpena eta ebaluaziorako zenbait Deskriptore adierazita daude, adin horretako ikasleen garapen kognitibo eta abileziekiko arreta bereziarekin, eta ikastaro honen edukien ezaugarriekin lotuta.

Unitate bakoitzaren programazioan garatzen diren JARDUERAK adierazten dira eta DESKRIPTORE horien lorpen maila neurtzea bideratzen dute.

Ikasgai eta ikastaro honetarako ezarri ditugun konpetentzien deskriptoreak hurrengoak dira:

Komunikazio linguistikoaEntzumena

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Hitz egin eta elkarrizketan aritzea

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 13- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (14)

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Irakurmena

Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Idazmena

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentzia

Gai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Grafika eta taula errazetan estatistika datuak antzeman eta adierazten ditu.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Ohiko objektuetan antzekotasun eta desberdintasun geometrikoak antzematen ditu.

Tresna egokiekin oinarrizko magnitudeak neurtzen ditu.

Puzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu.

Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Bizitza osasungarrirako ohiturak ezagutu eta mantendu egiten ditu.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Euskarri eta tresna digital anitzak erabilita ingelesez aurkezpen eta ekoizpenak egiten ditu.

Iturri eta euskarri digitaletan oinarrizko informazioa aurkitzen du.

Gizarte eta herritar konpetentziakTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Kideekiko errespetua agertu eta bakoitzaren hitzegiteko txanda zaintzen du.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 14- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (15)

Besteekin harremanetan jarri eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakBere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Ikasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Bere eginkizunak burutzeko laguntza eskatzeko oinarrizko ulermen eta adierazpen estrategiak erabiltzen ditu.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

Bere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Halaber, unitate bakoitzaren programazioan unitatearen EDUKI, EBALUAZIO IRIZPIDE eta KONPETENTZIen arteko harremana agertzen da.

Dokumentu honen amaierako eranskinean ikasgai eta ikasturte honetan konpetentzien lorpenerako formulatutako Deskriptore ezberdinak biltzen dituen konpetentzien ebaluaziorako errubrika dago.

Irakasleak unitate bakoitzarekin lotutako konpetentziak eta deskriptoreak ebaluatzeko erabil dezake, edo ikasturtean zehar egoki deritzon unean.

3.4 Adimen anitzak

Howard Gardner estatubatuar psikologoak 1983an Adimen anitzen teoria3 garatu zuen eta, bertan, pertsona guztiok bizitzan moldatzeko erabiltzen ditugun zortzi adimen mota daudela dio. Gizabanako bakoitzak batzuk edo besteak garatzen ditu gehiago bere genetika eta kanpo-estimulazioaren arabera. Ikaskuntza prozesuan, irakasleak adimen mota guzti hauei erreparatu behar die ikasle guztiek euren abilezia pertsonalen bitartez ikaskuntzarako sarbidea izan dezaten.

Kid's Boxen erabilitako baliabideek ikasleari komunikaziorako bere abileziak modu naturalean garatzeko aukera ematen diote, unitate guztietan lantzen baitira zazpi konpetentziak adimenak globalki funtziona dezan. Zazpi konpetentzia horietatik sortzen dira adimen anitzak. Kid's Boxen jarduerak inteligentzia mota ezberdinak pizteko sortuak dira, beti egon dadin zerbait interesgarria ikasle guztientzat.

3 Gardner, H. (1994): Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples, (Colombia, Fondo de Cultura Económica) eta Gardner, H. (2001): La inteligencia reformulada: la teoría de las inteligencias múltiples en el siglo XXI, (Barcelona, Paidós).

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 15- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (16)

Hizkuntzarako adimena, idatzizko eta ahozko hitzarekiko sentiberatasuna eta hizkuntzak ikasteko abilezia Kid's Boxen osagaietako ardatza da, beste adimenekin konbinatuta lantzen dena.

Pertsonen arteko harremanetarako adimena, besteekiko komunikazio eraginkorra, hizkuntza baten ikaskuntzan alderdi giltzarria da. Komunikazio jarduerek pertsonen arteko abilezien garapenean laguntzen dute eta ikasleak elkarrekin lanean jarduteko eta komunikazio estrategiak garatzen jarraitzeko animatzen ditu.

Norbere buruarekiko adimena, barne pentsamendu eta sentipenen adierazpena, ikaskuntza prozesuan integratuta dator eta Kid's Boxen unitate guztietan lantzen da, horrela, ikaslea bere buruaz eta bere inguruko munduaz kontzienteago egon dadin gaituta.

Kid's Box unitate guztietan arduratzen da musikarako adimenaz, erritmoa eta musika preziatzeaz, abesti, chant eta rapen bidez. Howard Gardner-ek dioen bezala, adimen honek ia modu paraleloan jokatzen du hizkuntzarako adimenarekin.

Lehen Hezkuntzako ikasleekin lan egitean, garrantzia handikoa gorputza eta adimena elkarrekin garatzea, hori dela eta mugimendurako adimena (edo kinestesikoa-gorputzarena), gorputz osoarekin koordinazioa eta lotura, oso kontuan hartzen dira.

Zenbait jarduera daude adimen logiko-matematikoa jorratzeko. Jarduerok pentsamendu logikoaren garapena eta arazoen ebazpena bultzatzen dituzte.

Espazioan ikusteko adimena, ikusizko munduan zehar adierazi eta ulertzekoa, ikasleek ikasteko moduetan giltzarria da. Oso jakitun dauden euren inguruko munduaz eta sarritan iruditan eta marrazkitan pentsatzen dute. Kid's Boxen irudidun aurkezpen erakargarriak ikasleak sortzaileagoak izan daitezen lagundu eta euren irudimena pizten ditu.

Azkenik, naturarako adimena, inguratzen gaituen mundu naturalarekin elkarreragiteko abilezia, ikasleen ikaskuntza osorako funtsezkoa da. Kid's Boxen sarritan aurkituko dituzte ingurune naturala aztertu eta guk hor dugun kokagunearen inguruan gogoeta egiteko jarduerak.

Zortzi adimen anitzak konpetentziekin antzeman eta lotu daitezke. Informazio eta teknologiarako abileziari dagokionez, Kid's Boxek DVD interaktiboa eta CD-ROM bat dakartza ikasleak unitate bakoitzean ikasi duena lantzeko askotariko baliabideekin; eta, era berean, ikaskuntza autonomoa garatzen lagunduko dio.

Konpetentziez gain, Kid's Boxen unitate guztietan jarduera mota ezberdinen bitartez askotariko alderdi soziokultural, jarrera eta zeharkako gaiak aztertzen dira. Baloreetan oinarritutako hezkuntzaren barruan, liburuan zehar zenbait alderdi lantzen dira: Hezkuntza moral eta hiritarra, Osasunerako hezkuntza, Bakerako hezkuntza, kontsumitzailerentzako hezkuntza eta Lankidetza ikasgelan. Honela, ikasleari hizkuntza irakasteaz gain, beste kulturak balioetsi eta errespetatzen irakasten zaio, gizaki bezala bere garapenean lagunduta.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 16- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (17)

Halaber, ingelesa curriculumeko beste eremu batzuekin elkar-lotuta dago, besteak beste, matematikak, natur-zientziak, gizarte zientziak, arte hezkuntza, musika eta teknologiarekin. Eta hori, proposatutako jarduera guztiak lengoaiaz ez ezik, bestelako helburuen lorpenera ere bideratuta daudelako gertatzen da.

4 EDUKIAK

4.1 Eduki-blokeak

Atzerriko lehenengo hizkuntzarako Lehen Hezkuntza etaparako oinarrizko curriculuma Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan deskribatzen den bezala, hizkuntza jardueren lau bloketan egituratzen da:

1. Ahozko testuen ulermena 2. Ahozko testuen ekoizpena (adierazpen eta interakzioa) 3. Idatzizko testuen ulermena4. Idatzizko testuen ekoizpena (adierazpen eta interakzioa)

Lau bloke handi hauetan antolatzen dira ebaluazio irizpideak, ikaskuntza estandar ebaluagarriak eta curriculumaren edukiak, hau da, helburuen lorpenean eta konpetentzien jabekuntzan laguntzen duten ezagutza, abilezia, trebetasun eta jarreren multzoa.

Lehen Hezkuntzako 3. mailarako programazio didaktiko honen edukiak hurrengoak dira:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

1. Ulermen estrategiak - Eginkizun eta gaiari buruzko aurretiko informazioa mobilizatzea. - Testu mota antzematea, ulermena horrekiko moldatzeko. -Ulermen mota desberdinak (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak) bereiztea.-Eduki eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea.-Elementu, linguistiko zein paralinguistiko, esanguratsuen ulermenetik esanahiei buruzko inferentziak eta hipotesiak egitea.- Elementu berrien ulermenetik hipotesiak berformulatzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

Norbere buruaren eta besteen aurkezpena lantzea. Kideekin harremanak ingelesez izaten ikasteko gaitasuna.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 17- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (18)

Tolerantzia eta errespetuzko jarrera agertuta, inoren gustu, lehentasun eta iritziak errespetatzen ikasteko gaitasuna.

Kideek aisialdian, euren osasunaren mesedetan eta duten familiari buruzkoak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Ohiko bizitzan hezibide onekoak izatearen garrantzia balioestea. Ezberdina izatea ona dela eta aniztasunean datzala aberastasuna onartzea. Norbere barnekoa garatzeko, irakurtzen eta bestelako kultura jardueretan ohitzea,

besteak beste, margotzean. Etxean, ikastetxean zein hirian arauak betetzearen garrantzia ikasteko gaitasuna. Gizarteko kide onak izateko bete beharreko arauak ulertzea. Animalia eta euren habitatak errespetatzen ikasteko gaitasuna. Landa eremuko zenbait leku eta horietan egin daitezkeen jarduerei buruzkoak

ikasteko gaitasuna. Osasuntsu eta sasoian egoteko egin beharreko eguneroko ohitura osasungarriak

zeintzuk diren ikasteko gaitasuna. Gaixotasun komunei buruzkoak eta gaixorik gaudenean egin behar ditugunak eta

ez ditugunen ingurukoak ikasteko gaitasuna. Ingurugiroa babesten laguntzen duten eguneroko ekintzak antzematea. Munduan dauden etxebizitza mota ezberdinei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Familiako kide ezberdinekiko interes eta tolerantzia, guztiekin harreman ona izaten

saiatuta. Amek seme-alaben alde egiten dutena aintzat hartzea. Txantxak onartzeko umorea garatzea eta, beharrezkoa bada, norbere buruaz barre

egiten ikastea. Ingelesa hitz egiten duten herrialdeetako moneten erabilera. Talde jarduera eta kiroletan joko garbiaren garrantzia aintzat hartzea. Jokoetan arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea. Musika eta zenbait musika lanen garrantzia balioestea. Ospakizunetan, errespetuz eta tolerantziaz, besteekin elkarreragiten jakitearen

garrantzia balioestea.

3. Komunikazio funtzioak

Elkar agurtu eta nork bere burua aurkeztea. Jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Une horretan egiten ari diren ekintzei buruz hitz egitea. Erantzun laburrak ematea Gustu, interes eta zaletasunei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Objektuen kokapenari buruz hitz egitea Beharrizana adieraztea. Eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz

egitea. Lekuen kokapenari buruz hitz egitea. Arauak eta derrigortasunak adierazi eta antzematea Baimena eskatzea Asmoa adieraztea. Gaixorik gaudenerako aholkuak eman eta antzematea. Iradokizunak egitea. Pertsonak eta lekuak deskribatzea Konparazioak egitea. Iraganeko egoerei buruz hitz egitea. Adeitasunez hitz egitea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 18- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (19)

Txantxak egitea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

Present continuous: baiezkoa, ezezkoa eta galdera Have got eta can erabilita galderak eta erantzunak ‘s genitibo saxoia like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive Yes, I do. / No, I don’t erabilita erantzun laburrak Kokapen preposizioak: above, below, need Need Simple present Orduak. Maiztasun adberbioak eta How often…? Leku preposizioak. can (baimena) Helburuzko infinitiboa. must eta musn’t eta can/can’t shall Adjektiboak Konparatiboak To be aditzaren past simple (was eta were)

5. Maiztasun handiko ahozko lexikoa (jabekuntza)

Koloreak Jostailuak Familiako kideak Deskribapen fisikoak Bizitzeko lekuak Etxeko guneak 1etik 100erako zenbakiak Eguneroko errutinak Orduak Asteko egunak. Hiriko lekuak Gaixotasunak Landa eremuko lekuak Adjektiboak Animalia basatiak eta euren habitatak Eguraldia Jaiegunak: Courtesy Day, World Hello Day, April Fool’s Day, Amaren eguna

6. Hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak

Errimadun hitzak Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsa. c grafiarekin lotutako /s/ ea grafiarekin lotutako /i:/ eta /e/

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 19- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (20)

ph grafiarekin lotutako /f/ /w/

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena: adierazpen eta interakzioa

1. Ekoizpen estrategiak Plangintza

- Mezua era argian sortzea, ideia nagusia edo nagusiak eta oinarrizko egitura bereizita.

- Hartzailea, testuingurua eta kanalaren arabera testua egokitzea, bakoitzari dagokion erregistro eta diskurtso egitura emanda.

Gauzatzea- Mezua argitasunez eta koherentziaz adieraztea, ondo egituratuta eta, kasuan

kasuko, testu mota bakoitzaren eredu eta formuletara egokituta.- Zailtasunak eta baliabide eskuragarriak balioetsi ondoren, eginkizuna edo

mezua birdoitzea.- Aurretiko ezagutzetan oinarritu eta ahalik eta etekin gehiena ateratzea.- Hizkuntza gabeziak prozedura paralinguistiko edo paratestualen bidez

konpentsatzea: Linguistikoak

o Antzeko esanahidun hitzak moldatzea.o Hitz edo esapidea definitu edo parafraseatzea.

Paralinguistiko eta paratestualako Laguntza eskatzea.o Objektuak seinalatu edo esanahia argitzen duten ekintzak egitea.o Kulturalki pertinentea den gorputz-lengoaia erabiltzea (keinuak,

aurpegierak, posturak, begizko kontaktua edo gorputzezkoa).o Hots estralinguistikoak eta ohiko nolakotasun prosodikoak erabiltzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

Norbere buruaren eta besteen aurkezpena lantzea. Kideekin harremanak ingelesez izaten ikasteko gaitasuna. Tolerantzia eta errespetuzko jarrera agertuta, inoren gustu, lehentasun eta iritziak

errespetatzen ikasteko gaitasuna. Kideek aisialdian, euren osasunaren mesedetan eta duten familiari buruzkoak

ezagutzearekiko interesa agertzea. Ohiko bizitzan hezibide onekoak izatearen garrantzia balioestea. Ezberdina izatea ona dela eta aniztasunean datzala aberastasuna onartzea. Norbere barnekoa garatzeko, irakurtzen eta bestelako kultura jardueretan ohitzea,

besteak beste, margotzean. Etxean, ikastetxean zein hirian arauak betetzearen garrantzia ikasteko gaitasuna. Gizarteko kide onak izateko bete beharreko arauak ulertzea. Animalia eta euren habitatak errespetatzen ikasteko gaitasuna.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 20- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (21)

Landa eremuko zenbait leku eta horietan egin daitezkeen jarduerei buruzkoak ikasteko gaitasuna.

Osasuntsu eta sasoian egoteko egin beharreko eguneroko ohitura osasungarriak zeintzuk diren ikasteko gaitasuna.

Gaixotasun komunei buruzkoak eta gaixorik gaudenean egin behar ditugunak eta ez ditugunen ingurukoak ikasteko gaitasuna.

Ingurugiroa babesten laguntzen duten eguneroko ekintzak antzematea. Munduan dauden etxebizitza mota ezberdinei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Familiako kide ezberdinekiko interes eta tolerantzia, guztiekin harreman ona izaten

saiatuta. Amek seme-alaben alde egiten dutena aintzat hartzea. Txantxak onartzeko umorea garatzea eta, beharrezkoa bada, norbere buruaz barre

egiten ikastea. Ingelesa hitz egiten duten herrialdeetako moneten erabilera. Talde jarduera eta kiroletan joko garbiaren garrantzia aintzat hartzea. Jokoetan arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea. Musika eta zenbait musika lanen garrantzia balioestea. Ospakizunetan, errespetuz eta tolerantziaz, besteekin elkarreragiten jakitearen

garrantzia balioestea.

3. Komunikazio funtzioak

Elkar agurtu eta nork bere burua aurkeztea. Jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Une horretan egiten ari diren ekintzei buruz hitz egitea. Erantzun laburrak ematea Gustu, interes eta zaletasunei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Objektuen kokapenari buruz hitz egitea Beharrizana adieraztea. Eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz

egitea. Lekuen kokapenari buruz hitz egitea. Arauak eta derrigortasunak adierazi eta antzematea Baimena eskatzea Asmoa adieraztea. Gaixorik gaudenerako aholkuak eman eta antzematea. Iradokizunak egitea. Pertsonak eta lekuak deskribatzea Konparazioak egitea. Iraganeko egoerei buruz hitz egitea. Adeitasunez hitz egitea. Txantxak egitea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

Present continuous: baiezkoa, ezezkoa eta galdera Have got eta can erabilita galderak eta erantzunak ‘s genitibo saxoia like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive Yes, I do. / No, I don’t erabilita erantzun laburrak Kokapen preposizioak: above, below, need

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 21- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (22)

Need Simple present Orduak. Maiztasun adberbioak eta How often…? Leku preposizioak. can (baimena) Helburuzko infinitiboa. must eta musn’t eta can/can’t shall Adjektiboak Konparatiboak To be aditzaren past simple (was eta were)

5. Maiztasun handiko ahozko lexikoa (ekoizpena)

Koloreak Jostailuak Familiako kideak Deskribapen fisikoak Bizitzeko lekuak Etxeko guneak 1etik 100erako zenbakiak Eguneroko errutinak Orduak Asteko egunak. Hiriko lekuak Gaixotasunak Landa eremuko lekuak Adjektiboak Animalia basatiak eta euren habitatak Eguraldia Jaiegunak: Courtesy Day, World Hello Day, April Fool’s Day, Amaren eguna

6. Hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak

Errimadun hitzak Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsa. c grafiarekin lotutako /s/ ea grafiarekin lotutako /i:/ eta /e/ ph grafiarekin lotutako /f/ /w/

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

1. Ulermen estrategiak - Eginkizun eta gaiari buruzko aurretiko informazioa mobilizatzea. - Testu mota antzematea, ulermena horrekiko moldatzeko.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 22- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (23)

-Ulermen mota desberdinak (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak) bereiztea.-Eduki eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea.-Elementu, linguistiko zein paralinguistiko, esanguratsuen ulermenetik esanahiei buruzko inferentziak eta hipotesiak egitea.- Elementu berrien ulermenetik hipotesi berformulatzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

Norbere buruaren eta besteen aurkezpena lantzea. Kideekin harremanak ingelesez izaten ikasteko gaitasuna. Tolerantzia eta errespetuzko jarrera agertuta, inoren gustu, lehentasun eta iritziak

errespetatzen ikasteko gaitasuna. Kideek aisialdian, euren osasunaren mesedetan eta duten familiari buruzkoak

ezagutzearekiko interesa agertzea. Ohiko bizitzan hezibide onekoak izatearen garrantzia balioestea. Ezberdina izatea ona dela eta aniztasunean datzala aberastasuna onartzea. Norbere barnekoa garatzeko, irakurtzen eta bestelako kultura jardueretan ohitzea,

besteak beste, margotzean. Etxean, ikastetxean zein hirian arauak betetzearen garrantzia ikasteko gaitasuna. Gizarteko kide onak izateko bete beharreko arauak ulertzea. Animalia eta euren habitatak errespetatzen ikasteko gaitasuna. Landa eremuko zenbait leku eta horietan egin daitezkeen jarduerei buruzkoak

ikasteko gaitasuna. Osasuntsu eta sasoian egoteko egin beharreko eguneroko ohitura osasungarriak

zeintzuk diren ikasteko gaitasuna. Gaixotasun komunei buruzkoak eta gaixorik gaudenean egin behar ditugunak eta

ez ditugunen ingurukoak ikasteko gaitasuna. Ingurugiroa babesten laguntzen duten eguneroko ekintzak antzematea. Munduan dauden etxebizitza mota ezberdinei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Familiako kide ezberdinekiko interes eta tolerantzia, guztiekin harreman ona izaten

saiatuta. Amek seme-alaben alde egiten dutena aintzat hartzea. Txantxak onartzeko umorea garatzea eta, beharrezkoa bada, norbere buruaz barre

egiten ikastea. Ingelesa hitz egiten duten herrialdeetako moneten erabilera. Talde jarduera eta kiroletan joko garbiaren garrantzia aintzat hartzea. Jokoetan arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea. Musika eta zenbait musika lanen garrantzia balioestea. Ospakizunetan, errespetuz eta tolerantziaz, besteekin elkarreragiten jakitearen

garrantzia balioestea.

3. Komunikazio funtzioak

Elkar agurtu eta nork bere burua aurkeztea. Jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Une horretan egiten ari diren ekintzei buruz hitz egitea. Erantzun laburrak ematea

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 23- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (24)

Gustu, interes eta zaletasunei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Objektuen kokapenari buruz hitz egitea Beharrizana adieraztea. Eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz

egitea. Lekuen kokapenari buruz hitz egitea. Arauak eta derrigortasunak adierazi eta antzematea Baimena eskatzea Asmoa adieraztea. Gaixorik gaudenerako aholkuak eman eta antzematea. Iradokizunak egitea. Pertsonak eta lekuak deskribatzea Konparazioak egitea. Iraganeko egoerei buruz hitz egitea. Adeitasunez hitz egitea. Txantxak egitea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

Present continuous: baiezkoa, ezezkoa eta galdera Have got eta can erabilita galderak eta erantzunak ‘s genitibo saxoia like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive Yes, I do. / No, I don’t erabilita erantzun laburrak Kokapen preposizioak: above, below, need Need Simple present Orduak. Maiztasun adberbioak eta How often…? Leku preposizioak. can (baimena) Helburuzko infinitiboa. must eta musn’t eta can/can’t shall Adjektiboak Konparatiboak To be aditzaren past simple (was eta were)

5. Maiztasun handiko idatzizko lexikoa (jabekuntza)

Koloreak Jostailuak Familiako kideak Deskribapen fisikoak Bizitzeko lekuak Etxeko guneak 1etik 100erako zenbakiak Eguneroko errutinak Orduak Asteko egunak. Hiriko lekuak Gaixotasunak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 24- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (25)

Landa eremuko lekuak Adjektiboak Animalia basatiak eta euren habitatak Eguraldia Jaiegunak: Courtesy Day, World Hello Day, April Fool’s Day, Amaren eguna

6. Eredu grafikoak eta konbentzio ortografikoak

Errimadun hitzak Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsa. c grafiarekin lotutako /s/ ea grafiarekin lotutako /i:/ eta /e/ ph grafiarekin lotutako /f/ /w/

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena: adierazpen eta interakzioa

1. Ekoizpen estrategiak Plangintza

- Eginkizuna ondo burutzeko helburuarekin, norbere konpetentzia orokorrak eta komunikazioari dagozkionak mobilizatu eta koordinatzea.

- Hizkuntzarenak edo gaiari dagozkion baliabideak aurkitu eta modu egokian erabiltzea.

Gauzatzea- Testu mota bakoitzaren eredu eta formulekin bat etorrita mezua argitasunez

adieraztea.- Zailtasunak eta baliabide eskuragarriak balioetsi ondoren, eginkizuna edo

mezua birdoitzea.- Aurretiko ezagutzetan oinarritu eta ahalik eta etekin gehiena ateratzea.

2. Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: gizarte konbentzioak, adeitasun arauak eta erregistroak; ohiturak, baloreak, sinesmen eta jarrerak; ahozkoa ez den lengoaia.

Norbere buruaren eta besteen aurkezpena lantzea. Kideekin harremanak ingelesez izaten ikasteko gaitasuna. Tolerantzia eta errespetuzko jarrera agertuta, inoren gustu, lehentasun eta iritziak

errespetatzen ikasteko gaitasuna. Kideek aisialdian, euren osasunaren mesedetan eta duten familiari buruzkoak

ezagutzearekiko interesa agertzea. Ohiko bizitzan hezibide onekoak izatearen garrantzia balioestea. Ezberdina izatea ona dela eta aniztasunean datzala aberastasuna onartzea. Norbere barnekoa garatzeko, irakurtzen eta bestelako kultura jardueretan ohitzea,

besteak beste, margotzean. Etxean, ikastetxean zein hirian arauak betetzearen garrantzia ikasteko gaitasuna. Gizarteko kide onak izateko bete beharreko arauak ulertzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 25- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (26)

Animalia eta euren habitatak errespetatzen ikasteko gaitasuna. Landa eremuko zenbait leku eta horietan egin daitezkeen jarduerei buruzkoak

ikasteko gaitasuna. Osasuntsu eta sasoian egoteko egin beharreko eguneroko ohitura osasungarriak

zeintzuk diren ikasteko gaitasuna. Gaixotasun komunei buruzkoak eta gaixorik gaudenean egin behar ditugunak eta

ez ditugunen ingurukoak ikasteko gaitasuna. Ingurugiroa babesten laguntzen duten eguneroko ekintzak antzematea. Munduan dauden etxebizitza mota ezberdinei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Familiako kide ezberdinekiko interes eta tolerantzia, guztiekin harreman ona izaten

saiatuta. Amek seme-alaben alde egiten dutena aintzat hartzea. Txantxak onartzeko umorea garatzea eta, beharrezkoa bada, norbere buruaz barre

egiten ikastea. Ingelesa hitz egiten duten herrialdeetako moneten erabilera. Talde jarduera eta kiroletan joko garbiaren garrantzia aintzat hartzea. Jokoetan arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea. Musika eta zenbait musika lanen garrantzia balioestea. Ospakizunetan, errespetuz eta tolerantziaz, besteekin elkarreragiten jakitearen

garrantzia balioestea.

3. Komunikazio funtzioak

Elkar agurtu eta nork bere burua aurkeztea. Jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Une horretan egiten ari diren ekintzei buruz hitz egitea. Erantzun laburrak ematea Gustu, interes eta zaletasunei buruzkoak galdetu eta erantzutea. Objektuen kokapenari buruz hitz egitea Beharrizana adieraztea. Eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz

egitea. Lekuen kokapenari buruz hitz egitea. Arauak eta derrigortasunak adierazi eta antzematea Baimena eskatzea Asmoa adieraztea. Gaixorik gaudenerako aholkuak eman eta antzematea. Iradokizunak egitea. Pertsonak eta lekuak deskribatzea Konparazioak egitea. Iraganeko egoerei buruz hitz egitea. Adeitasunez hitz egitea. Txantxak egitea.

4. Sintaxi-diskurtso edukiak

Present continuous: baiezkoa, ezezkoa eta galdera Have got eta can erabilita galderak eta erantzunak ‘s genitibo saxoia like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive Yes, I do. / No, I don’t erabilita erantzun laburrak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 26- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (27)

Kokapen preposizioak: above, below, need Need Simple present Orduak. Maiztasun adberbioak eta How often…? Leku preposizioak. can (baimena) Helburuzko infinitiboa. must eta musn’t eta can/can’t shall Adjektiboak Konparatiboak To be aditzaren past simple (was eta were)

5. Maiztasun handiko idatzizko lexikoa (ekoizpena)

Koloreak Jostailuak Familiako kideak Deskribapen fisikoak Bizitzeko lekuak Etxeko guneak 1etik 100erako zenbakiak Eguneroko errutinak Orduak Asteko egunak. Hiriko lekuak Gaixotasunak Landa eremuko lekuak Adjektiboak Animalia basatiak eta euren habitatak Eguraldia Jaiegunak: Courtesy Day, World Hello Day, April Fool’s Day, Amaren eguna

6. Eredu grafikoak eta konbentzio ortografikoak

Errimadun hitzak Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsa. c grafiarekin lotutako /s/ ea grafiarekin lotutako /i:/ eta /e/ ph grafiarekin lotutako /f/ /w/

4.1 Gutxieneko edukiak Ebaluatzeko orduan, funtsezkoa da gutxieneko edukiak ezartzea. Eduki horiek irakasle eta ikaslearentzat erreferentzia puntu bezala jokatu behar dute ikaskuntza prozesuan egindako garapena balioesteko eta ebaluazio mota ezberdinetarako oinarri bezala balio dute. Eduki horiek menperatzeak, ebaluazio tresna ezberdinen bitartez

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 27- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (28)

dokumentatuta, ikaslearen garapena egiaztatuko du eta lortuko dituen emaitza onuragarriak justifikatuko ditu (bai urtean zehar zein ikasturtea amaitzean).

(Ikusi 4.1 atala, Eduki-blokeak, Programazio didaktiko honetan)

5 IKASKUNTZA ESTANDARRAK ETA EMAITZAK

Lehen Hezkuntzako etapan zehar ikasleak eskuratutako etekin eta lorpen maila graduatzeko curriculumak ebaluazio irizpideen zehaztasunak ezarri ditu. Zehaztasun horiek ikaskuntza estandarrak dira, ikaskuntzen emaitzak definitzeko aukera ematen digute eta ekintzen bidez zehazten dute ikasleak ikasgai bakoitzean jakin eta egiten jakin behar duena.

Ikaskuntza estandarrak behagarriak, neurgarriak eta ebaluagarriak izan behar dira eta, ebaluazio irizpideekin batera, ikasgai honen etengabeko eta amaierako ebaluazioen konpetentzien eta helburuen ebaluaziorako erreferenteak izan behar dira. Hori dela eta, curriculumeko ikaskuntza estandarrak Lehen Hezkuntzako etapa osorako ezarrita daude.

Ikaskuntza estandarren erredakzioan ikus daitekeen bezala, konpetentzia linguistikoaren garapenarekin estuki lotuta daude, beraz, ikasturte bakoitzeko konpetentzien eta helburuen lorpen maila edo jabekuntza gradua egiaztatzeko erabil daitezke.

Honela, ikasgai eta ikasturte honetarako ebaluazio estandarren eta konpetentzien arteko erlazioa programazio honetan honela ezartzen da:

IKASKUNTZA ESTANDARRAKEtaparako orokorrak

DESKRIPTOREAKLH 3. maila

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Bere intereseko produktuei buruzko publizitate iragarkietan informazio garrantzitsua ulertzen du.

Jarraibide, argibide edo bestelako informaziodun mezu eta iragarki publikoak ulertzen ditu.

Ohiko elkartruke errazetan esaten zaiona ulertzen du.

Bere aurrean gertatzen den ohiko elkarrizketa aurresangarri bateko gaia antzematen du.

Gai ezagunei buruzko elkarrizketa labur eta errazetan parte hartzen duenean oinarrizko informazioa ulertzen du.

Gai ezagun edo bere interesekoei buruzko aurkezpena erraz eta ondo egituratuen ideia nagusiak ulertzea, betiere marrazki eta ilustrazioak baditu eta astiro eta modu argian

ENTZUMENA

1. Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

2. Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

3. Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 28- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (29)

hitz egiten badute.

Bere interes eremuaren barruan, telebistako saioetako edo ikus-entzunezko bestelako materialetako zentzu orokorra eta oinarrizkoa ulertzen du eta gai aldaketak nabaritzen ditu.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ohiko gaiei edo bere intereseko gaiei buruz, aurretiaz landuta eta entseatuta, aurkezpen laburrak egiten ditu.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Aurrez aurre edo kontaktu soziala izateko medio teknikoen bidezko elkarrizketetan parte hartzen du.

Informazio pertsonala emanez elkarrizketa batean parte hartzen du.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

1. Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

2. Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu

3. Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

4. Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

Ohar, kartel eta horma-irudietako jarraibide, argibide eta informazioa ulertzen ditu.

Informaziodun material errazetan funtsezko informazioa ulertu eta informazio espezifikoa aurkitu egiten du.

Gai ezagunei buruzko elkarrizketa labur eta errazak ulertu egiten ditu.

Gai ezagunei edo bere interesekoei buruzko berri labur eta artikuluetako funtsa eta puntu nagusiak ulertzen ditu funtsezko informazioa ulertu eta informazio espezifikoa aurkitu egiten du.

Irudiak eta akzioa argudioaren ardatz nagusia direnean, istorio labur eta ondo egituratuei buruzkoetan oinarrizkoa ulertzen du.

IRAKURMENA

1. Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

2. Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Bere datu pertsonalekin galdetegi labur bat edo fitxa bat osatzen du.

Mezu errazekin gutun pertsonalak idazten ditu edo bere buruaz eta ingurune hurbilaz hitz egiten du.

IDAZMENA

1. Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

2. Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

3. Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 29- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (30)

6 EBALUAZIOA

6.1 Aurkezpena

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ez dago osorik garapena ez bada balioesten eta emaitzak ez badira neurtzen. Ebaluazioa beharrezkoa da aurreikusitako helburuak zein neurritan lortu diren egiaztatzeko eta, beraz, hezkuntza prozesua ikasleen beharrizan eta ezaugarrietara doitzeko. Ebaluazioak ikasleak ikasten duenaz eta ikasteko moduaz informazioa eman behar digu. Ebaluazioari esker ikasleak bere garapena bermatzeko behar dituen laguntzak zehatz ditzakegu

Nahiz eta hezkuntzaren elementu guztiek ebaluazioa izan behar duten eta hobekuntzarako moldaketak izan, hemen onartuko duguna da ebaluazioaren egiteko, batez ere, ikasleen garapen akademikoa dela.

Talde osoaren ikaskuntza kontuan izateaz gain, ezinbesteko da ikasleen banakako garapenari arreta ematea, ikaskuntzarako forma eta erritmo ezberdinak kontuan izanda, ikasle bakoitzak behar dituen eskuhartze pedagogikoak zehaztu ahal izateko.

Esan beharrik ez dago, ebaluazioa irakasleak egin ohi duela, jakina. Halere, ikaslea bere ikaskuntza prozesu propioaren erantzule bezala sartu nahi duen hezkuntzaren ikuspegitik zentzuzkoa da bere ebaluazio prozesuan bera ere partaide izan dadila. Beharrezkoa da ikasleek euren ikaskuntza propioa hautematerakoan adierazten dutenari arreta ematea, prozesuan aurkitzen dituzten zailtasunei buruzkoa eta, oso bereziki, ingelesa ikastearekiko euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak.

Ebaluazioa ikaskuntzaren etapa guztietan beharrezkoa da:

Prozesuaren hasieran, abiapuntuko egoeraren diagnosia egiteko beharrezkoa da (ikasleek dakitena, ez dakitena eta gaizki dakitena). Ebaluazio honek arazoei aurrea hartu eta eskuhartze didaktikorako plana moldatzea permititzen digu. Ikasturtearen hasieran, hiruhilekoaren hasieran edota unitate bakoitzaren hasieran egin daiteke.

Prozesuan zehar, ebaluazio hezitzaileak irakasleari edukietan ekin beharreko alderdiei, hedapenari, ezabaketari edo errefortzuari buruzko erabakiak hartzen laguntzen dio eta programazioan aldaketak ezartzeari buruzko egokitasunari buruzkoak.

Hezkuntzaren tarte bakoitzaren amaieran, ebaluazio batutzaileak irakasleari ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren emaitzak proposatutako helburuekin bat ote datozen egiaztatzeko aukera ematen dio.

Ebaluazioa irakasleak eskolan zehar egindako behaketaren emaitza izan daiteke, besterik ez, edo ikasketaren garapenak eta balizko zailtasunak modu zehatzean egiaztatzen dituzten datuen bilketa arretatsuan oinarritzea.

Garrantzitsuena, kasuan kasuko, egoera zehatzari eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan hobetu nahi diren alderdi ezberdinei hobeto egokitzen zaion ebaluazio mota aukeratzea da. Helburua ikasleen ahozkoaren ulermena hobetzea bada, irakasleak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 30- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (31)

proposatuko dituen jarduerek gaitasun honetan ikasleek duten konpetentzia egiaztatzeko balioko dute, garapena ebaluatzeko eta aurkituko dituzten zailtasunak eta horiei aurre egiteko modua. Irakasleak hobetu nahi duena motibazioa bada, lehenago jarduera ezberdinek ikasleengan pizten duten interesa aztertuko du, partaidetza maila, etab. Komenigarria da, beraz, hezkuntza prozesua ebaluatzeko baliabide anitzak izatea, horrela, ebaluazioaren xedearen arabera egokienak aukeratu ahal izateko.

6.2 Ebaluazio irizpideak

Ebaluazio irizpideak defini daitezke, batetik, ikaskuntza mota ezartzen duten erreferentzia arauak bezala eta, bestetik, ikaskuntza prozesuan zehar ikasle bakoitzak lortuko duela uste denaren maila bezala.

Irizpide hauek ikasleek lortutako garapena modu egokian ezarri eta balioesteko aukera emango digute, bai banaka zein taldean. Kid’s Box materialak jarraian aurkeztuko diren ebaluazio irizpideekin eta Lehen Hezkuntzarako legediak ezarritakoarekin bat datoz:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

- Hizkuntza estandarreko ahozko testu labur eta arrazetan zentzu orokorra, funtsezko informazioa eta puntu nagusiak antzematea. Testuok egitura sinplea eta maiztasun handiko lexikoa izango dute, argitasunez ahoskatutakoak izango dira eta zuzenean edo medio teknikoen bidez transmititutakoak, ohiko gaiei buruzkoak eta zehatzak, ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotutakoak, ohiko testuinguruetakoak, aurresangarriak edo berehalako beharrizanekin lotutakoak, eremu pertsonalekoak, publikokoak eta hezkuntzakoak; betiere baldintza akustikoak onak izanda eta mezua distortsionatu gabe, berriz entzuteko aukera izanda edo informazioa eskatzeko aukerarekin eta ikusizko laguntza edo testuinguruaren erreferentzia argiarekin.

- Zentzu orokor, funtsezko informazio edo testuaren puntu nagusien ulermenerako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

- Eguneroko bizitzako, harreman interpertsonaletako, gizarte jarrera eta konbentzioei buruzko oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko esanguratsuak antzematea eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuaren ulermen egokirako aplikatzea.

- Testuaren komunikazio funtzio nagusia edo nagusiak, horren adierazle ohikoenen sorta mugatua eta oinarrizko diskurtso ereduak bereiztea.

- Ahozko komunikazioaren berezko sintaxi egiturekin lotutako esanahi ohikoenak antzematea.

- Ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotura duten eguneroko egoeren eta ohiko gai zehatzen inguruko maiztasun handiko lexikoaren sorta mugatu bat antzematea eta testuinguruaren argibideak eta informazioa baliatzea ezagutzen ez dituzten hitz eta adierazpideen balizko esanahiak asmatzeko.

- Oinarrizko hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak bereizi eta horiekin lotura duten esanahi eta komunikazio asmo orokorrak antzematea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 31- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (32)

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

- Berehalako beharrizana duten edo gai ezagunei buruzko eremuetako informazio zehatza eskatzen duten elkarrizketa laburretan modu sinple eta ulergarrian parte hartzea, erregistro neutro edo informalean, adierazpide eta esaldi erraz eta maiztasun handikoak erabilita, sarritan isolatuta edo oinarrizko lokailuekin elkartuta, nahiz eta batzuetan ahoskera ez izan oso argia, etenaldiak nabariak izan eta totelka, edota errepikatzea, parafrasia eta kidearen lankidetza beharrezkoak izan komunikazioa mantentzeko.

- Ahozko bakarrizketa edo elkarrizketa labur eta errazak ekoizteko oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzen jakitea.

- Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko zehatz eta esanguratsuak ezagutu eta testuinguruari dagokion ahozko ekoizpenari buruz horien inguruan lortutako ezagutzak aplikatzea, oinarri-oinarrizko komunikazio konbentzioak errespetatuta.

- Testuaren komunikazio funtzio nagusia betetzea, horren adierazle ohikoenen eta oinarrizko diskurtso eredu ohikoenen sorta mugatua erabilita.

- Oinarrizko sintaxi egiturak baliatzea (ad. Hitzak edo hitz multzoak oinarrizko lokailuekin batea, besteak beste, "eta", "orduan", "baina", "-gatik"), nahiz eta oinarrizko akatsak modu sistematikoan errepikatu.

- Ikaslearen esperientzia eta beharrizanekin lotura duten eguneroko egoerei eta ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ezagutu eta erabiltzea.

- Burutu nahi den komunikazio funtzioaren arabera moldatuta, oinarrizko hots, azentu, erritmo eta intonazio ereduak, orokorrean, ulergarria den moduan artikulatzea, lehenengo hizkuntzaren edo beste hizkuntza batzuen eragin nabaria izan arren.

- Partaidetza labur eta errazetan nork bere burua ulertaraztea, nahiz eta esan nahi dena antolatu, zuzendu edo birformulatzeko hasierako totelkatzeak, zalantzak, errepikapenak eta etenaldiak nabarmenak izan eta sarritan gertatu.

- Elkarrizketa hasi, mantendu edo amaitzeko hizkuntzarenak edo hizkuntzarenak ez diren teknika oso sinpleak erabilita funtsezko eran interakzioak izatea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

- Hizkuntza estandarrean eta maiztasun handiko lexikoa duten testu labur eta errazetan zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea, tratatutako gaia eta testu mota ezagunak, ohikoak edo berehalako beharrizanei buruzkoak direnean, betiere, berriz irakur badaiteke ulertu gabekoa, hiztegia kontsulta badaiteke eta ikusizko edo testuinguruari buruzko laguntza izanda.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 32- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (33)

- Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa edo puntu nagusiak ulertzeko oinarrizko estrategia egokienak ezagutu eta aplikatzen jakitea.

- Eguneroko bizitza, bizi baldintza, harreman interpertsonal eta konbentzio sozialei buruzko oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuaren ulermen egokirako aplikatzea.

- Testuaren komunikazio funtzioa edo funtzioak, horien adierazle ohikoenen sorta mugatua eta oinarrizko diskurtso ereduak bereiztea.

- Idatzizko komunikazioaren berezko sintaxi egiturekin lotura duten esanahi ohikoenak antzematea.

- eguneroko egoerekin eta ikasleen esperientzia, beharrizan eta interesekin lotutako ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko idatzizko lexiko sorta mugatua antzematea, eta ezagutzen ez dituzten hitz eta adierazpideen balizko esanahiak testuinguruko eta testuko informaziotik ondorioztatzea.

- Oinarrizko ortografia ikurrak eta maiztasun handikoak antzematea eta horiekin lotura duten esanahiak eta komunikazio asmo orokorrak antzematea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

- Esaldi sinple isolatuekin, erregistro neutroan, oinarrizko ortografia konbentzioak eta puntuazio ikur nagusiak halako egokitasunarekin erabilita testu labur eta errazak sortzea, egoera ezagun eta aurresangarrietan, nork bere buruaz hitz egiteko, inguru hurbilaz eta bizitzako ohiko alderdiez.

- Idatzizko testu labur eta errazak ekoizteko oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

- Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko zehatzak eta esanguratsuak ezagutu eta horien inguruan lortutako ezagutzak testuinguruari egokitutako idatzizko ekoizpenean aplikatzea.

- Idatzizko testuaren komunikazio funtzio nagusiarekin betetzea, horren adierazle ohikoenen eta oinarrizko diskurtso ereduen sorta mugatua erabilita.

- Oinarrizko sintaxi egiturak baliatzea, nahiz eta oinarrizko akatsak modu sistematikoan errepikatu.

- Ikasleen interes, esperientzia eta beharrizanekin lotutako eguneroko egoera eta ohiko gai zehatzei buruzko maiztasun handiko idatzizko lexikoa ezagutu eta erabiltzea.

- Hitz egiterakoan maiz erabiltzen diren hitz edo esaldi laburrak halako egokitasunez idazteko oinarrizko eredu grafiko eta konbentzio ortografikoak aplikatzea, nahiz eta ortografia guztiz normalizatuarekin ez egin.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 33- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (34)

Aurreko atalean adierazi dugunez, bai ebaluazio irizpideak zein horien zehaztasunak –"ikaskuntza estandarrak" deritzenak– etapako helburu eta konpetentzien lorpenaren ebaluaziorako elementu erreferenteak izan behar dira.

Horrez gain, Lehen Hezkuntzako HIRUGARREN MAILAn irizpide hauen lorpen maila zehatzerako irakasleak 3. atalean (Konpetentziak) eta 5. atalean (Ikaskuntza estandarrak) eta programazio honetako Unitate didaktikoen garapenean dituen deskriptoreak balia ditzake.

6.3 Ebaluazioa Kid’s Boxen

Adin honetako ikasleekin hobe da etengabeko ebaluazioa erabiltzea, ikasgelako garapena jarraituta eta eskolak prestatzerakoan informazio hori erabilita. Etengabeko ebaluazioa irakasleak ikasleei egiten dien jarraipenean oinarritzen da eta jarraipen hori euren garapena bideratzeko erabiltzean; horrela, ikasleen egitekoa askoz ere aktiboagoa izango da: irakasleak ematen dizkien jarraibideetatik ikasiko dute baina beraiek egingo duten jarraipenetik ere.

Ikasleak ez dira hazten erritmo berean ezta ikasten dute modu berean ere, horregatik ikasle bakoitza bakarka ebaluatu behar dugu eta konparaziorik ez egin gelako beste ikasleekin. Helburua ikasle bakoitzaren aurrerapen eta garapenean zentratu behar da.

Ingelesean egiten duten garapenaz gain, ikasleen garapen sozial eta emozionala ere ebaluatu eta behatu behar dugu. Hortaz, egiten duten ahalegina goraipatu eta binaka eta taldean lan egiteko adoretu behar ditugu, euren ingelesaren aurrerapenen argibideak emateaz gain.

Hurrengo ebaluazio irizpideak Kid's Boxek proposatzen dituen material didaktikoen arabera legeak ezartzen duenera moldatuta daude eta ebaluazio eremu garrantzitsu eta beharrezkotzat jotzen dira.

1. Ulermen orokorra. Ahozko mezu errazetan ikasleak funtsezkoa hartzeko duen gaitasuna egiaztatzea du xedetzat, komunikaziorako baldintza egokienetan, hau da, zuzeneko komunikazio egoeretan eta testuinguruaren laguntzarekin.

2. Mezu espezifikoen ulermena. Ikaslearentzat ezagunak diren ahozko eta idatzizko ahozko mezuetan ideia orokorra ulertzeko gaitasunaz gain, aurretiaz adierazitako xehetasun zehatzak ere ulertzeko gaitasuna egiaztatzeko xedea du, nahiz eta mezuaren beste atal batzuk ez ulertu.

3. Mezuen ekoizpena. Eguneroko egoeretan ikasleak ahoz adierazteko duen gaitasuna ebaluatzen du. Bereziki balioesten da mezuaren ulergarritasuna, ulermenari eragiten ez dioten ahoskera akatsak albo batera utzita.

4. Ahoskera. Ikasleek ingelesaren sistema fonologikoa, bai fonemak zein erritmoa eta intonazioa, barneratu ote duten eta testuingurua emanda eta ezagunak diren gaiei buruzko mezu errazen ulermenerako zein ekoizpenerako erabiltzeko gai ote diren egiaztatzea du xedetzat

5. Hiztegi berriaren jabekuntza. Irizpide honekin ikaskuntzaren helburua diren hiztegia eta adierazpide lexikoak modu egokian ulertu eta erabiltzeko gaitasuna ebaluatu nahi da. Lexikoaren jabekuntza testuinguru bera duten egoeretan eta ikasleen esperientzia propiotik hurbil daudenetan egiaztatuko da beti.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 34- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (35)

6. Ikasgelako partaidetza. Ikasleen jarreraren behaketaren bitartez, ikasgelako berezko komunikazio egoeretan, komunikazio trukea bideratzen duten arauak errespetatuta, modu sortzailean parte hartzen duten ebaluatzen da.

7. Lankidetza lana. Ikasleen jarreraren behaketaren bitartez ebaluatzen da hau ere, talde jardueretan modu sortzailean parte hartzen ote duten, euren lanarekin ikasgelako ikaskuntzaren garapen harmoniatsuan lankidetzan arituta.

8. Banakako lana. Ikasleen jarreraren behaketatik ebaluatzen da, euren banako lana burutzeko modua, edukien egokitasunari dagokiona eta aurkezpenean egindako ahaleginari, eta aurreikusitako denbora tartean betetzen ote duten.

9. Ikasteko interesa. Egiaztatu nahi dena da ea ikasleak bere ikaskuntzan hobetzeko interesik duen, gauza berriak ikastearekiko jakin-minik, gelan modu arretatsuan dagoen, galderarik egiten duen edo zalantzak argitzen ote dituen.

10. Besteekiko errespetua. Ikasleek kide eta irakasleekiko errespeturik agertzen ote duten ebaluatzen da, etenik egin gabe entzuten badute, hitz egiteko txanda errespetatuta eta besteen ideia eta iritziak preziatuta.

11. Beste kulturak ezagutzearekiko jakin-mina. Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako alderdi kulturalak ezagutzearekiko interesik agertzen ote duten ebaluatzen da, gai hauetaz hitz egitean arreta jartzen duten eta euren ezagutzak zabaltzeko galderak egiten ote dituzten.

12. Adeitasun arauen erabilera. Zuzeneko behaketaren bidez, ikasleek ingelesez komunikatzean ikasten dituzten adeitasun arauak erabiltzen dituzten eta ikasgelako ohiko errutinetan txertatzen dituzten egiaztatu nahi da.

Talde osoaren ikuspegi orokorra izateko, irakasleak sarrera bikoizdun taula bat egin dezake, non goitik beherako zutabean ikasleen izenak egongo diren eta ezkerretik eskuinerako goiko zerrendan ebaluazio irizpideei dagozkien zenbakiak. Lorpen maila islatuko duen kolore kode batekin laukitxoak markatuta (adibidez: berdea, ona; urdina, onargarria; gorria, ez nahikoa), begirada batean ikus daiteke taldearen garapena.

Diziplinak ere ebaluazio on baten parte egin behar du. Ikasleen berezko energia norabide egokian bideratuta, bihurrikeria eta diziplina eza ekidin ahal izango ditugu. Mota honetako arazoetako asko ikasleak aspertuta daudenean gertatzen dira, maila euren gaitasunen azpitik dagoenean edo jarduera oso errepikakorrak direnean. Kid's Box ikasleen beharrizan eta nahi oso anitzak kontuan izanda pentsatutakoa da eta, horregatik, ikasleek goza dezaketen jarduera aniztasun handia du.

Halere, garrantzitsua da irakasleak ikasgelako arauak eta diziplina marka ditzan, ikasleek zer den eta zere z den onargarria ulertu dutela bermatuz, eta ikasle guztiak berdintasunez tratatuta. Diziplina parametro bidezkoak eta argiak ezarri ezkero, ikasgelan giro "segurua" sortuko da ikasleek konfiantza eta askatasunarekin lan egiteko.

Ikasle txikienen interesa mantentzeko xedearekin, euren neurrigabeko energia eta kontzentratzeko gaitasun eskasaren arteko oreka aurkitu beharko dugu aspertu, artegatu eta motibazioa gal ez dezaten, faktore horiek, berriro ere, diziplina arazoak ekarriko bailituzkete.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 35- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (36)

6.4 Kid’s Boxen ebaluazio tresnak

Kid’s Box 3ko (Irakaslearen liburua) ebaluazio orri fotokopiagarriak lau unitateroko errepaso edo Review ikasgai bakoitzaren ondoren erabiltzeko diseinatuta daude. Ebaluazio orrialde hauek Cambridge YLE (Movers) azterketen antzeko ariketak erabiltzen dituzte, lau abileziak ebaluatzeko (ahozkoaren ulermena, ahozkoaren ekoizpena, irakurmena eta idazmena).

Ikasleei ebaluatuko den ariketa bat egingo dutela esan behar diezu, baina ziurtatu ezazu horregatik ez direla gehiegi urduriko. Garrantzitsua da jarduerari heltzean lasai eta baikor egon daitezen, egin dezaketelako konfiantzarekin. Ebaluazio bakoitzerako hamar minutu eman behar diezue, jarraibide guztiak ingelesez ematea ahaztu gabe. Ebaluazioa osatzen duten artean behatu eta animatzeko aprobetxatu ezazu. Behin ebaluazio orria zuzenduta, agertu lanarekiko izan duzun erantzuna ikasle bakoitzaren orriko izarrak margotuta eta amaieran aurpegi irribarretsu bat marraztuta. Garrantzitsua da dakitena eta ongi egin dutenean arreta ematea beti, egiten ez dakiten horretan egin beharrean.

Ikasleek zenbat eta praktika gehiago izan jarduera mota ezberdinekin eta azterketaren formatuarekin ohituago egon, errazagoa izango zaie YLE Movers konfiantzaz egitea behin Kid's Box 3 eta 4 amaituta.

7 BEHARRIZAN ESPEZIFIKOAK

Sarritan politikariek eta irakasleek ikasketarako zailtasunak dituzten ikasleengan arreta gehiago jartzen dute gaitasun handiagoak dituztenengan baino, eta hauek, motibaziorik ez badute edo egiteko zailagoak ematen ez bazaizkie, ikasgelan aspertzeko joera izan dezakete. Hezkuntzan lan egiten dutenentzat hau beste erronka bat gehiago da.

Errealitate hori gogoan izanda, aipatu beharra dago Kid's Boxek bere programan aniztasunari, egitura eta edukiei, arreta eskaintzen diela. Aurretiaz ere aipatu den bezala, Kid's Box programa malgua da. Kontuan izateko puntuak eskaintzen ditu eta programa testuinguruaren arabera, ikastetxea, ikasgela eta ikasle bakoitzaren arabera, moldatzeko laguntzeko proposamen orokorrak.

Kid's Boxen edukiak, arreta handiz hautatutakoak, aniztasunaren arretari heltzeko modu erakargarri eta estimulagarrian aurkezten dira. Ikastaroak egitura ziklikoaren bidez ikasleei, dakitenean oinarrituta, ahalik eta alderdi kultural edo linguistiko berrietan zein zailtasun handiagodunetan sakontzeko aukera eskaintzen die. Era berean, ebaluaziorako prozedura konplexuak talde bakoitzarentzat gauzatu eta moldatu behar diren irizpide orokorrak ditu, helburu zehatzak ezarrita, zentro, irakasle eta taldearen testuinguruaren arabera. Irakasleek ebaluaziorako tresna eta abilezia anitzak dituzte, baita jarduera zehatzak ere. Gainera, gutxieneko edukiak gure ikasleen beharrizan, gaitasun eta ikaskuntza erritmoen arabera ezarri beharko dira.

Are gehiago, beharrizan espezifikoei modu arrakastatsuan heltzeko Kid's Boxen proposatzen diren jarduera, material eta baliabideetan arreta jarri behar da. Jarduera

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 36- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (37)

gehienak modu pertsonalizatuan erabil daitezke eta irekiak dira, ikasle bakoitzak bere gaitasunaren arabera erantzun ahal izateko.

Jarduera koadernoko jarduerak unitate bakoitzeko eduki giltzarrietan zentratzen dira. Laguntza gehiago behar duten ikasleekin zein gaitasun gehiago dutenekin erabil daitezke. Ikasle bakoitzak denbora tarte ezberdina beharko du eta hori, neurri handiago edo txikiagoan, bere motibazioaren araberakoa izango da. Jarduera gehienak ikasgelan lantzeko pentsatuta daude, baina sendogarri eran ere etxerako lan bezala agindu daitezke. Aurrerago agertuko den taulan adierazten den bezala, material edo/eta baliabide berbera lagungarri zein hedapen bezala erabil daiteke, hau da, egoerari dagokionaren arabera helburua alda daiteke. Adibidez, story card bati buruzko galdera erraz bat motelago dabiltzan ikasleentzat sendogarri bezala erabil daiteke, baina hedapenerako jarduera batean inspirazio bezala erabil daiteke ikasleek eremu semantiko bereko beste hitz batzuk pentsa ditzaten.

Irakasleak ikasleen abileziak bururatzen zaizkion forma anitzenetan balia ditzan gomendatzen da. Baliteke hitz egitea gorroto duen ikasle batek hiztegia arbelean idazteaz gozatzea edo beste batzuek marrazteaz edo horma-irudiak egiteaz.

Beste alderdi erabakigarri bat irakasleak bere taldearekin darabilen metodologia da eta, are zehatzago, ikasketarako zailtasunak dituzten ikasleekin darabilena. Edozein jarduera motarekin garrantzitsuena aurretiko lanketa egokia egin dela ziurtatzea da, ikasleek behar izango dituzten hitz guztiak ezagutzen dituztela eta jardueraren helburua ulertzen dutela. Ikasleei jarduera arrakastaz burutzeko tresna linguistiko egokiak eman ezkero, guztientzat ariketa zorrotz eta interesgarria izango delako bermea izango dugu. Beharrezko prestakuntzarik izan ezean, ikasleek ikasketa esperientzia ezkorra izan dezakete, konfiantza galduta eta oraindik lortu ez duten abilezia maila eskatzen dien jarduerarekin frustrazio bizipena izanda.

Jarduera bat hasi orduko, egin demostrazio bat. Binakako jardueretarako, aukeratu ikasle bat lagun diezazun. Gero, atera bi ikasle talde osoarentzat jardueraren demostrazio bat egin dezaten.

Saia zaitez gela guztitik ibiltzen jarduerak azaldu edo egiten dituzun bitartean, ikasleen artean ibiliz. Honela, konfiantza giroa sortuko duzu eta, aldi berean, ikasleentzat hurbilago egongo zara. Ikasgelan mugimenduak ikasleen arreta lortzea laguntzen du eta klasea animatuagoa eta dinamikoa egiten du.

Irakaslea mugitzea ona izateaz gain, gelako mahai eta aulkien kokapenarekin ere erabil dezakezu teknika bera. Ikasle motelagoak gaitasun gehiago dituztenekin jar ditzakezu talde dinamikan lankidetzan aritu daitezen eta gatazkatsuagoak izan daitezkeen ikasleak banatu. Binaka lan egitean, ikasle motelagoek gaitasun gehiago dutenen laguntza jasoko dute; ikasleek elkar laguntzeko joera dute. Ahal den guztietan, eskatu ikasleei euren aulkia hurrengo mahairantz edo hurrengorantz bira dezaten, eztabaidarako eta idatzizko lanerako egokiagoa den giroa sortzeko.

Aurretiaz esan den bezala, ebaluazioa eta estimulazioa erabakigarriak dira Lehen Hezkuntzako ikasleen kasuan, baina are gehiago zailtasunak dituzten ikasleentzat. Jarduera bat burutzean, saia zaitez erantzun egokiak aurki ditzaten laguntzen, erantzunak eman ordez. Horrela, ikasleak erantzun egokia aurkitzearekin asebeteta sentituko dira. Ikasle batek akats bat egiten duen bakoitzean, gogoratu ezazu akatsak egitea ikasketa prozesuaren parte dela eta ez dutela lotsarik sentitu behar horregatik.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 37- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (38)

Ikasgai bakoitzeko Jarduera gehigarriak ikasleek hiztegi multzo zehatz bat gehiago landu behar dutela uste duzunean erabil daitezke. Jarduera horiexek berberak erabil daitezke ikasle aurreratuagoen hedapen bezala, nahiz eta zenbaitetan jarraibideak apur bat aldatu beharko dituzun. Gainera, Irakaslearentzako baliabide pack-ean unitate bakoitzarentzat hedapenerako bi orrialde eta errefortzurako bi orrialde daude, abestietarako lan orriaz gain, horiek lantzen jarraitu nahi baduzu erabiltzeko.

Gogoratu etengabeko berrikusketa ikasketa prozesuaren beste alderdi garrantzitsu bat dela eta beharrizan bereziak dituzten ikasleei asko lagunduko diela, baita talde osoari ere. Kid's Box etengabeko errepaso sisteman oinarrituta dago, unitate bakoitzean eta lau unitatekako blokeetan ikasitako hiztegia berrikusteko jolas eta teknika ezberdinekin.

Irakaslearentzako baliabide pack-ak DVD elkarreragilearekin eta Europar Portfolioarekin zenbait material gehiago dakar (orrialde fotokopiagarriak, hiztegidun txartelak, word cardak eta jaiegunetarako jarduerak), irakasleak ikasgelan aurkituko dituen beharrizan espezifiko anitzei erantzuten laguntzeko pentsatuta.

Jarduerak, materialak eta errefortzu/hedapenerako ideiak

Ahozkoaren ulermena

- Ikaslearen liburuko eta Jarduera koadernoko entzumen jardueretarako grabaketa guztiak dituen audio CD bat dago.

- DVD interaktiboak istorioen bertsio animatuak, animaziodun abestiak eta bideoak, bideo dokumentalak, etxean lantzeko jolasak eta quiz bat ditu.

- Irakaslearentzako baliabide pack-ak YLErako azterketa gehigarriak ditu, entzumenerako audio CD batekin, oparitan.

Hitz egin eta elkarrizketan

aritzea

- Ikaslearen liburuko ahozko jarduera erraz eta gidatuak.- Entzun edo irakurri duten istorioa antzezteko jarduera eta ideiak.- Irakaslearen baliabide pack-ak (TRP) komunikazio jarduera

fotokopiagarriak ditu.- Warmer eta Ending the lesson jarduerak Ikaslearen liburuko eta

Jarduera koadernoko orrialde bakoitzeko irakaslearentzako jarraibideetan daude.

- Ahozkoa lantzen jarraitzeko osagai sorta handia (txotxongiloak, sentence wheels, txartelak, etab.).

Idatzizkoaren ulermena

- Irakurmenerako jarduera errazak (esaldi eta testu laburrak).- Ikaslearen liburuak abesti eta chanten letrak ditu, entzuten duten

artean irakur ditzaketenak.- Irakaslearen baliabide pack-ak abestiak eta istorioak lantzen

jarraitzeko ariketa orriak ditu.

Idazmena- Idazmenerako jarduerak (esaldi eta testu laurrak).- Irakaslearen baliabide pack-ean eta irakaslearen jarraibideetan

errefortzu eta hedapenerako jarduerak.- Europar Portfolioko idatzizko jarduera errazak.

Gramatika egiturak - Ikaslearen liburuko eta Jarduera koadernoko jarduerek unitate

bakoitzeko egitura berriak modu naturalean erabiltzen laguntzen dute.

- Ikaslearen liburuaren amaieran gramatika erreferentziadun atal gehigarria dago ikasturtean zehar aurkeztutako gramatika

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 38- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (39)

edukiak gehiago lantzeko.- Irakaslearen baliabide pack-ak YLE prestatzeko azterketa

gehigarriak ditu, oinarrizko gramatika egiturak lantzen laguntzeko.

Hiztegia- Unitate ezberdinetako hiztegia finkatzeko jarduera errazak.- Flashcardek hiztegi berriaren jabekuntza bideratzen dute.- Word cardek hiztegi berria sendotu eta berrikusten laguntzen

dute.

Ahoskera

- Ikasitako hots eta kontzeptu fonologikoak lantzeko errepikapen jarduera errazak.

- DVD interaktiboak ikasgelan landutakoa sendotzeko erabil daitezkeen grabaketak ditu.

- CD-ROMak hots zehatzak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea lantzeko jarduerak ditu (Games: Shooting Stars).

Baloreetan oinarritutako

hezkuntza

- Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza ikastaroko unitate guztietan agertzen dira, irakurgaietan, elkarrizketetan eta beste osagaietako jarduera anitzetan.

- Gainera, unitate bakoiti guztiek baloreen lanketarako saio espezifikoa dute.

Alderdi soziokulturalak

eta kultura-arteko

kontzientzia

- Bizimodu, ohitura, literatura, musika eta beste alderdi askoren inguruko kultura informazioa. Britainia Handia, ingelesa hitz egiten den herrialdeak eta mundua orokorrean elkarrizketa, irakurgai eta ilustrazioetan agertzen dira.

- DVD interaktiboan bideo dokumentalak.

Edukien eta atzerriko

hizkuntzen ikasketa

integratua

- Bi unitatero AICLE orrialde bat dago, ingelesa komunikazio-hizkuntza bezala izanda curriculumekoak diren beste ikasgaiei buruzkoak ikasteko, adibidez, ingurumena, matematikak, gorputz heziketa eta musika.

- Ikaslearen ahozko eta idatzizko ekoizpena egituratzeko pentsatutako jarduerak

8 UNITATE DIDAKTIKOEN GARAPENA

Unitate didaktikoen garapenean ikus daitekeen bezala, edukiak lau multzo nagusitan batu dira:

1. blokea. Ahozko testuen ulermena2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena3. blokea. Idatzizko testuen ulermena4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 39- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (40)

Programazioaren irakurmena erraztearren, bloke bakoitzaren eduki espezifikoen ondoren, guzti horietan zeharka lantzen diren alderdiak agertzen dira. Hurrengoak dira:

Komunikazio funtzioakHiztegiaEgiturakAhoskera eta ortografiaIkasgelako lengoaiaIkaskuntza estrategiak:Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak

Hurrengo orrialdeetan unitate bakoitzeko edukiak banatuta agertuko dira:

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 40- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (41)

UNIDAD DE BIENVENIDA HELLO!

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Liburuko pertsonaia nagusiei buruzko ahozko mezu errazak entzun eta ulertzea. Grabaketak aipatzen duen zenbakia eta jostailua idazteko mezu errazak entzutea. Grabaketak aipatzen duen jostailu kopurua idazteko mezu errazak entzutea. Ekintzen deskribapena entzun ondoren, horiek burutzen dituen pertsonaia egokia

antzematea. Abestia entzun eta intonatzea. Errimadun hitzak entzun eta errepikatzea Irakurtzen duten bitartean istorioa entzun eta ulertzea. Marrazkia osatzeko zenbakiak entzutea. Pertsonaiak dituenak entzun ondoren zein den antzematea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Pertsonaia nagusien izenak esatea. Bere datu pertsonalak edo liburuko pertsonaienak ematea. Hitz egiteko unean pertsonaiak egiten ari diren ekintzei buruzko galderak

erantzutea. Ikasitako hitzen letreiatzea lantzea. Pertsonaia bakoitzak duena izendatzeko esaldi errazak erabiltzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Liburuko pertsonaien datu pertsonalak irakurri eta ulertzea, bakoitza bere

izenarekin lotu ahal izateko. Testua bere datu pertsonalekin osatzeko irakurtzea. Preposizioen bitartez adierazitako jostailuen kokapenari buruzko esaldiak

irakurtzea. Errimadun hitzak irakurtzea. Egoera deskribatzen duen testua irakurtzea, ondoren, marrazkia azaldutako bezala

margotzeko. Pertsonaiak une horretan egiten ari direnari buruzko galderak irakurtzea. Bi pertsonaia bereizteko testua irakurtzea. Zaletasun pertsonalei buruzko galderak irakurtzea. Ikusizko laguntzekin istorioa irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Nork bere buruari buruzko informazioa emateko esaldiak amaitzea. Jostailuekin lotura duen hiztegia idaztea, bai singular zein pluralean. Hitz egiteko unean gertatzen ari den zerbaiti buruzko esaldi laburrak idaztea. Akatsak zuzentzeko esaldiak berridaztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 41- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (42)

Testuan emandako datu pertsonalekin hutsuneak betetzea. Eredua izanda, ikasleen lagunak eta euren abileziei buruzko testu laburra idaztea. Euren zaletasunei buruzko galderen erantzunak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Datu pertsonalei buruzko galdera-erantzunak. Hitz egiteko unean gertatzen ari den zerbaiti buruzko galderak eta erantzunak. Letreiaketa landu eta berrikusteko jolas batean parte hartzea. Irakaslearen jarraibideak betetzea.

Hiztegia: Errepasoa: familiako kideak, maskotak, zenbakiak (1-20), adjektiboak, koloreak,

jostailuak, alfabetoa, leku preposizioak, eskolako objektuak, janzkiak, elikagaiak Koloreak: black, blue, green, grey, orange, pink, purple, red, white, yellow Jostailuak: bike, camera, computer, doll, game, helicopter, kite, lorry, monster,

train. Ekintzak: jumping, reading, sitting, drinking, talking, listening, eating, playing,

writing, standing, kicking, hitting, painting, riding, doing, showing Preposizioak: next, to, on, in front of, under, between, behind Hitz gehiago: favourite, Brainbox, Lookbox, playroom, cupboard, shelf, playground,

hockey, photographs, bounce, badminton, detective agency, magnifying glass, brushes, joke, fur

Sintaxi-diskurtso edukiak: Hello, I’m … Goodbye. What’s your name? My name’s … / It’s … How old are you? I’m… (years old). Have you got … ? I’ve got a … It’s called … I like (reading). She’s … / He’s … What’s he/she doing? He/She’s reading. Yes, he is. / No, he isn’t. I’ve/He’s/She’s/It’s/We’ve/You’ve/They’ve got … Can you ... ? (ability) Please, help me. Can I help you? No problem.

Ahoskera eta ortografia: Errimadun hitzak antzeman eta ondo ahoskatzea. Errima duten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-ROM, Games:

Shooting Stars).

Ikasgelako lengoaia: Open your books at page … , please.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 42- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (43)

What’s your favourite toy called? Listen and check. Ask and answer. Can you spell … ? How do you spell … ? Read and complete the sentences. Now draw and write about you. Listen and write. I can see something and it’s ... and it begins with … Who’s this? That’s … What’s he doing? Tell me about … Say ‘yes or ‘no’. Sing the song. Say it with Stella. Correct the sentences. Look at the picture … Is that right?

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Ikasitakoa sendotu eta zabaltzeko informazio eta komunikazio teknologiak

erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea, datu pertsonalak emanda edo

gustuko dutena eta ez dutenaren inguruan hitz eginda. Kideekin harremanak ingelesez izatea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Norbere buruaren eta besteen aurkezpena lantzea. Eskolak dirauen artean irakaslea eta kideekin ingelesez komunikatzea. Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak

Zenbaki, kolore eta jostailuei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 43- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (44)

antzematen ditu.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Jostailuei buruzko abesti bat entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Kideari datu pertsonal, jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Jostailuekin lotura duten hitzak antzematea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Jostailuekin lotura duten hitzak idaztea.

Koloreak eta zenbakiak, present continuous, have got eta can erabilita esaldiak idaztea.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

Euren datu pertsonal, jabetza eta lehentasunei buruzko informazioarekin taula bat osatzea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Euren lagunei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaIrizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

1-20 zenbakiak antzeman eta erabiltzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Jostailuekin lotura duten hitzak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 44- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (45)

Ingelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Oinarrizko agurrak eta datu pertsonalak eskatu eta emateko erak ingelesez jakitearekiko interesa agertzea.

Kideei jabetza eta abileziei buruzkoak galdetzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 45- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (46)

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki matematikekin, artearekin eta musikarekin lotuta dago.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea.

6 Ebaluazio irizpideak

Kolore, zenbaki eta jostailuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Present continuous erabilita, hitz egiteko unean gertatzen diren ekintzei buruz hitz egitea.

Can erabilita gaitasunei buruzkoak eta have got erabilita jabetzei buruzkoak galdetu eta erantzutea.

Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

pertsonen arteko harremanak. Jostailuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz

antzeman eta erabiltzea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Koloreak, zenbakiak eta jostailuak antzeman eta aurkeztea.

Kolore, zenbaki eta jostailuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Present continuousen forma ezberdinen lanketa: baiezkoa, ezezkoa eta galdera.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa

HLK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 46- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (47)

Have got eta can erabilita galderak eta erantzunak lantzea.

edo funtzioak bereizi eta betetzea: hitz egiteko unean gertatzen diren ekintzei buruz hitz egitea eta jabetza eta abileziei buruzkoak galdetu eta erantzutea.

Errimadun hitzen ahoskeraren lanketa.

Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ekoiztea

HLK

Jostailuei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, pertsonen arteko harremanen garrantzia.

HLKEBK GHK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 47- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (48)

1. UNITATEA FAMILY MATTERS

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Liburuko pertsonaien kokapenaren inguruko ahozko mezu errazak entzun eta

ulertzea. Zenbait pertsonaia egiten dabiltzanaren inguruko ahozko mezu errazak entzun eta

ulertzea. Falta diren pertsonaien izenekin hutsuneak betetzeko abestiaren letra entzutea. Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak dituzten hitzak entzutea. Ikus-entzunezko baliabideen laguntzarekin istorioa entzun eta ulertzea. Erretratuak izenekin lotzeko zenbait artisten deskribapen fisikoak entzun eta

ulertzea. Ilustrazio bat margotzeko deskribapen errazak entzun eta ulertzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Zuhaitz genealogikoa erabilita pertsonaien familia harremanei buruzko ahozko ekoizpena.

Do you want to … ? erabilita galdetegiko galdera-erantzunak egitea. Do you like (eating)? erabilita euren zaletasunei buruzko galdera-erantzunak egitea Erretratu gogokoena aukeratzeko ahozko ekoizpena. Artista baten ezaugarri fisiko nagusiei buruzko galdera-erantzunak egitea. Baimena eskatzeko, Can I have a … ? egitura erabilita galderak eta erantzunak

egitea. Ikasitako elkarrizketa antzeztea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Familiarekin lotura duen hitz egokiarekin hutsuneak osatzeko zenbait esaldi

irakurtzea. Pertsonaia egokia antzemateko zenbait esaldi labur irakurtzea. Zenbait esalditan falta den informazioa osatzeko testu laburra irakurtzea. Marrazkian gertatzen ari dena eta irudiko pertsonaien zaletasunak deskribatzen

dituen testua irakurri. Ulermena errazteko ikusizko laguntzekin istorio bat irakurtzea. Zenbait erretraturen deskribapena irakurtzea, dagozkien koadroarekin lotzeko. Aukera anitzen artean, testua osatzeko hitzak aukeratzeko irakurtzea. /ei/ eta /ɑ:/ hotsak dituzten hitzak antzeman eta irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Familiako kide egokiarekin esaldiak amaitzea. ‘s genitibo saxoia erabilita deskribatutako familiako kideak antzematea. Aurretiaz irakurritako testuaren edukiaren laburpena diren zenbait esaldi amaitzea. Izen egokiekin abestia amaitzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 48- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (49)

Egin nahi dutenari buruzko kideen inkestaren emaitzak islatzen duten zenbait esaldi idaztea.

Hitz zopan hitzak aurkitu eta idaztea. Lagunaren lehentasunak adieraziko dituen testu laburra idaztea. Ondo ezagutzen dutela egiaztatzeko unitateko funtsezko hiztegia, marrazkien

laguntzarekin, idaztea. Euren familiaren erretratua deskribatzeko esaldiak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Zuhaitz genealogikoan agertzen diren familiako kideei buruzko informazioa

ematea. Familiako kideei buruzko galdera-erantzunak. Liburuko pertsonaien ezaugarri fisikoen deskribapena. Hitz egiteko unean gertatzen ari denari buruzko galdera-erantzunak. Aurkeztutako zenbait erretratu deskribatu eta ikasle bakoitzak bere gogokoena

aukeratzea. Familia erretratu bat egin eta kideei deskribatzea. Irakasleak ekarritako jostailuak erabilita Pupil’s Bookeko elkarrizketa antzeztea.

Hiztegia: Familia: aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparent/s,

parent, grandchildren, children Aditzak: like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive, catch, need Adjektiboak: naughty, quiet, clever, curly, fair, straight Artistak: Goya, Monet, Vigée Le Brun, Picasso Da Vinci, Van Gogh Istorioa: pet thief, dirty, detective agency Erretratuak: paintings, portraits, artist, self-portrait, still life Hitz gehiago: chess, moustache, farmer, people, science, doctor, all day, tractor,

boots, paintbrush, charity shop, board games, sick children, garage, mess, tidy, swap with friends, give away

Errepasoa: zenbakiak, familiako kideak, jostailuak, garraioak, ekintzak, jarduerak, adjektiboak

Ahoskera eta ortografia: (/ei/ eta /ɑ:/) day , paint, par, say, star, name, car, train, plane, play, farm, grey, cake, arm, eight, game, make, party, May, take, garden, start, baby, straight

Sintaxi-diskurtso edukiak: I’m / You’re / He’s / She’s / It’s / We’re / They’re My, your, his, her, its, our, your, their Possessive ‘s Who’s … ? What’s … doing? Really + adjetivo. Where … ? Simple Present Like, love, enjoy + -ing / sustantive Want + infinitivo Have got Do you like + -ing? Yes, I do. / No, I don’t. Do you need ... ?

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 49- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (50)

I don’t need ... Do you play with ... ? I don’t play with ... Can I have a ... ?

Ahoskera eta ortografia: Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak antzeman eta ondo ahoskatzea. /ei/ eta /ɑ:/ hotsak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-ROM, Games:

Shooting Stars)

Ikasgelako lengoaia: This is my … Is this my … ? Who’s my … ? Who’s (character)’s grandson? Where’s … ? / Where are … ? What am I doing? What’s he doing? Listen and complete. Answer the questions. Read and complete the sentences. Look, think and answer. Correct the wrong sentences. Can you remember? Simon says … She’s got … / He’s got … Draw your family tree. Do you want to play a game? Ten people want to sing a song. Repeat and clap. Put the words in groups. Can you see … ? What’s the name of the detectives? Who is clever in the story? Why? Are they good at their jobs? Let’s read the sentences together. Now show and tell your friends. Which is your favourite? Why? Choose and circle the words. Draw and write about your still life painting. Look at the self portraits. Choose an artist. Circle the odd one out. Complete the table. Now write about your toys. Act it out.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 50- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (51)

Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen estrategiak erabiltzea.

Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzuten jarritako beste arreta ematea kideek partekatzen duten

informazioa entzuteari.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Familiako kide ezberdinekiko interes eta tolerantzia, guztiekin harreman ona izaten saiatuta.

Ohitura osasungarriak garatzearen garrantzia balioestea, irakurketa eta pintura bezalako kultura jarduerak barne.

Norbere barnekoa garatzeko, irakurtzen eta bestelako kultura jardueretan ohitzea, besteak beste, margotzean .

Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Familiako kideen deskribapen fisikoei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Familiako kideen deskribapenei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: familia erretratua.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Kideari familiako kideen deskribapen fisikoei buruzko galderak egin eta erantzutea.Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 51- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (52)

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Familiako kideen deskribapen fisikoekin lotura duten esaldiak antzematea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Familiako kideen deskribapen fisikoekin lotura duten esaldiak idaztea.‘s genitibo saxoia, present continuous eta like, love, enjoy eta want aditzak erabilita esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Euren familiako kideei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Unitatean ikasitako hiztegiarekin hitz gurutzatuak osatzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Familia bat islatzeko matematika diagramak eta zuhaitz genealogikoak erabiltzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Une horretan gertatzen ari diren jarduerekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste pertsonen familia harremanak eta horien deskribapenak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Kideei euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak galdetzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 52- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (53)

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Zenbait artista eta euren koadro ospetsuenetara hurbiltzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Koadro mota ezberdinak eta, bereziki, erretratuak antzematea.

Unitatearen amaierako proiektuan euren familiaren erretratua egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: nork bere familiaren erretratua.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Bakerako hezkuntza Besteen itxura fisikoa eta gustuko dutena edo ez dutenarekiko errespetua

agertzea, gustu ezberdinak izan arren ere.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua izatea, dena delakoa beraien sexua.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Artearekin lotuta dago. Ikasleek artisten eta erretratuen inguruan hitz egiten dute. Artearen bidez pertsonei eta egoerei buruzko deskribapenak egiteko moduak lantzea.

Euren erretratuen marrazkiak eta deskribapenak idatzita euren sormen maila propioa hausnartzea.

5 Irakurketa bultzatzea

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 53- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (54)

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Dibulgazio testu batekin erretratuen pinturei buruzko informazioa lortzea.

6 Ebaluazio irizpideak

Familiako kideen deskribapen fisikoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Euren zaletasun, interes eta zaletasunei buruz hitz egitea, ‘s genitibo saxoia, ekintza aditzekin present continuous eta like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive erabilita.

Yes, I do. / No, I don’t erabilita gustuko dutena eta ez dutenari buruzko erantzun laburrak ematea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ eta /ɑ:/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman

eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

familia harremanak. Pintura eta erretratuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua

ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Euren familiari buruzko erretratua egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Familiako kideak eta deskribapen fisikoak antzeman eta aurkeztea.

Familiako kideei eta deskribapen fisikoei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea los.

HLK

Present continuous lantzea. Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: une horretan egiten ari diren ekintzei buruz hitz egitea.

HLK

Edutezko ‘s saxoia, present continuous akzio aditzekin, like, love, enjoy + -ing/nouns, want + infinitive bezalako egiturak lantzea.

Yes, I do. / No, I don’t erabilita erantzun laburrak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: erantzun laburrak ematea eta gustu, interes eta zaletasunei buruzkoak galdetu eta erantzutea.

HLK

Zenbait grafiarekin lotutako /ei/ /ei/ eta /ɑ:/ hotsak ahozkoan HLK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 54- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (55)

eta /ɑ:/ hotsen ahoskera lantzea. eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

Familiako kideen deskribapenei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Euren familiaren erretratua egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, familia harremanen garrantzia.

HLKEBK GHK

Pintura eta erretratuei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Pintura eta erretratuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

AK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

2. UNITATEA HOME SWEET HOME

1 Edukiak

1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Abesti baten zenbait atal entzutea gero ordena egokian jartzeko. Kolore eta zenbakiak leku ezberdinekin lotuta dauden mezu errazak entzun eta

ulertzea. /əυ/ eta /aυ/ hotsak ondo ahoskatzeko hitz ezagunak entzutea. Istorioa irakurtzen duten artean entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea. Ama eta alaba batzuen arteko elkarrizketa entzun, bertan alabak duen jostailu eta

arropa kopurua balioetsiko dute eta erabiltzen ez dituenekin zer egin komentatuko dute.

Zenbait irudi deskribatzen dituzten esaldiak entzutea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 55- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (56)

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Etxeen deskribapen eta konparazioa. 1etik 100era zenbatzeko gaitasuna. Zenbait galdera zenbakien bidez erantzutea. Ikasgelako objektuei buruzko asmakizun batean parte hartzea. /əυ/ eta /aυ/ hotsak dituzten hitzak ondo ahoskatzea. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Beste ikasleei bere etxe ideala aurkeztea. Chanta errepikatzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Etxeko elementuekin lotura duten hitzak irakurri eta antzematea. Hutsuneak laukiko hitzekin osatzeko testua irakurtzea. Abestiaren letra irakurtzea. Zenbait pertsonen beharrizanei buruzko esaldiak irakurtzea. Informazio egokiarekin taula osatzeko testua irakurtzea. Istorioa entzuten duten artean irakurtzea. Hitz egokiak aukeratzeko testua irakurtzea. Munduko leku ezberdinetako etxe motei buruzko zenbait testu irakurtzea. Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak dagozkien grafiarekin lotzeko hitzak

irakurtzea. Irudi bati buruzko esaldiak irakurtzea egia ala gezurra ote diren esateko. Behar ez dituzten jostailu eta arroparekin egin dezaketenaren inguruko galdetegia

irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta hotsak grafiekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Etxeko atalekin lotura duten hitzak idaztea. Hitzak irudiekin adierazita dituen hitz gurutzatuen ariketa amaitzea. Ikasle bakoitzak bere etxeari buruzko testu laburra idaztea. 1-100 zenbakiak idaztea. Unitatean agertzen diren etxeko objektuen izenak idaztea. Etxe bat eraikitzeko materialen izenak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Bizi diren etxeei buruzko ahozko ekoizpena. Zenbait etxeren ezaugarri ezberdinei buruzko galdera-erantzunak, berdinak ala

ezberdinak ote diren erabakitzeko. Zenbait testuingurutan need aditzaren erabilera lantzea. Preposizioak erabilita, etxeko objektuei buruzko ahozko ekoizpena. Istorioarekin lotutako galderak erantzutea. Irakaslearen jarraibideak betetzea.

Hiztegia: Lekuak: city, town, village, country, street, island Etxebizitzak: flat, apartment, block of flats, place, tree house, yurt, igloo, home,

houseboat

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 56- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (57)

Etxeko elementuak: basem*nt, balcony, lift, floor, stairs, upstairs, downstairs, apple tree, plants, flowers

Herrialdeak eta nazionalitateak: Mongolians, Asia, Korowai, Papua New Guinea, Australia, Canada, Greenland, Inuits

Aditzak: need, move house, go up, cook, look for, made of Materialak: bricks, wood, snow Animaliak: goat, camel Preposizioak: above, below, between, next to, at, inside, outside Errepasoa: zenbakiak 1-100, adjektiboak, koloreak, like, live, walk, come, door,

house, quiet, talk to, trees, lots of, a lot of, can, under, in, up, down, sofa, lamp, lorry, smile, sit, drink, difficult to carry, parent, hair, fair, mouse, ball, name, chair, walk, draw, mouth, where, daughter, doctor, monster, photo, favourite

Hitz gehiago: crossword, across, characters, hit, same, different, order, map, address, phone number, lovely, torch, skin, cover, mat, temperatures, radio, escalator

Ahoskera eta ortografia: (/əυ/ eta /aυ/) yellow, brown, house, window, nose, town, down, throw, out, know, coat, clown.

Sintaxi-diskurtso edukiak: Like +-ing Simple present Present continuous Have got What about you? Where … ? We’re at … What colour’s … ? What number’s … ?

Ahoskera eta ortografia: Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak antzeman eta ondo ahoskatzea. /əυ/ eta /aυ/ hotsak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea (CD-

ROM, Games: Shooting Stars)

Ikasgelako lengoaia: Do you like living in the … ? What/ Who can you see? Listen and say the letter. Complete the crossword. What’s the room under… ? Who’s got a… ? What goes up and down? Has Lenny’s house got a… ? Does he live in a… ? Are your houses the same or different? Read and order the pictures. Are the men happy? Why? Why not? Is she moving… ? What’s her new address? I need to open the window. What colour are the doors? Talk about where you live.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 57- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (58)

Read and colour. Answer the questions. Look and think about the different sounds. Can you match them? Say it with Stella. Read and complete the table. John lives in a flat in a city. Has she got a garden? Let’s read episode … Find out what happens next. What’s in the … ? What does he think? Is it hot in summer here? Do you know what the temperatures are? What about winter? Do you live in a house or a flat? How many rooms has it got? What colour is your … ? Can you remember what the people need? Draw and label your dream house.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Munduko edozein lekutako jendearekin komunikatu ahal izateko euren ama

hizkuntza ez den beste batean hitz egitearen garrantzia balioestea. Norbere etxea zaintzearen garrantzia balioestea. Munduko beste lekuetan gertatzen denarekiko errespetua eta jakin-mina agertzea. Gelako beste kideek diotena entzutearekiko jakin-mina agertzea. Kideekiko errespetuz eta begirunez parte hartzea eskolaren garapenean.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Pisuan zein etxean bizi direla ere, euren etxeei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Munduan dauden etxebizitza mota ezberdinei buruzkoak ikasteko gaitasuna.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak

Bizitzeko lekuak, etxeko gunean eta 21etik 100era bitarteko zenbakiei buruzko ahozko

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 58- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (59)

antzematen ditu. mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Etxeko lekuei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: euren ametsetako etxeari buruzko marrazkia.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Bizitzeko lekuei eta etxeko guneei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Bizitzeko lekuekin eta etxeko guneekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Bizitzeko lekuekin eta etxeko guneekin lotura duten esaldiak idaztea.

Have got, need eta kokapen preposizioak erabilita esaldiak idaztea.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

Bere eta kidearen helbidearekin taula osatzea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Norbere etxeari buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Unitatean ikasitako hiztegiarekin hitz gurutzatuak ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Zenbait etxeren helbideen inguruan hitz egiteko, 21etik 100era bitarteko zenbakiak antzeman eta erabili egiten ditu.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 59- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (60)

Adierazitako zenbakien arabera balkoiak antzematen ditu.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Etxeko gune eta kokapen preposizioekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Herrialde ezberdinetako zenbait etxebizitza mota antzematea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremana izan eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Kideen ametsetako etxeari buruzkoak eta herrialde ezberdinetako etxebizitza motei buruzkoak ezagutzeko jakin-mina agertzea.

Kideei bizi diren etxearen helbidea galdetzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitateko amaierako proiektuan euren ametsetako etxeari buruzko marrazkia egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: euren ametsetako etxeari buruzko marrazkia.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 60- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (61)

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Munduko leku ezberdinetako jendea nola bizi den ikastearekiko jakin-mina

agertzea.

Ikasgelako talde lana Kideen hitz egiteko txanda errespetatuta, binaka edo taldean lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Elkarrizketa ikasgelako arazoak ebazteko bide bezala erabiltzea.

Kontsumorako hezkuntza Erabiltzen ez dituzten jostailu eta arropak berrerabiltzen ikastea, baita beste ume

batzuei eman edo elkar trukatzea ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki gizarte zientziekin lotuta dago. Munduko beste leku batzuetan bizitzeko moduei buruzkoak ikasteko zenbait herrialderi buruzko sail berezia dago.

Ikasleek irudimena askatu eta euren ametsetako etxea deskribatzea. Jarduera hau artea eta lengoaiarekin lotuta dago.

Horrez gain, unitate honek baloredun hezkuntzarekin lotura du. Ikasleek euren jabetzak partekatu eta berrerabiltzearen garrantzia balioesten ikasiko dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu batekin munduko zenbait herrialdetako etxebizitzei

buruzko informazioa lortuko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Bizitzeko lekuei eta etxeko guneei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua eta 21etik 100era bitarteko zenbakiak ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Need aditza erabilita beharrizanei buruz hitz egitea. Kokapen preposizioak erabilita objektuen kokapenari buruz hitz egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan

antzeman eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

etxebizitza mota ezberdinak eta euren jabetzak partekatu eta berrerabiltzearen garrantzia ezagutzea.

Herrialde ezberdinetako etxebizitza motei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Euren ametsetako etxeari buruzko marrazkia egin eta aurkeztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 61- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (62)

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Bizitzeko lekuak eta etxeko guneak eta 21-100 zenbakiak antzeman eta aurkeztea.

Bizitzeko lekuei eta etxeko guneei eta 21-100 zenbakiei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Kokapen preposizioak lantzea: above, below, need

Need eta have got lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: objektuen kokapen, beharrizan eta jabetzei buruz hitz egitea.

HLK

Zenbait grafiarekin lotutako /əυ/ eta /aυ/ hotsen ahoskera lantzea.

/əυ/ eta /aυ/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Etxeko lekuei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Euren ametsetako etxeari buruzko marrazkia egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, etxebizitza mota ezberdinak.

HLKEBK GHK

Etxebizitza mota ezberdinei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Etxebizitza mota ezberdinei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

MK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 62- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (63)

aplikatzea.

Eman eta hartzearen garrantziari buruz hitz egitea eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, euren jabetzak partekatu eta berrerabiltzearen garrantzia.

HLKEBK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 63- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (64)

1-2 unitateen errepasoa

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Zenbait pertsonaiaren adinari buruzko mezu errazak entzun ea ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Zenbait marrazkiren arteko ezberdintasunak adieraztea. Hiztegia lantzeko taldekako jolasean aritzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Zenbait pertsonaiarekin lotzeko deskribapenak irakurtzea. Sailari ez dagokiona antzemateko hitz sorta bat irakurtzea. Marrazki batean gertatzen ari dena deskribatzen duten esaldiak irakurtzea Liburuko pertsonaien datu pertsonalei buruzko zenbait galdera irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Hitz gurutzatuak eta mezu ezkutua osatzeko hitzak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Zenbait pertsonen deskribapena lantzea. 1 eta 2 unitateetako hiztegia berrikusteko hiruko taldeetan jolas batean parte

hartzea. Komunikatzeko oinarrizko bide bezala ingelesa erabilita beste kideekin

harremantzea.

Hiztegia: Familia, koloreak, zenbakiak, janzkiak, etxeko objektu eta elementuak, elikagaiak

eta edariak, jostailuak, supermerkatua Preposizioak, adjektibo deskriptiboak

Sintaxi-diskurtso edukiak: It’s my/your/his/her turn. Pass the dice, please. I’m … / You’re … / He’s … / She’s … I’ve / You’ve / He’s / She’s finished. I’ve / You’ve / He’s / She’s won. That’s wrong/right. Roll again. Stop. Wanted! Have got Present continuousIkasgelako lengoaia: Play the game. You’re going to play a game.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 64- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (65)

Can you find a … ? Point to it. Go up/down. Spell the words. If it’s right, roll again. If it’s wrong, stop. Listen and write the numbers. Read and find. Write a description to find the pet thief’s dad. This pupil’s got … Correct the sentences. Look at the pictures. Say which is different. Read and remember. Circle the odd one out. Count and write the letters. Complete the crossword. Do you remember … ?

Ikaskuntza estrategiak:

1 eta 2 unitateetako hiztegia buruz ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Ezberdina izatea ona dela jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Beste ikasleekin harremanak ingelesez izaten ikasteko gaitasuna. Ezberdina izatea ona dela eta aniztasunean datzala aberastasuna onartzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Zenbait pertsonaiaren adinari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan Zenbait pertsonen deskribapen fisikoei

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 65- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (66)

parte hartzen du. buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENAEginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Hitz gurutzatuak osatzeko hitzak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Hitz gurutzatuak ebatzita kode sekretua deszifratzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Pertsonaien adina antzemanda 1-100 zenbakiak berrikustea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Etxeko guneekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 66- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (67)

Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea. Txandak errespetatuta, talde txikietan lan egin eta jolasteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetua agertzea eta itxura fisikoagatik jendea ez epaitzea.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua izatea, dena delakoa beraien sexua.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

5 Ebaluazio irizpideak

Aurreko bi unitateetako maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

6 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Familiako kideak Pertsonen deskribapenak 1etik 100erako zenbakiak Etxeko guneak Bizitzeko lekuak

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

‘s posesiboa Present continuous Erantzun laburrak have got Kokapen preposizioak

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

HLKAEKAA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 67- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (68)

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 68- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (69)

3. UNITATEA A DAY IN THE LIFE

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Eguneroko errutinen inguruko ahozko mezu errazak entzun eta ulertzea. Ohiko zenbait ekintzen ingurukoak entzutea gero mimika bidez adierazteko. Asteko egunak barne dituzten mezu errazak entzutea. Norbaiten eguneroko jardueren maiztasunari buruzko istorio laburra entzutea. Irudiei buruzko zenbait esaldi entzutea eta, ondoren, egia edo gezurra izatearen

arabera atzamarrak gorantz eta beherantz keinua egitea. /ɔ:/ hotsa duten hitzak entzun, bereizi eta errepikatzea. Irakurtzen duten bitartean istorioa entzun eta ulertzea. Bihotz baten soinuak entzutea azkar edo astiro ote dabilen esateko. Norbaiteko asteko egun bakoitzean egiten dituen jarduerak entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Istorioaren marrazkiak ordenatzeko alfabetoko hizkiak banan-banan esatea. Pertsonaia batek zenbait errutina egiteko orduei buruzko galderak erantzutea. Zenbait eguneroko errutinen sekuentziari buruzkoak galdetu eta erantzutea. Asteko egunak esatea. Bingo taula erabilita esaldiak eratzea. Irudietan agertutako jarduerak burutzean bihotzaren erritmoa antzematea. Taupadak zenbatu, barra grafika batean idatzi eta kideei aurkeztea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena

Marrazkiak ordenan jartzeko istorioa irakurtzea. Eguneroko errutina nagusiak irakurtzea. Maiztasun adberbiodun esaldiak irakurri eta kasu bakoitzean adberbio egokia

erabili ote den antzematea. Grafia ezberdinekin lotzeko /ɔ:/ hotsa duten hitzak irakurtzea. Ordua adierazten duten zenbait esaldi irakurri eta egia ote diren ala ez diren

esatea. Esaldiak eratzeko bingo lauki-sarea irakurtzea. Marrazkiak aztertuta testua irakurri eta amaitzea. Istorioa entzuten duten artean irakurtzea. Hitzen ordez ikusizko laguntzak dituen testua irakurri eta amaitzea. Bihotzaren funtzioari buruzko testua irakurtzea. Pultsuari buruzko testua irakurtzea. Pultsua neurtzeko jarraibideak irakurtzea. Bihotzaren funtzioarekin lotura duten esaldiak irakurtzea eta egia ala gezurra ote

diren antzematea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 69- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (70)

Before eta after erabilita esaldiak idaztea. Asteko egunak idaztea. Maiztasun adberbioak eta eguneroko errutinak erabilita esaldiak idaztea. Testuan falta diren hitzak idaztea. Bihotzaren funtzioarekin lotura duten hitzak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Eguneroko errutinei buruzko galdera-erantzunak. Errutinak eta eguneroko jarduerak mimika bidez adieraztea. Eguneroko errutinekin bingo jolas batean aritzea. Kide batekin eguneroko errutinei buruzko elkarrizketa mantentzea berdinak ala

ezberdinak ote diren erabakitzeko. Pertsonaia batek egunero egiten dituen errutinei buruzko galdera-erantzunak. Bihotzaren untzioari eta pultsua bizkortzen duten jarduerei buruz hitz egitea.

Hiztegia: Eguneroko errutinak: get dressed, get undressed, wake up, put on, take off, wash,

go to bed/school, have a shower, do homework, start school, go out to play, come home, have breakfast/lunch/dinner, catch the bus, routine

Ordua Asteko egunak: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,

Sunday, week, weekend Maiztasun adberbioak: always, sometimes, never, every day, How often … ? Lanbideak: dancer, singer, driver, firefighter, nurse, dentist, farmer, police officer,

teacher, street cleaner, bus driver Segurtasunari buruzko hitzak: dangerous, seat belt, remember to, handcuffs,

thermometer, tractor, bright colours, reflectors, jacket, pedestrian crossing, headphones, parked cars

Hitz gehiago: a day in the life, pyjamas, bedtime, first, then, during, a grown up, market, café, clever, city, village, carry, naughty, fair, follow, tell, uniform, accident, special clothes, stop, safe, mask, fire hose, surgery, across, dress, lorry, mirror, tennis, dinner, wall, ball, cross, address, rubber, rabbit, happy, apple, off, officer, giraffe

Errepasoa: preposizioak, kirolak eta jarduerak, familia, jende eta lanbideak, adjektiboak, before, after, holidays, mountains, family, car, episodes, help, need, people, animals, farm, teeth, look at, water, ladder, favourite, can, helmet, cross the street, board

Ahoskera eta ortografia: (/ɔ:/) horse, book, story, box, short, sport, door, board, down, forty, four, old, you, floor, more, small, house, ball, doll, daughter, water

Sintaxi-diskurtso edukiak: Simple present eguneroko errutinetarako: galdera eta erantzun laburrak How often do you … ? Simon always/sometimes/never does his homework. Present continuous hitz egiteko unean gertatzen ari denari buruz hitz egiteko What can you hear/see? What are the people doing? What’s the problem? Where are they? Remember … Don’t play …

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 70- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (71)

... help us to ... We need ... to ... ... are important ... There is nobody to ... Could you ... ?

Ahoskera eta ortografia: /ɔ:/ hotsa antzeman, bereizi eta ondo ahoskatzea. /ɔ:/ hotsa duten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-ROM,

Games: Shooting Stars).

Ikasgelako lengoaia: Stella does these things every day. First … Then … What’s the time? Read and order the pictures. Listen and do the actions. What do you do every day? Tell me something this boy does every day. Swap roles. I take off my clothes before I have a shower. Is it the same? Why not? So, what happens first? And then? Is your routine the same or different? When do you have English? Is that every day? How often do you have Maths? Choose the right words. Find and write the words. Look, read and complete the text. Look and make sentences. Use the words in the boxes. Make three sentences. Write sentences about you. Say it with Stella. Can you hear /ə/? Say ‘yes’ or ‘no’. What does Paul do at eight o’clock? What does he do after his shower? Where does he go for breakfast? What’s the reporter’s name? What time do Lock and Key get up? Do they always follow people? What question is Johnny going to ask? Is he working? Do you remember? Let’s read the sentences together. Which day comes before Sunday? Do you know that … ? Listen. Who is it? What’s Ben’s job? Where do they work? I want to be a … because … How many dangerous things can you see? Match the sentences with the people in the picture.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 71- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (72)

Make a poster about people who help us. Make sentences. Do you remember? How would you learn? Who would teach you? What’s the problem? We need you to ... Why was it wrong for Susan to speak to Linda like that? Which is the odd one out?

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Pertsona ezberdinek egiten dituzten lan guztiekiko errespetua agertzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuz ikastearekiko interesa agertzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Tolerantzia eta errespetuzko jarrera agertuta, besteekin harremantzen ikasteko gaitasuna.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Errutina eta ohiturei, asteko egunei eta orduei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Ohiko jarduerei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 72- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (73)

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: bere taupaden barra grafika.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Asteko eta eguneko bere errutinei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Asteko eta eguneko errutinekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Orduekin, errutinekin eta asteko egunekin lotura duten esaldiak idaztea.

Simple present eta maiztasun adberbioak erabilita esaldiak idaztea.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

Euren esperientzia propioaren arabera, esaldietan adierazitako eguneroko errutinak ordenatzea

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Bere eguneroko eta asteko errutinei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Asteko egunak antzemanda hizki zopa ebaztea.

Irudien ordez hitzak jarriz testua osatzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Nork bere taupadak zenbatu eta barra grafikan adieraztea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Gure eguneroko jardueretan gorputzaren funtzionamendu egokiarekin lotutako esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 73- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (74)

konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Kideen errutinak eta ohiturak ezagutzearekiko jakin-mina agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan barra grafika bat egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: barra grafika.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Adierazpen askatasunaren adierazgarri bezala besteen ohiturak onartzea.

Ikasgelako talde lana Binaka edo taldean modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarrerarekin.

Bakerako hezkuntza Besteen iritziekiko errespetua izatea, dena delakoa beraien sexua.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 74- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (75)

Unitate hau zehazki natura zientziekin lotuta dago. Bihotzaren funtzioari buruzko saila dago.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu batekin bihotzaren funtzioa eta taupadei buruzko

informazioa lortzen dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Errutinei, orduei eta asteko egunei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Simple present eta maiztasun adberbioak erabilita eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz egitea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo

ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

gure eguneroko jardueran errutinen garrantzia. Bihotzaren funtzioei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz

eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Jarduera fisiko ezberdinak egiterakoan euren taupaden barra grafika egin eta

aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Errutinak, orduak eta asteko egunak antzeman eta aurkeztea.

Errutinei, orduei eta asteko egunei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Simple present eta orduak lantzea.

Maiztasun adberbioak eta How often…? adierazpenak lantzea

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: eguneroko eta asteroko errutinei buruz, maiztasunaz eta horiek egiteko orduaz hitz egitea.

HLK

Zenbait grafiarekin lotutako /ɔ:/ hotsaren ahoskera lantzea.

/ɔ:/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Ohiko jarduerei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 75- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (76)

Jarduera fisiko ezberdinak egiterakoan euren taupaden barra grafika egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, gure eguneroko jardueran errutinen garrantzia.

HLKEBK GHK

Bihotzaren funtzioari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Bihotzaren funtzioari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 76- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (77)

4. UNITATEA IN THE CITY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Zenbait pertsonaiak etxe berri bat eta non dagoen azaltzen duten elkarrizketa

entzun eta ulertzea. Erantzun egokiak emateko irudian zerbait non dagoen inguruko zenbait galdera

entzutea. Zenbait ulermen galdera erantzuteko liburutegi bateko elkarrizketa entzutea. Neska baten eginbeharrei buruzko zenbait galdera eta erantzun irakurtzea,

ondoren, bere eginbehar edota derrigortasunen inguruan hitz egiteko. c grafiarekin lotutako /s/ hotsa duten zenbait hitz entzutea. Ikus-entzunezko laguntzarekin istorioa entzun eta jarraitzea. Herritar jarrera ona adierazten duten zenbait elkarrizketa entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Preposizioak erabilita zenbait lekuren kokapenari buruzko ahozko ekoizpena. Irudiaren araberako zenbait lekuren kokapenari buruzko galdera-erantzunak. Euren hiriari buruzko galderak eta erantzunak. Ikasleek etxean eta eskolan egin behar dutena eta egin behar ez dutenari buruzko

ahozko ekoizpena. Testua irakurri ondoren ulermen galderak erantzutea. Menuari buruzko eta diru kopuru zehatz batekin eros dezaketenari buruzko iritzia

emateko ikasleen arteko elkarrizketa. Supermerkatuko irudian ikus ditzaketen gauzak eta elikagaiak aipatzea. Zenbait objekturen prezioari buruzko galdera-erantzunak.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Esaldi egokiekin lotzeko hiriko lekuen deskribapenak irakurtzea. Hiriko zenbait lekuren kokapenari buruzko galderak irakurri eta erantzutea. Gela batean objektuak leku egokietan kokatzeko testua irakurtzea. Dagozkien erantzunekin lotzeko zenbait galdera irakurtzea. Ikasleek eskolan bete beharreko zenbait arauren zerrenda irakurtzea. Ikus-entzunezko euskarrien laguntzarekin testua irakurtzea. Britainiar monetari buruzkoak irakurtzea. Ariketa matematikoa irakurri eta ebaztea. Menua irakurri eta pertsonaiek guztira beharko duten diru kopurua igartzea. Libra eta pennyetan adierazitako zenbait prezio irakurtzea. Herritar jarrera onari buruzko esaldiak irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Hiriko lekuen hitzak idaztea. Deszifratu ondoren mezu ezkutua idaztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 77- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (78)

Hiriko zenbait lekuren kokapenari buruzko esaldiak idaztea. Ikasleek eskolan egin behar dituzten gauzei buruzko esaldiak idaztea. Prezioak libra eta pennyetan idaztea. Zenbait matematika ariketaren erantzunak idaztea. Denda bateko prezioak idaztea. Erosketa zerrenda idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Hiriko zenbait lekuri buruzko galdera-erantzunak. Ikasleek etxean eta eskolan bete beharreko arauei buruzko ahozko ekoizpena. Atzerritar monetei buruzko galdera-erantzunak. Zenbait gauzaren prezioei buruzko galdera-erantzuna.

Hiztegia: Lekuak: bank, bus station, café, cinema, hospital, library, market, shop, sports

centre, supermarket, swimming pool Preposizioak eta leku adberbioak: near, opposite, over here Derrigortasuna: must, study, exam, tomorrow, need to Dirua: money, currency, coins, notes, pence, pound, take away (subtract), price,

pay, total, menu, numbers, metal coins, shopping list Dendetan saltzen diren produktuak: fruit, vegetables, CD, flowers, sunglasses,

comic Hitz gehiago: cool, borrow, books, volleyball, tidy, untidy, bank robber, look for,

hands up, money box, digital radio, digital camera, a watch Errepasoa: etxea, preposizioak, janzkiak, lunch, elikagaiak, lanbideak, can, want,

town, map, next to, behind, in front of, between, food, look at, come back, let’s … , episode, cash, money, shopping, lovely day, I don’t touch

Ahoskera eta ortografia: (/s/) city, centre, comic, cat, face, computer, uncle, balcony, place, clean, exciting, dance.

Sintaxi-diskurtso edukiak: Helburu infinitiboa Where’s the … ? Where can I … ? You go there to … Love + -ing We/You must … Can I … ? I need … I’ve got some money. What else … ? The first people to use metal coins lived … What’s the currency? What’s the total? How much is/are?

Ahoskera eta ortografia: c grafiarekin lotutako /s/ hotsa antzematea. c grafiarekin lotutako /s/ hotsa darabilten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo

ahoskatzea (CD-ROM, Games: Shooting Stars).

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 78- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (79)

Ikasgelako lengoaia: Where can we … ? Where’s the … ? Where does Meera’s family buy their food? What’s the name of … ? Read and say. Look at the code. Write the secret message. Where do you go to watch a film? It’s next to … Play the memory game. Answer the questions about your town. Don’t play in rivers. Don’t cross between parked cars. We must go and catch the bus. Listen and check. Why does Stella say ‘Shhh’ to Lenny? Read and circle the best answer. Suzy’s room is very untidy. You must put your pencils in your pencil case. You must put your books in your bag. What must you do at home to help your mum and dad? You can work with a partner. What must children do at school. At home I must … Find a time when Vicky and Sam can play tennis. Put the words in groups. What’s the bank’s robber name? Does Mrs Pott’s friend like shopping? Where are they going shopping? Who does Key think he sees? Do you remember? Let’s read the sentences together. Now show and tell your friends. What’s our currency called? What’s the currency in the USA called? How many different metal coins are there? Add the notes. What’s the total? What’s five add six? What’s ten take away four? How much have I got? Look at the menu. What can he buy with … ? Make a shop. Draw or cut out pictures of the things in your shop. Write the prices. Write a shopping list. Go shopping.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 79- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (80)

Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Eskolan giro ona sortzeko arauak betetzea. Kideekiko errespetu eta begirunearekin eskolaren garapenean parte hartzea. Etxean laguntzeko egin behar ditugun gauzen jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Gizarteko kide onak izateko bete beharreko arauak ulertzea. Etxean, ikastetxean zein hirian arauak betetzearen garrantzia ikasteko gaitasuna. Ingelesa hitz egiten duten herrialdeetako moneten erabilera.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Hiriko lekuei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Arauei eta derrigortasunei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: denda bati eta bertan saltzen diren gauzei buruzko horma-irudia.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Hiriko lekuen kokapenari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen

Hiriko lekuekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 80- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (81)

ditu. Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

Menuko prezio zerrenda ulertzea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Hiriko lekuekin lotura duten esaldiak idaztea.

Must, leku preposizioak, can eta helburuzko infinitiboa erabilita esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Etxeko derrigortasunei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Prezioekin lotura duten zenbait matematika ariketa ebaztea.

Erosketak egiteko zenbakiak, dibisak, txanponak eta billeteak kudeatzea.

Mezua deszifratzeko hitz gurutzatuak eta zenbaki kodedun taula ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Laukiko hitzak motaren arabera sailkatzea

Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Denda bat eta bertan saltzen diren objektuei buruzko horma-irudia egitea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Hiriko lekuekin eta merkataritzarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Dendako prezioak galdetzeko moduarekiko eta erosketen ordainketa egitearekiko jakin-mina agertzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 81- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (82)

Herritar bezala jarrera ona agertzearen garrantzia balioestea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako zenbait moneta ezagutzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitatearen amaierako proiektuan denda bat egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: denda.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Gelan modu egokian parte hartuta jakin-mina agertzea Gizarteko kide bezala bete beharreko arauen jakitun egotea.

Bakerako hezkuntza Etxean eta eskolan zenbait arau beteta besteekiko errespetua adieraztea.

Ikasgelako talde lana Binaka edo taldean modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarrerarekin.

Kontsumitzailearentzako hezkuntza Erosketetara doazenean gastatzen duten ditu kopuruaren erantzukizuna onartzea. Denda baten beharrezko produktuak aukeratzeko gai izatea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 82- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (83)

Unitate hau zehazki matematikekin eta gizarte zientziekin lotuta dago. Ikasleek moneta ezberdinekin lan egingo dute, eragiketa matematikoak ebatzita eta matematika ariketak erantzunda. Gainera, merkataritzako salerosketekin ohituta.

Gainera, unitate honek baloredun hezkuntzarekin lotura du. Ikasleek herritar jarrera onaren garrantzia balioesten ikasiko dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Dibulgazio testu batekin britainiar monetari buruen informazioa lortuko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Hiriko lekuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Leku preposizioak erabilita lekuen kokapenari buruz hitz egitea. Must erabilita arau eta derrigortasunei buruz hitz egitea. Can erabilita baimena eskatzea. Infinitiboa erabilita asmoa adieraztea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. c grafiarekin lotutako /s/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo

ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

atzerritar monetak eta herritar jarrera ona izatearen garrantzia. Diruari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz

antzeman eta erabiltzea. Denda eta bertako produktu eta prezioak dituen horma-irudia egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Hiriko lekuak antzeman eta aurkeztea.

Hiriko lekuei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Zenbait leku preposizio lantzea.

Can (baimena), must (derrigortasuna) eta helburuzko infinitiboa erabilita esaldiak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: lekuen kokapenari, arau eta derrigortasunei buruz hitz egitea, baimena eskatu eta asmoa adieraztea.

HLK

c grafiarekin lotutako /s/ hotsaren ahoskera lantzea.

c grafiarekin lotutako /s/ hotsaren ahoskera lantzea ahozkoan eta idatzizkoan

HLK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 83- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (84)

antzeman eta ondo ekoiztea.

Arau eta erregelei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Denda eta bertako produktu eta prezioak dituen horma-irudia egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, Erresuma Batuan erabilitako txanponak.

HLKEBK GHK

AK

Diruari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Diruari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

MK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Euren hiria zaintzearen garrantziaren eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, herritar jarrera onaren garrantzia.

HLKEBK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 84- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (85)

3-4 unitateen errepasoa

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Erantzun egokia aukeratzeko zenbait elkarrizketa entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Hiri txiki edo handi bateko zenbait lekurekin lotura duen jolasean aritzea. Euren errutina eta eguneroko jarduerei buruzko ahozko ekoizpena. Hiztegia lantzeko taldekako jolasean aritzea. Dagoneko ikasi dituzten hitzak nola letreiatu lantzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Esaldi egokiak eratzeko hitzak irakurri eta ordenatzea. “Hitz suge” bateko zenbait hitz antzeman eta irakurtzea. “Hitz sugearekin” lotura duten galderak irakurri eta erantzutea . Zenbait esaldi irakurri eta unitateetako hiztegiko hitz egokiekin osatzea

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Esaldiak idazteko hitzak ordenatzea. “Hitz sugetik” eratorritako galderen erantzunak idaztea. Hutsuneak betetzeko ariketatik ateratako hitzak hitz-gurutzatuetako hutsuneak

betetzeko idaztea. 3 eta 4 unitateetako hiztegiarekin zenbait esalditako hutsuneetan hitzak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Arauak beteta jolas batean aritzea. Euren asteko errutinei buruzko ahozko ekoizpena. Eguneroko errutina eta jarduerei buruzko galdera-erantzunak. 3 eta 4 unitateetako hiztegia berrikusteko lauko taldeetan lan egitea.

Hiztegia: Hiriko lekuak, jarduerak eta zaletasunak. Prozedura lengoaia, jolas lengoaia, jarraibideak. Other words: check teeth, sheep, cow

Sintaxi-diskurtso edukiak: I can … here. I must … here. Go to … It’s my turn. Pass the dice. I’m + colour You’re … He’s …

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 85- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (86)

She’s … I’ve / you’ve / he’s / she’s finished. I’ve / you’ve / he’s / she’s won. Simple present: baiezkoa, ezezkoa eta galdera Simple present: galdera galde-partikulekin

Ikasgelako lengoaia: Play the game. Can you remember some of the language we use in games? I’ve won. That’s cheating. You miss a turn. Read and order the words. Find the words. Now answer the questions. Do you work in a hospital? Do you look after animals? What do you do on … ? What do you do before/ after … ? Listen and tick the box. Check in pairs. Now let’s read and remember. Read and complete the sentences. Complete the crossword. Write the message. Do you remember?

Ikaskuntza estrategiak:

3 eta 4 unitateetako hiztegia buruz ikasi eta erabiltzea. Hiztegia berrikusi eta euren ezagutza egiztatzeko forma bezala jolas batean

aritzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Adierazitako jarraibide bati erantzuteko abilezia baloratzea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolasetan edo gizarteko bestelako egoeretan aurretiaz adostutako arau eta txandei

eustea ona dela jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Kideekin ingelesez harremantzen ikasteko gaitasuna. Jolasetan parte hartzean arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia

baloratzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 86- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (87)

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Pertsonaien arteko elkarrizketa errazak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Hiri txiki edo handi bateko lekuei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENAEginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Hitz gurutzatuak osatzeko hitzak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Hitz suge batean ezkutatutako hitzak deszifratzea.

Hitz gurutzatuak ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Orduak adierazteko 1-100 zenbakiak berrikustea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Orduekin eta hiriko lekuekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 87- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (88)

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea. Talde txikietan, ezarriko diren txandak errespetatuta eta zenbait arau jarraituta

taldean lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Harremanetan ari direnean, besteei hitza ez kenduta errespetua agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

5 Ebaluazio irizpideak

Aurreko bi unitateetako maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 88- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (89)

6 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Errutinak Hiriko lekuak

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Simple present Maiztasun adberbioak Preposizioak Helburu-infinitiboa Must Can How much / How many

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 89- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (90)

5. UNITATEA FIT AND WELL

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Pertsonaiek nola sentitzen diren eta non duten min azaltzen duten elkarrizketa

entzun eta ulertzea. Ohiko gaixotasunen sintomak entzun eta antzeztea. Pertsonaia bakoitzari zer gertatzen zaion egiaztatzeko zenbait mezu entzutea. Zenbait lekutan debekatuta dauden ekintza batzuk entzutea. Ohiko zenbait gaixotasunen deskribapena entzutea, ondoren, must eta mustn’t

erabilita esaldiak osatzeko. Errimadun zenbait hitz entzutea. Aipatzen diren ekintzak antzezten dituzten artean abestia entzutea. Osasuntsu eta sasoian mantentzeko garatu beharreko ohiturak adierazten dituzten

esaldi errazak entzutea. Pertsonaia baten eguneroko errutinak, ohitura osasungarriak garatzen laguntzen

dietenak, entzun eta ulertzea. Zenbait egoeratan egitea debekatuta dauden ekintzak entzutea, ondoren,

dagozkien binetekin lotzeko. Osasuntsu eta sasoian mantentzeko garatu behar dugun zenbait ohitura entzun eta

dagozkien binetekin lotzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ohiko gaixotasunei buruzko ahozko ekoizpena. Norbaiten sentimenduei buruzko aldera-erantzunak. Mediku eta gaixo baten arteko elkarrizketa antzeztea. Istorioa entzun eta irakurri ondoren ulermen galderak erantzutea. Gustu eta zaletasunei buruzko galdera-erantzunak. Zenbait ohitura osasungarri izateari buruzko galdera-erantzunak.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Medikuaren kontsultako eszenak aurkezten dituzten bi marrazkiri buruzko zenbait

galdera orokor irakurtzea. Zenbait gorpuz atalen izenak irakurri eta antzematea. Gaixorik gaudenean egin behar ez ditugun gauzak irakurtzea. Istorioa entzuten duten artean irakurtzea. Keinu bidez ekintza bakoitza antzeztuta abestiaren letra irakurtzea. Osasuntsu egon eta sasoian mantentzeari buruzko zenbait testu irakurtzea. Galdetegiko galderak irakurtzea. Norbere burua zaintzeko edukidun horma-irudia irakurtzea. Falta diren hitzekin testua osatzeko irakurtzea. Emandako aukeren artetik egokia aukeratzeko elkarrizketa irakurtzea. Errimadun hitzak idaztea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 90- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (91)

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Gorputz atalekin lotura duten hitzak idaztea. Ohiko gaixotasunen izenekin zenbait esaldi amaitzea. Pertsonaia batek beste norbaiti zer gertatzen zaion galdetzen dion zenbait

elkarrizketa amaitzea. Ikasgelako arauak adierazteko must edo mustn’t para erabilita esaldiak idaztea. Gaixorik gaudenean egin behar ez ditugun gauzak adierazteko esaldiak idaztea. Asteko egun bakoitzean garatuko dituzten ohiturak azaltzeko proiektuaren edukia

idaztea. Ikasleek osasuntsu egoteko egiten dutena adierazteko esaldiak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ohiko gaixotasunei buruzko ahozko ekoizpena. Kideen sentimenduei buruzko galdera-erantzunak. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Gustu eta zaletasunei buruzko galdera-erantzunak. Ohitura osasungarriei buruzko galdetegia erantzutea. Irakaslearen jarraibideak betetzea. Egunero mantentzen dituzten ohitura osasungarriei buruzko galdera-erantzunak.

Hiztegia: Gorputz atalak: eye, ear, tooth, mouth, back, stomach, shoulder, nose, head, hand,

foot, leg, hair, arm Ohiko gaixotasunak eta osasun kontuak: cold, cough, stomach-ache, headache,

temperature, toothache, backache, earache, hurt, matter, medicine, healthy, tissues, bandages, spread germs, earache

Ohiturak: read, eat, kick the ball, ride a bike, play tennis, catch the ball, hop, skip, climb

Ohitura osasungarriak: the right food, eat vegetables, exercise, have a rest, a good idea to, fresh air, relax, move, stand and sit down properly, have a shower, wash your hands, wear cool clothes, eat fruit, sit properly at your desk, clean your teeth

Derrigortasuna: must, mustn’t Baimena: can, can’t Hitz gehiago: degrees, any, fit, how often, say, episode, beautiful painting, cake,

would like, very important to, come on, stapler Errepasoa: eguneroko errutinak, jarduerak, elikagaiak, hiria, etxea, animaliak,

janzkiak, koloreak Ahoskera eta ortografia: (errimadun hitzak) see, hurt, cake, off, one, four, door,

cough, fun, key, shirt, ache, fly, can’t, two, time, late, wear, do, buy, hair, aunt, climb, straight

Sintaxi-diskurtso edukiak: What’s the matter with … ? I’m not very well. My … hurts. Let’s … How are you today? Have you got a … ? Have got + illnesses How often do you … ?

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 91- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (92)

You must/mustn’t … Do / don’t … When you’ve got a … Which … would you like? I’d like … It’s very important to … Don’t stop until you drop. Present continuous Let’s ... ... needs to be +adjective

Ahoskera eta ortografia: Errimadun hitzak antzeman eta ondo ahoskatzea Errimadun hitzak dituztenak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-ROM,

Games: Shooting Stars)

Ikasgelako lengoaia: Look, think and answer. Listen and check. Do the actions. What’s the matter? Act it out. Can I … ? No, you mustn’t. Read and correct he sentences. You mustn’t get up! Don’t get up! Point to the picture and say the sound. Find three words with the same sound. What’s the name of the painting? Which cake has Lock got? Who’s got the painting? What do you see? What does the man say? Who is he? Do you remember? How do you spell … ? Now show and tell your friends. Do you know that … ? Tell me some things that are good/bad/healthy for you. Tell me some things that are healthy. Can anyone remember things that are bad for you? Can anyone remember things that are unhealthy? What’s the matter? Is this ok? How can I stand properly? Now I’m standing properly. Is he dressed warmly? What do you do? I always wash my hands before dinner. There’s a birthday party on Saturday and we’ve got an ... What’s the word? Are these words similar to your language?

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 92- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (93)

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Atzerriko hizkuntzak ikastearen onurak baloratzea. Eskola kideen eta familiako kideen osasunarekiko jakin-mina agertzea. Kideekiko errespetuz eta begirunez parte hartzea eskolaren garapenean. Norbere osasuna eta horren zaintzarako moduak ikastearekiko interesa agertzea. Eguneroko ohitura osasungarriak garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Gaixotasun komunei buruzkoak eta gaixorik gaudenean egin behar ditugunak eta ez ditugunen ingurukoak ikasteko gaitasuna.

Eskolako beste kideen eta familiako kideen osasunarekiko interesa agertzea. Osasuntsu eta sasoian egoteko egin beharreko eguneroko ohitura osasungarriak

zeintzuk diren ikasteko gaitasuna. Norbere burua zaintzea zein garrantzitsua den ikasteko gaitasuna.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ohiko gaixotasunei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Ohitura osasungarriei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: osasuntsu mantentzeko asterako plana.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 93- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (94)

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Egoera fisikoari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Ohiko gaixotasunekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Ohiko gaixotasunekin eta gaixorik gaudenean egin beharreko eta egin ez beharrekoekin lotura duten esaldiak idaztea.

Must eta musn’t erabilita esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Ohiko gaixotasunei buruzko informazio pertsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Osasunarekin lotura duten hitzak aurkituta hizki zopa ebaztea.

Fisikoki gaizki gaudenean egin beharrekoa eta egin ez beharrekoa adieraztea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Ohiko gaixotasunekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 94- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (95)

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste pertsonak nola dauden jakitearekiko jakin-mina agertzea.

Kideei euren osasun egoeraren eta egiten dituzten jarduera osasungarrien inguruan galdetzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan osasuntsu mantentzeko asteko plana egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: osasuntsu mantentzeko asterako plana.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Gaixotasunen bat dutenenganako errespetu eta begirunea agertzea.

Osasunerako hezkuntza Sasoian agoteko bizi estilo osasungarriaren parte dela jakitun egotea. Era baten jokatuta eta ez besteetan ohiko gaixotasun bat sendatzen ikastea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 95- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (96)

Egunero bete behar ditugun ohitura osasungarriak suspertzen eta sendotzen ikastea.

Norbere osasunaren erantzulea izaten ikastea.

Ikasgelako talde lana Binaka edo taldean modu eraginkorrean lan egiteko gai izatea, besteak

errespetatuta eta lankidetza jarrerarekin.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki natura zientziekin lotuta dago eta, eremu horretan, osasun zientziekin.

Ikasleek norbait gaixorik dagoenean jokabide onenari buruzkoak ikasiko dituzte. Bizi estilo osasungarria izanda euren osasunaren erantzule izatea.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu baten bitartez osasuntsu eta sasoian mantentzeko

moduaren inguruko informazioa lortuko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Ohiko gaixotasunei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Must/mustn’t eta can/can’t erabilita gaixorik gaudenerako aholkuei buruz hitz egitea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ekoiztea Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

gure aisialdian jarduera osasungarriak egitearen garrantzia. Osasunari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

idatziz antzeman eta erabiltzea. Osasuntsu mantentzeko asteko plan bat egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ohiko gaixotasunak antzeman eta aurkeztea.

Ohiko gaixotasunei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Must eta musn’t eta can/can’t erabilita adierazpenak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

HLK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 96- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (97)

Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: Gaixorik gaudenerako aholkuak antzeman eta ematea.

Errimadun hitzen ahoskeraren lanketa

Errimadun hitzak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ekoiztea.

HLK

Jarduera osasungarriei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Osasuntsu mantentzeko asteko plan bat egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, gure aisialdian jarduera osasungarriak burutzearen garrantzia.

HLKEBK GHK

Osasunari buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Osasunari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZKEBK GHK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 97- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (98)

6. UNITATEA A DAY IN THE COUNTRY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Landa eremuan dagoen familia bateko zenbait kideren arteko elkarrizketa entzun

eta ulertzea. Pertsonaietakoren baten egoera deskribatzen duten esaldi errazak entzutea. Zenbait galdera entzutea, ondoren adjektiboen esanahia eta erabilera lantzeko. Ikasitako adjektiboak nola letreiatzen diren entzutea. /i:/ eta /e/ hotsak dituzten hitzak entzutea. /i:/ eta /e/ hotsak entzun eta bereiztea. Eszena, elkarrizketa errazetan esandakoaren arabera margotzeko entzutea. Istorioa entzutea. Kirolean joko garbia azaltzen duten zenbait elkarrizketa entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Landa eremuko lekuei buruzko ahozko ekoizpena. Aisialdiko jarduerei buruzko ahozko ekoizpena. Shall erabilita iradokizunak egiteko galdera-erantzunak. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Egunero idatzi dituzten oharrak erabilita zaintzen ari diren landareari buruzko

ahozko ekoizpena.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Benetako esaldiak faltsuetatik bereizteko pertsonaiei aisialdian egitea gustatzen

zaienari buruzkoak irakurtzea. Aurretiko testu eta irudien arabera osatu beharreko zenbait esaldi irakurtzea. /i:/ eta /e/ hotsekin grafiak lotzeko hitzak irakurtzea. Galdetegiko galderak irakurri eta ulertzea. Zenbait pertsona nola sentitzen diren deskribatzeko adjektiboak darabiltzaten

zenbait esaldi irakurtzea. Istorioa irakurri eta ulertzea. Erantzun egokia aukeratzeko landareei buruzko testua irakurtzea. Landara eta zuhaitzei buruzko galderak irakurtzea. Kirolean joko garbia mantendu edo ez mantentzeari buruzko esaldiak irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Landa eremuarekin lotura duten hitzak idaztea. Euren aisialdiari buruzko paragrafo laburra idaztea. Adjektiboak pertsonak edo lekuak deskribatzeko erabili ahal diren arabera sail

egokian kokatzea. Marrazkiak begiratzen dituzten artean adjektiboekin zenbait esaldi idaztea. Naturarekin lotura duten marrazki bateko hitzak idaztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 98- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (99)

Landara baten atal ezberdinak idaztea. Emandako hitz sorta bat ordenatuta galderak eratzea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Landa eremuko lekuei buruzko ahozko ekoizpena. Jendeak aisialdian egitea gustatzen zaienari buruzko ahozko ekoizpena. Norbaiten sentipenei buruzko galdera-erantzunak. Planteatutako arazoa ebazteko modu bezala Shall erabilita iradokizunak egitea. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Irakaslearen jarraibideak betetzea. Beste kideekin harreman egokia. Hiztegia: Landa eremuko elementuak: field, forest, grass, lake, leaf, picnic, plant, river,

country, countryside Piknikerako objektuak: blanket, towel, map, lunch, plate, bowl, packet, bottle Adberbioak: at the moment, because, so, everywhere Adjektiboak: bad, cold, fat, hot, hungry, loud, quiet, strong, thirsty, tired, thin, weak Landarak: sunflowers, to breathe, seeds, air, root, leaves, oxygen, carbon dioxide,

mango, lentil, bean, pea, shoot Materialak: paper, wood, cotton, wool Hitz gehiago: on the ground, other, baby cow, sunlight, don’t be silly Errepasoa: adjektiboak, preposizioak, jarduerak eta ekintzak, pertsonaiak, janzkiak,

gaixotasunak, have got, let’s … , want to, like, love, enjoy, would like to, a good idea, must, sometimes, animals

Ahoskera eta ortografia: (/i:/ eta /e/) green, red, eat, please, cheese, sea, sleep, head, leaf, bread, see, team, healthy, dream, weak, sheep, she, we, help, three, ready, need, tree, people, meat, teeth, clean, friend.

Sintaxi-diskurtso edukiak: like + -ing love + -ing enjoy + -ing Shall I … ? Shall we … ? What colour … ? Can you see … ? Let’s …

Ahoskera eta ortografia: /i:/ eta /e/ hotsak antzeman eta ondo ahoskatzea. /i:/ eta /e/ hotsak dituzten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-

ROM, Games: Shooting Stars)

Ikasgelako lengoaia: Where do we live? We live in the country. Who can you see? What are they looking at? Are they going to eat outside? What’s this called?

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 99- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (100)

Find the names of the boy and the girl. Where are they? Who are they with? What’s Jane putting on the blanket? Complete the story. Does Frank enjoy going to the countryside? Write about your free time. Who likes climbing trees? Hands up! Shall we listen to the CD again? What does she say? Find the pairs and number the pictures. Point to the picture and say the sound. Listen, colour and write. What happens? What’s the name of the picture? Let’s read the sentences together. Plants give us food. That’s why they are called sunflowers. Circle the words that are made from plants. Grow a plant. Its’ got four leaves today. There’s a new shoot.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelan kide aktiboak izatea, baina besteek parte har dezaten uztea. Norbere ikaskuntza prozesuaz jakitun egotea. Kideekiko errespetuz eta begirunez parte hartzea eskolaren garapenean. Naturarekiko errespetua agertzea. Landarak guretzat zein garrantzitsuak diren jakitun egotea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 100- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (101)

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Landa eremuko zenbait leku eta horietan egin daitezkeen jarduerei buruzkoak ikasteko gaitasuna.

Kideek aisialdian egiten dutenarekiko jakin-mina agertzea. Talde jarduera eta kiroletan joko garbiaren garrantzia aintzat hartzea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Landa eremuko lekuei eta aisialdiko jarduerei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Pertsonak deskribatzeko adjektiboei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: landara bat haztea.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Landa eremuko lekuei eta aisialdiko jarduerei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Landa eremuko lekuekin eta aisialdiko jarduerekin lotura duten esaldiak irakurtzea.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Landa eremuko lekuekin eta aisialdiko jarduerekin lotura duten esaldiak idaztea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 101- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (102)

shall erabilita iradokizunak egiteko esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Aisialdian egiten dituen jarduerei buruzko informaziodun testu pertsonal laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaEkintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Landara baten hazkundea prestatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Landa eremuko lekuekin, aisialdiko jarduerekin eta landareen hazkundearekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Kideek aisialdian egiten dituzten jarduerak ezagutzearekiko jakin-mina agertzea.

Kideei iradokizunak egitea.

Talde kiroletan joko garbia mantentzearen garrantzia balioestea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Landareen atalak ezagutzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan Unitateko proiektua osatzeko informazioa

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 102- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (103)

osatzeko informazioa bilatzen du. bilatzea: landara baten hazkundea.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Hazten dabiltzan landareekiko erantzukizuna onartzea. Landareek ematen digutena ikastearekiko interesa agertzea. Naturarekiko errespetua agertzea.

Ikasgelako talde lana Kideen hitz egiteko txanda errespetatuta, binaka edo taldean lan egiteko gai izatea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki natura eta gizarte zientziekin lotuta dago. Ikasleek landareekin lan egiten dute eta dituzten atalak eta beraiekin ekoiztu

daitezkeen gauzak ikasten dute. Landarearen hazkundearen kargu egongo dira eta bere garapenari buruzko

proiektua egingo dute. Gainera, unitate hau baloredun hezkuntzarekin lotuta dago. Ikasleek joko garbiaren

garrantzia balioesten ikasiko dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu baten bidez zuhaitz, lore eta landareei buruzkoak ikasiko

dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Landa eremuko lekuei eta pertsonak eta lekuak deskribatzeko adjektiboei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Shall erabilita iradokizunak egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. ea grafiarekin lotutako /i:/ eta /e/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta

ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

landa eremuan egin daitezkeen jarduerak eta joko garbiaren garrantzia. Landareei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

idatziz antzeman eta erabiltzea. Landara baten hazkundea zaindu eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 103- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (104)

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Landa eremuko lekuak eta adjektiboak antzeman eta aurkeztea.

Landa eremuko lekuei eta adjektiboei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLK

Shall erabilita adierazpenak lantzea.

Adjektiboak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: iradokizunak egitea eta pertsonak eta lekuak deskribatzea.

HLK

ea grafiarekin lotura duten /i:/ eta /e/ hotsen ahoskera lantzea.

/i:/ eta /e/ hotsak ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Pertsonak deskribatzeko adjektiboei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEK

Landara baten hazkundea zaindu eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, landa eremuan egin daitezkeen jarduerak.

HLKEBK GHK

Landareei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Landareei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Joko garbiaren garrantziari buruz hitz egin ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, joko garbiaren garrantzia.

HLKEBK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 104- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (105)

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 105- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (106)

5-6 unitateen errepasoa

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ingeleseko irakaslearen jarraibideak entzun eta eskolaren garapen egokia jarraitzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

5 eta 6 unitateetan ikasitako hiztegia berrikusteko jolasean parte hartzea. Abentura bati buruzko ahozko ekoizpena. Bi marrazkiren arteko ezberdintasunak adierazita irudiak deskribatzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Lauko taldeetan jolasteko jolasaren jarraibideak irakurtzea. 5 eta 6 unitateetako hiztegia deskribatzen duten zenbait esaldi irakurtzea. Testua irakurri eta abentura pertsonala eratzeko bi aukeren artean hautatzea. Sailekoa ez dena antzemateko hitzak irakurtzea. 5 eta 6 unitateetako edukiari buruzko zenbait galdera irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Eredua jarraituta abentura bat idaztea. Aurretiko jarduera baten hitzekin hitz-gurutzatuak amaitzea. Hitz gurutzatuetako mezu ezkutua idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Jarraibideak ondo beteta hiztegia berrikusteko jolas batean parte hartzea. Abentura bati buruzko ahozko ekoizpena. 5 eta 6 unitateetako hiztegia berrikusteko lauko taldeetan lan egitea.

Hiztegia: Landa eremua, hiria, gaixotasunak, adjektiboak, ekintzak eta jarduerak. Prozedura lengoaia, jolas lengoaia, jarraibideak. Hitz gehiago: choose, remember to, adventure, explore, umbrella, odd one out

Sintaxi-diskurtso edukiak: Can you remember … ? It’s my turn. Pass the dice. What does … mean? You miss a turn. Go forward. Go back. Throw again. Start. Finish. There are …

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 106- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (107)

There is … I can see … Go to …

Ikasgelako lengoaia: Play the game. Can you remember some of the language we use in games? I’ve won. That’s cheating. Choose an adventure. Now write your adventure. These bags are heavy. Shall I help you? I can see something in the classroom. It’s … Is it a … ? They are not the same. There are some differences. Find eight more differences. Choose the right words. Let’s read and remember. Circle the odd one out. Count and write the letters. Now complete the crossword. Write the message. Do you remember?

Ikaskuntza estrategiak:

5 eta 6 unitateetako hiztegia buruz ikasi eta erabiltzea. Hiztegia berrikusteko eta zenbat dakiten egiaztatzeko jolas batean parte hartzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolasean edo eskolaz kanpoko gizarte egoeretan aurretiaz adostutako arau eta

txandak errespetatzearen garrantziaz jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak: Besteekin harremandu eta jolasetan ingelesez parte hartzeko gaitasuna. Jokoetan arauak eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 107- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (108)

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Irakaslearen jarraibideak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Bi marrazkiren arteko ezberdintasunak adierazita horiei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENAEginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Hitz gurutzatuak osatzeko hitzak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Hitz gurutzatuak ebatzita kode sekretua deszifratzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Landa eremuko lekuekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 108- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (109)

Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea. Talde txikietan, ezarriko diren txandak errespetatuta eta zenbait arau jarraituta

taldean lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetua agertzea, beste kide batzuekin hitz egiten dauden artean

etenik egin gabe.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

5 Ebaluazio irizpideak

Aurreko bi unitateetako maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

6 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Gaixotasunak Landa eremuan Adjektiboak

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi

HLKAEKAA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 109- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (110)

Must (derrigortasuna) Can (baimena eta abilezia) Iradokizun eta eskaintzak:

Shall I ... ?

egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 110- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (111)

7. UNITATEA WORLD OF ANIMALS

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Ikasleek animalia basatien hiztegia ulertu ote duten egiaztatzeko elkarrizketa

errazak entzutea. Zenbait galderari emandako erantzunak egiaztatzeko grabaketa entzutea. Abestia entzutea. ph grafiarekin lotutako /f/ hotsa ahoskatzeko zenbait hitz ezagun entzutea. Bizitza basatiarekin lotura duten zenbait binetetan agertzen dena deskribatzen

duten galdera-erantzun laburrak entzutea.. Bineta deskribatzen duten galderak entzun eta hiru proposamenen artean

aukeratzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Kontzeptu-mapa sortzen duten artean animalia basatien deskribapenak entzutea. Animalien deskribapena lantzeko jolas batean parte hartzea. Euren animalia basati gogokoenari buruzko ahozko ekoizpena. ph grafiarekin lotutako /f/ hotsaren ahoskera lantzea. Istorioa entzun eta irakurri ondoren ulermen galderak erantzutea. Animalien habitatei buruzko ulermen galderak erantzutea. Animalia basati bati buruzko euren proiektua deskribatzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Animalia basatiekin lotura duten hitzak irakurtzea. Zenbait animalia basatiren deskribapenak irakurri eta, ondoren, zein den zein

antzematea. Galderak irakurri eta erantzunak bilatzea. Animaliak alderatzen dituzten zenbait esaldi irakurri eta, gero, egia ote diren ala ez

erabakitzea. Abestia antzezteko, letra irakurtzea. ph grafiarekin lotutako /f/ hotsa duten hitzak irakurtzea Istorioa entzuten duten artean irakurtzea. Habitat bat eta horren ezaugarri nagusiei buruzkoak irakurtzea. Habitat mota ezberdinei buruzko zenbait definizio irakurri eta dagokienekin

uztartzea. Habitat ezberdinetan bizi diren animaliei buruzko esaldiak irakurri eta, ondoren,

informazio egokia aurkitzea. Animalien habitatei buruzko testua irakurtzea. Habitat ezberdinekin lotura duten hitzen definizioak irakurri eta dagokien bezala

elkarrekin lotzea. Bi animalia alderatzeko esaldiak irakurtzea. Emandako bi aukeren arteko hitzekin intsektuei buruzko testua osatzeko

irakurtzea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 111- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (112)

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Animaliekin lotura duten hitzak ordenan idaztea. Animalia basatien deskribapenetan akatsak zuzentzea. Eredua jarraituta, animalia basati baten deskribapena idaztea. Animaliak alderatzeko erabilitako adjektiboen forma konparatiboak idaztea. Animalia basati bati buruzko proiektua egitea. Habitat mota ezberdinei buruzko hitz egokiak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Animaliak eta euren habitatei buruzko ahozko ekoizpena. Animalia, euren ohiturak eta habitatei buruzko galdera-erantzunak. Aztarna bezala animalien deskribapenak egitea beste ikasleek zeintzuk diren asma

dezaten. Animaliei buruzko informazioan akatsak zuzentzeko irakurtzea. Animaliak alderatzeko esaldiak eratzea. Irakaslearen jarraibideak betetzea. Beste ikasleekin harreman egokia izatea.

Hiztegia: Animaliak: dolphin, kangaroo, lion, panda, shark, whale, parrot, bear, bat, insect,

mammal, reptile, tomato frog, ring-tailed lemur, Nile crocodile Habitatak: habitat, jungle, island, cave, , waterfall, mountain Adjektibo konparatiboak: bad/worse, good/better, -y, -ier, -er, kontsonantea

bikoizten duten hitz bukaerak. Hitz gehiago: pouch, quick, letter, centre, only, definition, quickly Errepasoa: pertsonaiak, animaliak, adjektiboak, elikagaiak, koloreak, ohiko

ekintzak, gorputz atalak, herrialdeak, lanbideak, have got, can Ahoskera eta ortografia: (/f/) dolphin, frog, photo, farmer, elephant, field, fruit,

phone.

Sintaxi-diskurtso edukiak: Simple present ohiko ekintzei buruz hitz egiteko Konparatiboak Have got Can What does it look like? Let’s … Be good/bad at … Save ... It’s (not) good to ... I’m scared. They don’t usually hurt ... What about ... ? What are you doing to ... ? That’s very cruel.

Ahoskera eta ortografia: ph grafiarekin lotutako /f/ hotsa antzeman eta ondo ahoskatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 112- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (113)

ph grafiarekin lotutako /f/ hotsa duten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-ROM, Games: Shooting Stars)

Ikasgelako lengoaia: I’m thinking about an animal. It’s ... and it’s got a … Which animal sleeps a lot? Which animals live in the sea? What do bears eat? Put these animals in alphabetical order. Sort and write the words. Follow the animals. What’s picture ‘a’? Write descriptions about the other animals. Play the game. Read and correct. How many different animals can you write about? This pencil’s short. This pencil’s short too. This pencil’s shorter than that pencil. Write the words on a chart. Make sentences. Use the words in the boxes. What can I see? Can you make two groups of words? Think about the sounds. Where do Lock and Key go? Who do they think they see? What happens at the end of the episode? Where are they? You’re in the jungle. It’s dark and very hot. What can you hear? Can you hear animals? What animals can you hear? Read and choose the best name for the text. Look at the animals from Madagascar. What is the animal called? What is it like? Where does it live? What does it eat? What do you think? Whales eat fish. Say the word with the silent letter. Read and order. What’s the answer? Read and cross out the silent letters.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 113- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (114)

Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelan kide aktiboak izatea, baina besteek parte har dezaten uztea. Norbere ikaskuntza prozesuaz jakitun egotea. Eskolaren denbora lana eta jolas jardueren artean banatzeko interesa agertzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Animalia eta euren habitatak errespetatzen ikasteko gaitasuna. Animalien eskubideei buruzkoak ikasteko gaitasuna. Munduko leku ezberdinetako zenbait animalien ingurukoak ikasteko gaitasuna.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Animalia basatiei eta euren habitatei buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Animalien konparazioei buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: animalia basati bati buruzko horma-irudia.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Euren animalia gogokoenei buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen

Animalia basatiekin eta euren habitatekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 114- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (115)

ditu.Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Animalia basatiekin eta euren habitatekin lotura duten esaldiak idaztea.

Konparatiboak erabilita esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Euren animalia basati gogokoenari buruzko testua irakurtzea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Unitatean ikasitako hiztegiarekin hizki-zopa ebaztea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Konparatiboa eratzeko moduaren arabera adjektiboak sailkatzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Animalia basatiekin eta euren habitatekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Animalia basatiak eta euren habitatak ezagutzearekiko jakin-mina agertzea.

Kideei euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak galdetzea sobre animaliak.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan animalia basati bati buruzko horma-irudia egitea.

Ikasten ikastea

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 115- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (116)

Zalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: animalia basati bati buruzko horma-irudia.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Etxean dituzten animalien erantzukizuna onartzea. Animaliak ondo zaintzearekiko interesa agertzea. Euren habitata gurekin partekatzen duten animaliekiko errespetua agertzea.

Bakerako hezkuntza Animalien eskubideak errespetatzen eta elkarrekin modu baketsuan bizitzeko

begirunez tratatzen ikastea.

Ikasgelako talde lana Kideen hitz egiteko txanda errespetatuta, binaka edo taldean lan egiteko gai izatea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki Natur zientziekin lotuta dago. Ikasleek animalia basatiak, euren ohiturak eta habitatak ikasiko dituzte.

Animalia bat kideen aurrean aurkezteko proiektua egitea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 116- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (117)

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek euren proiektua egiteko animalia basati bati buruzko informazioa lortzea.

6 Ebaluazio irizpideak

Animalia basatiei eta euren habitatei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Adjektiboen forma konparatiboa erabilita konparazioak egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. ph grafiarekin lotutako /f/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo

ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

animaliekiko errespetua. Animalien habitatei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz

eta idatziz antzeman eta erabiltzea. Animalia basati bati buruzko horma-irudia egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Animalia basatiak eta euren habitatak antzeman eta aurkeztea.

Animalia basatiei eta euren habitatei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLKZK

Adjektiboen forma konparatiboa lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: konparazioak egitea.

HLK

ph grafiarekin lotutako /f/ hotsaren ahoskera lantzea.

/f/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Animalien konparazioei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEKZK

Animalia basatiei buruzko horma-irudia egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAKZK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu

HLK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 117- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (118)

istorioaren atalak antzematea. orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, animaliekiko errespetuaren garrantzia.

HLKEBK GHK

ZK IIK

Animalien habitatei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Animalien habitatei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

ZK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 118- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (119)

8. UNITATEA WEATHER REPORT

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Eguraldiari buruzko txosten errazak entzutea. Orainaldia edo lehen aldiarekin lotzeko zenbait egoera entzutea. Irudi bati buruzko aurreikuspenak egiaztatzeko elkarrizketa entzutea. Piktogramak ondo ulertu ote dituzten egiaztatzeko elkarrizketa entzutea. /w/ hotsa duten hitzak entzutea. Abestia entzutea. Zenbait musika tresnen izenak entzutea. /w hotsa zenbait grafia ezberdinekin entzun eta bereiztea. Ingurumenaren zaintzan laguntzen duten ohiko ekintzei buruzko zenbait

elkarrizketa entzutea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko ahozko mezuak entzun eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, karaoke, movie flash eta hotsak bereiztea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Eguraldiari buruzko ahozko ekoizpena. Iraganean edo orainaldian gertatzen diren gertakariei buruzko ahozko ekoizpena. ‘be’ aditzaren past simple erabilita galdera-erantzunak: was / were. Asteburuan gertatu zenari buruzko eztabaida. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Musika eta musika tresnei buruzko ahozko ekoizpena.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Zenbait galderen erantzunak asmatzeko zenbait postal irakurtzea. Eguraldiari buruzko zenbait esaldi irakurri eta esaldi bakoitza amaitzeko hitz egokia

zein den erabakitzea. Was/wasn’t/were/weren’t erabilita hutsuneak betetzeko testua irakurtzea. Hizki bakoitzari zenbaki bana eman ondoren, ezkutuko mezua irakurtzea. Hutsuneak osatzeko abestiaren letra irakurtzea. Grafiak /w/ hotsarekin lotzeko hitzak irakurtzea. Istorioa irakurri eta ulertzea. Orkestraren eta musika tresna moten definizioei buruzkoak irakurtzea. Ingurumenaren zaintzan laguntzen duten ohiko ekintzei buruzko esaldiak

irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Eguraldiari buruzko hitzak euren definizioekin lotzeko irakurtzea. Marrazki eta klimatologia irudiak erabilita eguraldiari buruzko esaldiak osatzea. Was/wasn’t/were/weren’t erabilita eguraldiari buruzko esaldiak osatzea. Euren asteburuari buruzko testu laburra idaztea. Zenbait jarduera osatzeko CD-ROMeko idatzizko esaldiak irakurri eta ulertzea:

hiztegia eta egiturak, eta grafiak eta hotsak elkarrekin lotzea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 119- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (120)

Komunikazio funtzioak: Eguraldiari buruzko ahozko ekoizpena. Zenbait klimatologia egoerari buruzkoak galdetu eta erantzutea. Iragandako egoera bati buruzko ahozko ekoizpena, adibidez, azken asteburua. Kideak azken egunetan non egon diren jakiteko inkesta egitea. Istorioa entzun ondoren ulermen galderak erantzutea. Irakaslearen jarraibideak betetzea. Beste ikasleekin harreman egokia izatea.

Hiztegia: Eguraldia: weather, weather report, weatherman, cloud, cloudy, hot, sun, sunny,

rain, rainbow, snow, wet, wind, windy, no (sun) Simple past: was, wasn’t, were, weren’t Iraganerako denbora adierazpideak: yesterday, last weekend Hitz gehiago: very, really, at home, all morning, much better, learn, dear, letter,

snowman Musika: biggest orchestra, instrument, drums, keyboard, brass, percussion, strings,

woodwind, composer Materialak: rice, beans, bottle with a lid Errepasoa: pertsonaiak, adjektibo konparatiboak, preposizioak, can, mountains,

picnic, country, city, forest, beach, lake, fields, clothes, today, have fun, cool, code, secret message, home

Ahoskera eta ortografia: (/w/) whale, What’s, windy, wearing, waterfall

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present continuous be aditzaren lehen aldiarekin galdera eta erantzunak What shall we do? It’s snowing/cold/wet/windy. It was/wasn’t … yesterday. They were/weren’t … yesterday. I/He/She/It was/wasn’t ... We/You/They were/weren’t ... Where were you last … ? At what time … ?

Ahoskera eta ortografia: /w/ hotsa antzeman eta ondo ahoskatzea. /w/ hotsa duten hitzak antzeman, errepikatu eta ondo ahoskatzea. (CD-ROM:

Games, Shooting Stars).

Ikasgelako lengoaia: What’s the date today? It’s Friday, 14th May. Is it hot today? What’s the weather like? It’s snowing/raining/wet. What’s the weather like at the beach? Today’s … We’re in school. Yesterday was … We were in school.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 120- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (121)

What was the weather like yesterday morning? What new clothes has Alex got? Who were they from? Look at the code. Write the secret message. Was it a nice day? Were they happy in the park? Do you like weather like this? Where were you on … ? Write about your weekend. Choose your letter and draw a picture. Where’s Robin Motors? Where was Robin Motors last Thursday morning? Where are they? Are they hot or cold? What does Lock ask Robin Motors? Do you remember? Let’s read the sentences together. Listen to the music. What pictures does it make in your mind? Are there lots of people in the orchestra? Make a musical instrument.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Galdera ezberdinen erantzun bezala zenbait esaldi ulertu eta ekoiztea. Unitatean azaldutako gramatika puntuak barneratu eta lantzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Ikasgelan besteekin lankidetza aktiboan arituta interesa agertzea. Materialak kideekin partekatu eta binaka eta taldeka modu eraginkorrean lan

egitearekiko interesa agertzea. Kideekiko errespetuz eta begirunez parte hartzea eskolaren garapenean. Eskolan zehar interesa agertu eta etenaldirik ez eragitea. Musikarekiko interes jarrera garatzea. Jolasean edo eskolaz kanpoko gizarte egoeretan aurretiaz adostutako arau eta

txandak errespetatzearen garrantziaz jakitun egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteen gustuak errespetatzen ikasteko gaitasuna. Musika tresna motei buruz hitz egiteko gaitasuna. Musika eta zenbait musika lanen garrantzia balioestea. Ingurugiroa babesten laguntzen duten eguneroko ekintzak antzematea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 121- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (122)

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Eguraldiari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Irudidun eszena bat entzutea (Lock & Key).

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.

Eguraldiari eta neguko arropari buruzko abestia entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko abestia taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: musika tresna.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Eguraldiari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Eguraldiarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Unitateko marrazkidun istorioan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Eguraldiarekin lotura duten esaldiak idaztea.To be aditzaren past simple erabilita esaldiak idaztea.

Bere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Aurreko asteburuan egondako lekuari buruzko informazio pretsonaldun testu laburra idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak Zenbait ikur eta hizki interpretatuta, kode

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 122- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (123)

ebazten ditu. sekretu baten mezua deszifratzea.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Irudiko musika tresnak motaren arabera sailkatu eta zenbatzea.

Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Adierazitako pausuak jarraituta musika tresna bat egitea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Eguraldiarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Unitateko chant eta/edo abestia taldean errezitatu/kantatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Musika tresnak ezagutzearekiko jakin-mina agertzea.

Kideei musika tresnei buruzko euren zaletasun eta lehentasunei buruzkoak galdetzea.

Ingurumenaren zaintzan laguntzen duten ohiko ekintzak antzematea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Zenbait musika tresna eta orkestraren antolamendua ezagutzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan musika tresna bat egitea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: musika tresna bat.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 123- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (124)

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Klima eta musikari dagokionez iritzi ezberdintasunekiko errespetua agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea. Talde txikietan, ezarriko diren txandak errespetatuta eta zenbait arau jarraituta

taldean lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Harremanetan ari direnean, besteei hitza ez kenduta errespetua agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki musikarekin lotuta dago. Ikasleek musika klasikoarekin eta musika tresnekin lan egingo dute.

Musika piezak eguraldi mota ezberdinekin lotzea. Gainera, unitate honek baloredun hezkuntzarekin lotura du. Ikasleek

ingurumenaren alde egitearen garrantzia balioesten ikasiko dute.

5 Irakurketa bultzatzea

Ikasleek unitateko istorioarekin irakurketa entretenimendu bezala deskubritzea. Ikasleek dibulgazio testu batekin musika tresnei buruzkoak ikasiko dituzte.

6 Ebaluazio irizpideak

Eguraldiari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Was eta were erabilita iraganari buruz hitz egitea. Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea. /w/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

musikaren eta ingurumena zaintzearen garrantzia. Musika tresnei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta

idatziz antzeman eta erabiltzea. Musika tresna bat egin eta aurkeztea. Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 124- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (125)

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Eguraldia antzeman eta aurkeztea.

Eguraldiari buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

HLKZK

To be aditzaren past simple (was eta were) formak lantzea.

Oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: iraganeko egoerei buruz hitz egitea.

HLK

/w/ hotsaren ahoskera lantzea. /w/ hotsa ahozkoan eta idatzizkoan antzeman eta ondo ekoiztea.

HLK

Egualdiari eta neguko arropei buruzko chanta eta abestia errezitatzea.

Ahoskera eta intonazio egokia erabiltzea.

HLKAK

AEKZK

Musika tresna bat egin eta kideei aurkeztea.

Ahozko partaidetza labur eta errazetan norbere burua ulertzera ematea

HLKAK

AEK

Marrazkidun istorioa entzun eta irakurtzea.Aurretiaz landutako irudidun istorioaren atalak antzematea.

Ikusizko eta entzunezko laguntzarekin testu oso labur eta errazetan gaia, zentzu orokorra, ideia nagusiak eta informazio espezifikoa antzematea.

HLK

Aurretiaz landutako irudidun istorioaren esanahiaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, musikaren garrantzia.

HLKEBK IIK GHK

AK

Orkestrei eta musika tresnei buruzko hiztegia antzeman eta erabiltzea.

Musika tresnei buruzko maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

AK

Unitatean zehar ikasitako hiztegia berrikustea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

AEK

Ingurumenaren zaintzaren garrantziari buruz hitz egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, ingurumenaren zaintzaren garrantzia.

HLKEBK IIK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 125- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (126)

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 126- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (127)

7-8 unitateen errepasoa

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ingeleseko irakaslearen jarraibideak entzun eta eskolaren garapen egokia jarraitzea.

Zenbait pertsonaia egiten ari direnari buruzko deskribapena entzutea, bakoitza zein den asmatzeko.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Aurreko bi unitateetan ikasitako hiztegia berrikusteko jolas batean parte hartzea. Letreiatzearen lanketa. Hiztegia berrikusteko hiruko taldeetan jolasean parte hartzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Taldekako jolasean parte hartzeko jarraibideak irakurtzea. Animaliak, landa eremuko lekuak, eta eguraldiari buruzko ohiturei buruzko galderak

irakurtzea. Testuan azaltzen den moduan marrazkia margotzeko irakurtzea. Sailekoa ez dena antzemateko hitzak irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Aurretiko jarduera bateko hitzekin hitz gurutzatuak osatzea. Hitz gurutzatuen mezu ezkutua idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Arauak beteta jolas batean aritzea. 7 eta 8. unitateetan ikasitako gaiei buruzko galdera-erantzunak. 7 eta 8. unitateetako hiztegia berrikusteko taldean lanean aritzea.

Hiztegia: Eguraldia, animali basatiak, hiria, landa eremua, adjektiboak. Prozedura lengoaia, jolas lengoaia, jarraibideak Errepasoa: Kid’s Box 3ko hiztegia

Sintaxi-diskurtso edukiak: Can you remember … ? It’s my turn. Pass the dice. You miss a turn. Go forward. Go back. Throw again. Start. Finish.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 127- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (128)

Ikasgelako lengoaia: Play the game. Can you remember some of the language we use in games? I’ve won. That’s not fair. That’s cheating. Can you spell … ? I can see … Listen and match. Now let’s read and remember. Circle the odd one out. Count and write the letters. Now complete the crossword. Write the message. Do you remember?

Ikaskuntza estrategiak:

7 eta 8. unitateetako hiztegia buruz ikasi eta erabiltzea. Hiztegia berrikusteko eta zenbat dakiten egiaztatzeko jolas batean parte hartzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ikasgelan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Jolasean aurretiaz adostutako arau eta txanden arabera jokatzea ona dela jakitun

egotea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Besteekin harremantzeko gaitasuna eta ingelesez parte hartzea jolasetan. Jolasetan parte hartzean arau eta txandak errespetatzearen garrantzia balioestea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Zenbait pertsonaia egiten ari direnari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

IRAKURMENAEginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 128- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (129)

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Hitz gurutzatuak osatzeko hitzak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Hitz gurutzatuak ebatzita kode sekretua deszifratzea.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Animaliekin eta eguraldiarekin lotura duten esaldiak erabilita ikaslearen ingurunea deskribatzea.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Unitateari dagozkion ikaslearen CD-ROMean proposatutako ariketak burutzea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Berrikusketa jolas batean parte hartzea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Activity Bookean proposatutako unitateko autoebaluazioa egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea.

Ikasgelako talde lana Besteen hitz egiteko txanda errespetatuta, klase osoarekin lan egiteko gai izatea. Txandak errespetatuta eta arauak beteta taldeetan lan egiteko gai izatea.

Bakerako hezkuntza Harremanetan ari direnean, besteei hitza ez kenduta errespetua agertzea.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 129- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (130)

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

5 Ebaluazio irizpideak

Aurreko bi unitateetako maiztasun handiko ahozko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

6 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Aurreko bi unitateetako hiztegia berrikustea:

Animaliak Eguraldia

Aurreko bi unitateetan ikasitako maiztasun handiko lexiko sorta mugatua ahoz eta idatziz antzeman eta erabiltzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Aurreko bi unitateetako gramatika egitura nagusiak berrikustea:

Konparatiboak Past simple

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko sintaxi egiturekin lotutako funtzio eta esanahiak antzeman eta erabiltzea.

Aurreko bi unitateetan ikasitako oinarrizko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea.

Ikaskuntzarako oinarrizko estrategiak ezagutu eta aplikatzea.

HLKAEKAA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 130- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (131)

UNITATE GEHIGARRIA: COURTESY DAY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Adeitasunezko formulak eta esapideak erabili beharreko zenbait egoeratako

elkarrizketak entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Landutako testuinguru ezberdinetan ikasitako adeitasunezko formulak erabilita ahozko ekoizpena lantzea.

Ingalaterrako Courtesy Dayren ospakizunari eta egun horren helburuari buruzko galdera-erantzunak.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Courtesy Day egunaren ospakizunaren tradizioa, duen helburua eta asmoa

azaltzen dituen testua irakurtzea. Adeitasunezko zenbait formula erabili beharreko egoera ezberdinak irakurtzea. Falta diren hitzekin osatu beharreko zenbait adeitasunezko formula irakurtzea. Ikasleak adeitsuak ote diren ala ez diren zehazteko galdetegiko galderak

irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Hitz zehatzekin adeitasunezko formulak amaitzea. Zenbait ikasleren artean eta kideek aurretik zer idatzi duten jakin gabe, elkarrizketa

bati dagozkion esaldiak idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ingelesa hitz egiten den herrialdeetako gizarteetan onartutako hezibide kode eta

adeitasun formulak jarraituta, zenbait egoeratako elkarrizketak antzeztea. Courtesy Day egunaz haraindi, besteekiko errespetuz jokatzea eta hezibide onaren

jarrerarekin ikasgelako jardueretan parte hartzea, egunerokotasunean kontuan izan beharreko eredu bezala.

Hiztegia: Hezibide orokorra: Courtesy Day, polite, It’s nice to be nice. Adeitasun formulak: Thank you, Excuse me, is this yours?, Please sit here, Can I

help?, After you, Can I borrow your…, please?, Here you are, What time is it, please?

Ekintzak: carry books, sitting on the bus, smile, chew, walk past Hitz gehiago: empty seats, your mouth is full, older person, Give me that!, I want

that, It’s mine, You never share with me!, Keep up the good work!, Watch out!, You need to work on your manners.

Errepasoa: familia, ikasgela eta ikasgelako objektuak, dance, talk, help, sit down, stand up, open the door, never, sometimes, always.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 131- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (132)

Sintaxi-diskurtso edukiak: Adeitasun formulak.

Ahoskera eta ortografia: Sarrien erabiltzen diren adeitasun formulak ahoskatzea.

Ikasgelako lengoaia: Listen, point and repeat. Read and answer. Read and think. What do you say? Act out the situations. Complete the sentences. Do the quiz. Let’s do a quiz to see if you are right! Are you polite? Ask and circle. I met … at school. He/she said …

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Ingelesa hitz egiten herrialdeetako ohiko adeitasun formulak erabilita esaldiak

ulertu eta ekoiztea. Eskolak dirauen artean errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzuten jarritako beste arreta ematea kideek partekatzen duten

informazioa entzuteari. Urkoarekin bizitzeko errespetu eta hezibidearen kontzientzia garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Egunerokotasunean besteekin adeitsua izatearen garrantzia balioestea. Ikasleek garatu eta mantendu beharreko adeitasun ohituren inguruan gogoeta

egitea. Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 132- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (133)

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Courtesy Day ospakizunari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

MINTZAMENAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Courtesy Day ospakizunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Unitatean ikasitako adeitasun formulak erabiltzea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Adeitasun formulekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Courtesy Day ospakizuna azaltzen duen testuko esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Adeitasun formulekin lotura duten esaldiak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Zenbait egoeratan adeitasunez jokatzen ote duten zehazteko galdetegia erantzutea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaBesteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste pertsonekin harremantzeko adeitasun formulak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakHerrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Ingalaterran ospatzen den Courtesy Day ospakizunari buruzkoak ikastea.

Ikasten ikastea

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 133- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (134)

Zalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Adeitasuna eta hezibide ona egoera guztietan mantentzeko errespetuzko

kontzientzia garatzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetua izatea, dena delakoa euren sexua ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki bizikidetzarekin lotuta dago, gizartean bizi diren pertsona bezala, ingurukoen bizitza errazteko jarrera gara dezaten.

6 Ebaluazio irizpideak

Adeitasun formulak modu eraginkor eta egokian erabiltzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

adeitasun formulak.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Adeitasun formulak lantzea: Can I borrow your ... ,

please? Here you are. Please, sit here. After you

Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: hezibide onez hitz egitea.

HLK

Adeitasun formulen garrantziari buruz hitz egitea eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, hezibide onez hitz egitearen garrantzia.

HLKEBK IIK GHK

UNITATE GEHIGARRIA: WORLD HELLO DAY

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 134- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (135)

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Mundu osoko zenbait herrialderen izenak entzun eta ulertzea. Pertsonen arteko komunikazioaren garrantzia egiaztatzea xedetzat duen World

Hello Day jardunaldiari buruzko testua entzun eta ulertzea. Hizkuntza ezberdinetan agurtu eta herrialde bakoitzaren bandera deskribatzen

duten zenbait mezu labur entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Modu ezberdinetan, formal edo informalki, kideak agurtzeko ahozko ekoizpena. Ikasleek zenbait jaki eta hiri dagozkien herrialdeekin lotzeko ahozko ekoizpena. World Hello Day jardunaldiaren ospakizunari buruzko galdera-erantzunak. Banderaren bitartez deskribatutako herrialdea asmatzeko jolasean parte hartzea. Mintzagaia den herrialdea asmatzeko zenbait elkarrizketa antzeztea. Zenbait herrialdetako banderen ahozko deskribapena.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena World Hello Day jardunaldiaren tradizioa, xedea eta helburua azaltzen duen testua

irakurtzea. Testuan marrazkiek irudikatzen dituzten hitzak idaztea. Herrialde ezberdinetako agurrak irakurtzea. Erdi biak ondo lotzeko helburuarekin, zenbait esaldi erdi irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

World Hello Day jardunaldiari buruzko testua marrazkien bidez adierazitako hitzekin osatzea.

Agur ohar laburrak idaztea, hello notes.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Herrialde ezberdinei eta euren banderei buruz hitz egingo duten elkarrizketak. Besteak zoriontzeko adeitasun formula eta agurrak antzeztea. Kideekiko errespetuz eta adeitasunez parte hartzea gelan.

Hiztegia: Jardunaldia: World Hello Day. Agurrak: Good morning, Good afternoon, How are things?, Have a happy day, It’s a

great day!, Love, Hello, Hi, How are you? Hitz gehiago: peace, friend, friendly, happy, smile, flag, vertical, horizontal, stripes,

a coat of arms, a star, crosses, Errepasoa: herrialdeak eta koloreak.

Sintaxi-diskurtso edukiak: Agurtzeko formulak.

Ahoskera eta ortografia: Sarrien erabiltzen diren agurtzeko formulak ondo ahoskatzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 135- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (136)

Ikasgelako lengoaia: Where can you find this food? Where is this city? Listen and say. This is a letter about World Hello Day. Greet your friends. Let’s guess the country. Now write a World Hello Day note. What can you write to your friends? How do you say hello in…?

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Munduko herrialde ezberdinetako eta, bereziki, ingelesa hitz egiten den

herrialdeetako agurtzeko ohiko formulak ulertu eta ekoiztea. Eskolaren garapenean zehar, errespetu eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzuten jarritako beste arreta ematea kideek partekatzen duten

informazioa entzuteari. Besteekin bizitzeko errespetuzko eta hezibide oneko kontzientzia garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Egunerokotasunean besteekin adeitsuak izan eta ikusten ditugun bakoitzean desio onak opatzeko agurtzearen garrantzia balioestea.

Ikasleek mantendu beharreko adeitasun ohiturak balioetsi eta garatzea. Gelako errutinekin lotura duten jarraipenak antzeman eta betetzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 136- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (137)

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

World Hello Day ospakizunari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

HABLAROhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

World Hello Day ospakizunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Unitatean ikasitako hizkuntza ezberdinetako agurtzeko formulak erabiltzea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Agur formulekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

World Hello Day ospakizuna azaltzen duen testuan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Agur formulekin lotura duten esaldiak idaztea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaBesteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Beste herrialdeetako pertsonekin harremantzeko agur formula ezberdinak ikastearekiko interesa agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakHerrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

World Hello Day ospakizunari buruzkoak ikastea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 137- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (138)

autonomoan egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Hezibide ona eta adeitasuna egoera guztietan mantentzea bermatuko duen

errespetuzko kontzientzia garatzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetua izatea, euren sexua dena delakoa ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate honetan, ikasleak gizarte bateko partaide bezala bizi duten tutoretza lanarekin lotuta dago, bizitza konpartitzen duten horiei bizimodua errazteko.

Bestalde, unitate hau eta geografia ikasgaiaren arteko lotura estua dago, mundu osoko herrialdeen guztien izenak ingelesez ikasten baitira eta euren banderekin lan egiten baita.

6 Ebaluazio irizpideak

Zenbait hizkuntzetako agurtzeko formulak modu eraginkorrean eta ondo erabiltzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

agurtzeko formulak.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Agurtzeko formulak zenbait hizkuntzatan lantzea.

Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: agurtzea.

HLK

Agurren garrantziaren inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, elkarrizketa bat izan ahal izateko agurtzearen garrantzia.

HLKEBK IIK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 138- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (139)

UNITATE GEHIGARRIA: APRIL FOOL’S DAY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. April Fool’s Day ospakizuna noiz eta nola gauzatzen den azaltzen duen testua,

irakurtzen duten artean, entzun eta ulertzea. Adierazpenak egia ala gezurra diren jakiteko txantxak entzun eta ulertzea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ikasleek beraien artean txantxak eta txisteak kontatzeko ahozko ekoizpena. April Fool’s Day ospakizunari buruzko galdera-erantzunak. Egin daitezkeen txantxei buruzko eztabaida. April Fool’s Day ikasleen herrialdeko beste antzekoren batekin alderatzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena April Fool’s Day ospakizunari buruzkoak azaltzen dituen testua irakurtzea. Txantxak edo txisteak egiteko egoerak azaltzen dituzten elkarrizketa laburrak

irakurtzea. Zenbait esaldi egia edo txantxa diren erabakitzeko irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Zenbait esaldi txantxa ote diren ala ez erabakitzean yes edo no idaztea. Proposatutako zenbait iruditatik abiatuta elkarri egiteko moduko txantxei buruzkoak

idaztea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Txantxak egiteko egoerak adierazten dituzten elkarrizketak antzeztea. Ikasleei bururatutako zenbait txantxaren inguruko eztabaida. Ikasleek asmatutako txantxa edo txisteak taldeko beste kideen entretenimendurako

antzeztea.

Hiztegia: Inozenteen eguna: April Fool’s Day, April Fool! Txantxa eta txisteak: play funny jokes/tricks, laughing, salt, sugar, sweet, chips, sit

down, noise, spider, a plant, grow on trees, breathe, a hole, ant, weight, brain, cry, space, snail, starfish, hummingbirds, backwards

Hitz gehiago: Very funny! Errepasoa: familia, animaliak, gorputz atalak, can, can’t

Sintaxi-diskurtso edukiak: Can I … ? Yes, of course you can/can’t. Don’t you like … ? No, I don’t. Yes, I do.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 139- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (140)

Please … Thank you. What’s that … ? Not/Very funny! Play a joke on one another.

Ahoskera eta ortografia: Txantxak egin edo txisteak kontatzeko gehien erabiltzen diren egiturak ondo

ahoskatzea. Inor ez dadin ofenditu edo errespetu faltarik ez egiteko, txisteak kontatzerakoan

intonazio egokia erabiltzea.

Ikasgelako lengoaia: Before you start, read all the questions in the test. Thank you for reading to the bottom of this page. This is an April Fool. You’re an April Fool! Here are some practical jokes that people play on one another on April Fool’s Day. Read and choose. Act them out. Read and write ‘yes’ or ‘no’. Now listen and check. Look and write. Think of another April Fool’s joke.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Txantxa eta txisteak ulertu eta ekoiztea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Testuak entzun zein kideek emango duten informazioa entzuteko interes maila

bera agertzea. Unea denean barre egiten jakiteko umorea garatzea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Ospakizunetan, errespetuz eta tolerantziaz, besteekin elkarreragiten jakitearen garrantzia balioestea.

Txantxak onartzeko umorea garatzea eta, beharrezkoa bada, norbere buruaz barre egiten ikastea.

2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 140- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (141)

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

April Fool’s Day ospakizunari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

MINTZAMENAOhiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

April Fool’s Day ospakizunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

Unitatean ikasitako txantxak egiteko formulak erabiltzea.

Aurretiaz irakurritako irudidun istorioa antzeztea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Txantxak egiteko formulekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

April Fool’s Day ospakizuna azaltzen duen testuan agertzen diren esaldiak antzematea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENA

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

April Fool’s Day ospakizunarekin lotura duten esaldiak idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Zenbait egoeratan hezibide onez jokatzen ote duten egiaztatzeko galdetegia egitea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaBesteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Txantxak ingelesez egiteko formulak ezagutzearekiko interesa agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakHerrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

April Fool’s Day ospakizunari buruzkoak ikastea.

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 141- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (142)

Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Gustu oneko txantxak egitean oinarritutako kontzientzia garatzea eta norberari

egindakoak ondo hartzea.

Bakerako hezkuntza Besteekiko errespetuz jokatzea, dena delakoa euren sexua ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki, ikasleak gizarte bateko partaide bezala bizi duten tutoretza lanarekin lotuta dago, bizitza konpartitzen duten horiei bizimodua errazteko xedearekin.

Gizarteko kide bezala, txantxak behar bezala egin eta hartzen ikasiko dute. Halaber, ikasleek txantxa bat egitean egin daitekeena eta ezin dena egin bereiziko dute.

6 Ebaluazio irizpideak

Txantxak egitean gramatika egiturak modu eraginkorrean eta ondo erabiltzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

txantxak egitea.

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Zenbait gramatika egitura lantzea. Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: txantxak egitea.

HLK

Txantxak egiteari buruz hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, txantxak egitea.

HLKEBK IIK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 142- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (143)

UNITATE GEHIGARRIA: MOTHER’S DAY

1 Edukiak 1. blokea. Ahozko testuen ulermena

Ikus-entzunezko euskarri ezberdinetako mezu errazak entzun eta ulertzea. Errezitatu ahal izateko, ikasteko chanta entzutea.

2. blokea. Ahozko testuen ekoizpena

Ikasleek euren amak, gustuko duten eta ez dutena azaltzeko ahozko ekoizpena. Zergatik maite dituzten ere azalduko dute.

Liburuko pertsonaietako batek bere amaz hitz egiten duen testuari buruzko galdera-erantzunak.

Ikasleen amen omenezko chanta errepikatzea. Amek seme-alaben alde egiten dutenari buruzko galdera-erantzunak. Ikasle bakoitzak bere amari idatziko dion olerkia errezitatuz irakurtzea.

3. blokea. Idatzizko testuen ulermena Liburuko pertsonaietako batek bere amaz hitz egiten duen testua irakurtzea. Amentzat atseginak edo desatseginak ote diren erabakitzeko zenbait ekintzari

buruzko esaldiak irakurtzea. Amek seme-alaben alde egiten dutenari buruzko galderak irakurtzea. Paperezko lora bat egiteko jarraibideak irakurtzea.

4. blokea. Idatzizko testuen ekoizpena

Ikasleek auren amak zergatik maite dituzten azaltzeko esaldiak amaitzea. Mother’s Day egunean amei errezitatzeko olerkia sortzea.

Aurreko edukien lau blokeetan zeharka hurrengo alderdiak lantzen dira:

Komunikazio funtzioak: Ikasleen amak deskribatzen dituzten ezaugarriei buruzko galdera-erantzunak. Amek seme-alaben alde egiten dutenari buruzko galdera-erantzunak

Hiztegia: Amaren eguna: Mother’s Day Ekintzak: She makes my breakfast, takes me to school, buys me clothes that I like,

buys presents for my friends, takes me to parties, tidies the house, helps me with my homework, reads me a story

Hitz gehiago: She’s always got time for me, busy, give her flowers, go for a walk together, say you love her, make the bed, I love you, wonderful, fabulous, pretty, funny, fun, special, kind, You’re the best mum in the world, always there, You look after me

Errepasoa: because, etxeko objektuak

Sintaxi-diskurtso edukiak: Present simple Inperatiboa Her name is …

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 143- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (144)

She is a … She is … years old. She loves … but she doesn’t like … I love my mum because …

Ahoskera eta ortografia: Ikasgaian ikasitako chanta eta ikasleek sortutako olerkia ondo ahoskatu eta

intonatzea.

Ikasgelako lengoaia: Ask me a question about my mother. If your question is correct, I’ll answer it. Read and answer the questions. Look and say ‘yes’ or ‘no’. Is this nice for Mum? Listen to this chant. Can you remember the chant? Then ask your friend. Write about your mum. Do you remember the Mother’s Day poem? Let’s make one of these lovely flowers for your mum.

Ikaskuntza estrategiak:

Unitateko hiztegia ikasi eta erabiltzea. Ikasleen amak deskribatzeko esaldiak ulertu eta ekoiztea. Amek seme-alaben alde egiten duten guztia adierazteko esaldiak ulertu eta

ekoiztea. Mother’s Day egunean esker ona adierazteko forma bezala olerkia sortzea. Klasean zehar errespetua eta tolerantzia agertzea. Hizkuntza segmentu askeagoak ekoizteko konfiantza lortzeko egituren errepikapen

estrategiak erabiltzea. Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea. Lankidetzarekiko zaletasuna. Atzerriko hizkuntza ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantza. Emandako jarraibide bati erantzuteko norbere gaitasuna balioestea. Ahozko jardueretan aktiboki parte hartuta interesa agertzea. Olerkiaren sormenarekiko eta kideek sortutako olerkiak entzun eta ulertzearekiko

interesa agertzea. Amei euren eguneroko lanetan laguntzeko kontzientzia garatu eta euren lan

guztiagatik esker ona adieraztea.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak:

Posible den neurrian, amei eskerrak eman eta laguntzearen garrantzia balioestea. Amek seme-alaben alde egiten dutena aintzat hartzea.2 Konpetentziak

Deskriptoreak Jarduerak

Komunikazio linguistikoaENTZUMENA

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 144- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (145)

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Amaren eguna ospakizunari buruzko ahozko mezu errazak entzutea.

HITZ EGIN eta ELKARRIZKETAN ARITZEA

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Unitateko chanta taldean errezitatzea.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu.

Kideen aurrean egindako proiektua aurkeztu eta deskribatzea: paperezko lorea.

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da. Irakasleak egindako galderak ondo erantzutea.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.

Amaren eguna ospakizunari buruzkoak kideari galdetu eta erantzutea.

IRAKURMENA

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.

Amaren eguna ospakizunarekin lotura duten esaldiak irakurtzea.

Eginkizun bat aurkezten duen idatzizko testuaren helburua ulertzen du.

Activity Bookean proposatutako idatzizko jardueretan emandako jarraibideak eta adibideak antzematea.

IDAZMENABere informazio pertsonal eta ingurune hurbilekoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu.

Nork bere amarentzako olerkia idaztea.

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaEkintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Amarentzako opari bezala paperezko lorea egitea.

Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Taldean unitateko chanta errezitatzea.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.

Amaren eguna beste herrialdeetan nola ospatzen den jakitearekiko interesa agertzea.

Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakIkasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Unitateko chanta errezitatu eta abestia kantatzea.

Bere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Unitate amaierako proiektuan olerki bat eta paperezko lorea egitea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 145- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (146)

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Hiztegien eta Class Booken amaierako Grammar Referenceren laguntzarekin, Unitateari dagozkion Activity Book eta My Home Bookleteko ariketak modu autonomoan egitea.

Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Unitateko proiektua osatzeko informazioa bilatzea: paperezko lorea.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Proiektua prestatzeko aurretiko pausuak bete eta kideei aurkeztu baino lehen berrikustea.

3 Zeharkako gaiak eta baloreetan oinarritutako hezkuntza

Hezkuntza moral eta hiritarra Ikasgelan aktiboki parte hartuta eta irakaslearen jarraibideak beteta interesa

agertzea. Amei laguntzen arreta jartzeko kontzientzia garatzea Ikasleek amei lagundu eta euren lan guztia eskertzean euren arreta zentratuko

duten errespetuzko kontzientzia garatzea.

Bakerako hezkuntza Etxeko lanetan laguntzen ikastea, sexua dena delakoa ere.

4 Diziplinarteko ikuspegia

Maila honetan, gaiek curriculumeko beste eremuak jorratzeko joera dute, ikasgai ezberdinak elkarren artean jarraiki gainjarrita.

Unitate hau zehazki ikasleek amei egun bat eskaintzen ikastearekin lotuta dago, euren lan guztia eskertzeko.

6 Ebaluazio irizpideak

Ikasleen amak deskribatu eta euren alde egiten dutena kontatzea. Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste,

amei egun bat eskaintzea.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 146- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (147)

7 Edukiak - Ebaluazio irizpideak – Konpetentziak

Edukiak Ebaluazio irizpideak Konpetentziak

Ikasturtean zehar ikasitako zenbait gramatika egitura eta hiztegia lantzea.

Ohiko komunikazio funtzioa edo funtzioak bereizi eta betetzea: pertsona bat deskribatzea.

HLK

Amaren egunaren garrantziaren inguruan hitz egin eta ikasitakoaren inguruan gogoeta egitea.

Oinarrizko alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak antzematea, besteak beste, amei egun bat eskaintzearen garrantzia.

HLKEBK IIK GHK

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 147- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (148)

ERANSKINA - KONPETENTZIEN EBALUAZIORAKO ERRUBRIKA

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

o

Nah

iko

Ez n

ahik

o

Komunikazio linguistikoaEntzumena

Ahozko mezu eta jarraibide errazak ulertu eta hitz eta hizkuntza egitura ezagunak antzematen ditu.

Ikus-entzuneko egoera labur batean, behin baino gehiagotan entzunda, ahozko testuaren ideia orokorra eta zenbait informazio espezifiko ulertzen du.

Testuinguru anitz eta ezagunetan azentu, erritmo eta intonazioa bezalako soinu alderdiak antzematen ditu.Hitz egin eta elkarrizketan aritzea

Ahoskera eta intonazio egokiarekin olerki edo doinuak errezitatu eta kantuak abesten ditu.

Aurretiaz prestatutako ahozko aurkezpen errazak egiten ditu

Ohiko elkartrukeetan moldatu egiten da.

Gidatutako bat-bateko ahozko elkartrukeetan parte hartzen du.Irakurmena

Idatzizko kartel eta plano errazetako informazio esanguratsua antzematen du.

Gai ezagunei buruzko testu errazetan ideia orokorra eta xehetasun zehatzak ulertzen ditu.Idazmena

Aurretiaz aurkeztutako ereduetatik esaldi eta testu errazak eratzen ditu.

Bere datu pertsonalekin inprimaki edo fitxa bat osatzen du.

Informazio pertsonal edo bere ingurukoarekin gutun, e-posta edo postalak idazten ditu

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 148- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (149)

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

o

Nah

iko

Ez n

ahik

o

Matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia eta teknologiarako konpetentziaGai ezagunekin lotura duten ariketa errazak ebazten ditu.

Grafika eta taula errazetan estatistika datuak antzeman eta adierazten ditu.

Irizpide egokiaren arabera datuak ordenatu eta sailkatzen ditu.

Ohiko objektuetan antzekotasun eta desberdintasun geometrikoak antzematen ditu.

Tresna egokiekin oinarrizko magnitudeak neurtzen ditu.

Puzzleak eta hitz gurutzatuak osatzen ditu.Ekintzak planifikatuta, objektu bat eratzeko teknika eta elementu anitzak erabiltzen ditu.

Ingurune fisiko hurbileko elementu eta baliabideak, eta gizakiak horiengan duen eragina antzeman eta bereizi egiten ditu.

Natura eta animalia ingurunearekiko errespetua agertzen du.

Bizitza osasungarrirako ohiturak ezagutu eta mantendu egiten ditu.

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaIngelesaren ikasketa sendotu eta laguntzeko IKTak erabiltzen ditu.

Euskarri eta tresna digital anitzak erabilita ingelesez aurkezpen eta ekoizpenak egiten ditu.

Iturri eta euskarri digitaletan oinarrizko informazioa aurkitzen du.Elkarbizitzarako konpetentzia eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaTalde jardueretan errespetuz eta jakin-minarekin parte hartzen du eta bere iritzia konpartitzen du.

Kideekiko errespetua agertu eta bakoitzaren hitzegiteko txanda zaintzen du.

Besteekin harremandu eta beste kulturak ezagutzeko ingelesaren erabilera ulertu eta balioestea.Kontzientzia- eta adierazpide-kulturalakBere aurkezpen eta proiektuetan elementu eta teknika artistikoak erabiltzen ditu.

Ikasgelako jolas, dantza, abesti eta arte jardueretan era aktiboan parte hartzen du.

Herrialde anglosaxoietako adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 149- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦· Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (150)

Bik

ain

Oso

ond

o

Ond

o

Nah

iko

Ez n

ahik

o

Ikasten ikasteaZalantzak argitzeko tresna eta baliabideak erabiltzen ditu, besteak beste, hiztegiak edo gramatika.

Bere autoebaluazioa egin eta akatsak zuzentzearekiko interesa agertzen du.

Bere eginkizunak burutzeko laguntza eskatzeko oinarrizko ulermen eta adierazpen estrategiak erabiltzen ditu.Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentziaBere eginkizunak modu autonomoan osatzeko informazioa bilatzen du.

Aurkezpen egokirako bere lanak planifikatu eta berrikusi egiten ditu.

Kid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 150- © Cambridge University Press 2017

UNIDAD 0 FRIENDS - cambridge.es€¦  · Web viewKid’s Box 3 – Updated 2nd Edition – Programazio Didaktikoa- 1-© Cambridge University Press 2017 - [DOCX Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5960

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.