Recensie The Boogeyman (2023) (2024)

Regie: Rob Savage | Scenario: Scott Beck, Bryan Woods, Mark Heyman | Cast: Sophie Thatcher (Sadie), Chris Messina (Will), Vivien Lyra Blair (Sawyer), David Dastmalchian (Lester Billings), LisaGay Hamilton (Dr. Weller), e.a. | Speelduur: 98 minuten | Jaar: 2023

Horrorfilms komen in alle soorten en maten, maar degene die je echt graag bang willen maken volgen vaak hetzelfde patroon: in de eerste helft een reeks angstaanjagende scènes en in de tweede helft het mysterie uitpluizen en het kwaad verslaan. Meestal is er wel wat ademruimte om bij te komen van de spanning. The Boogeyman weigert dit patroon te volgen en houdt de horror er tot aan het einde in. De pauzes tussendoor zijn erg kort - en dat werkt.

Sadie Harpers moeder is onlangs overleden, en ondanks dat zij en haar jonge zusje daar heel graag over willen praten, stuurt hun vader, zelf nota bene psycholoog, ze naar een externe therapeut. Hij zelf krijgt een man aan de deur die vertelt dat zijn kinderen zijn vermoord door een monster in de kast. Kort daarna beginnen ook in Sadies huis vreemde voorvallen plaats te vinden, met name rondom haar zusje.

Dat korte gesprek tussen Sadies vader en de hulpzoekende indringer is het enige waar het om draait in het korte verhaal van Stephen King. De makers van deze film gebruiken het als basis voor een plot en borduren er op voort. Van Kings verhaal uit 1973 is al twee keer eerder een korte film gemaakt, en een toneelstuk. Voor deze nieuwe verfilming, met een speelduur van ruim anderhalf uur, is er op geslaagde wijze een hoop bij verzonnen.

Ten eerste gaat het over meer dan alleen een monster onder het bed. De boeman staat symbool voor de duistere, vretende kracht van rouw. Huize Harper is ondergedompeld in verdriet waar de enige overgebleven ouder niks aan doet, omdat hij nog niet klaar is om de waarheid volledig onder ogen te zien. Die etterende infectie wordt weergegeven in de vorm van een afgrijselijk wezen dat zelfs de stem van hun overleden moeder kan nabootsen. Tot aan het einde zit dit thema er dik in.

Ten tweede is het gewoon zwaar griezelen geblazen. Er wordt kundig gebruik gemaakt van alle goedkope trucjes om de kijkers dieper in de stoel te laten wegzakken. Rust om daarvan bij te komen is ze niet gegund. Dat veroorzaakt de onprettige ervaring die een horrorfilm teweeg hoort te brengen.

Behalve zenuwslopende shots van donkere hoeken en gangen is de stem van het monster hoogst verontrustend. Het is een soort demonische impressie die varieert tussen een feilloze nabootsing van iemand die de personages kent en dierlijke klanken uit de diepste krochten van de hel. Het idee om zoiets te horen in het duister van de slaapkamer is pure horror.

Waar het verhaal dat extra laagje heeft, zijn de personages wat vlakker. Het jongere zusje is gewoon een klein meisje dat graag slaapt met het licht aan. Vaderlief is iets complexer, maar komt een stuk minder in beeld. Sadie is de tiener die geen zin heeft om op school gezien te worden als 'dat meisje wier moeder is overleden'. Er is een schoolgenoot die zo asociaal tegen haar doet dat het flauw en ongeloofwaardig is, maar het gaat echt over de schreef dat Sadie dit kreng even later uitnodigt voor een klein feestje bij haar thuis.

Een ander klein minpunt is de beeldkwaliteit van de film. Hij oogt alsof er niet genoeg budget was voor een fatsoenlijke camera en/of belichting. Het voelt niet functioneel korrelig, maar goedkoop. Hip en flashy gedoe is nergens voor nodig, maar de shots zijn vrij nietszeggend.

Waar dit monster vandaan komt en hoe het te bestrijden is, komt amper aan bod. Geen gemis, want het is er gewoon en dat is dat. Het zou de film onnodig langer hebben gemaakt en de spanning in de weg hebben gezeten. Er is maar een moment waarin Sadie op onderzoek gaat en het huis bezoekt van de man die sprak over de boeman. Dat voegt een beetje toe aan het plot, maar het is vooral sterk dat zelfs dit moment een milde nagelbijter is.

De vraag "wordt dit de engste film van het jaar" komt bijna maandelijks voorbij op filmsites. Ooit een effectieve marketingtool, nu een loze belofte. Op de eerste dag van het volgende jaar kunnen we beslissen welke film die eer krijgt. The Boogeyman is een kanshebber, want eng en effectief is hij zeker.

Beeld: 21 Laps Entertainment, 20th Century Studios

» Alle filminformatie over 'The Boogeyman'

Recensie The Boogeyman (2023) (2024)

FAQs

What was in the closet at the end of The Boogeyman? ›

Billings then hears a creepy voice from the closet say "so nice" before the door swings open and the Boogeyman comes out. And if that doesn't get you, King's final line of the story certainly will: "It still held its Dr Harper mask in one rotted, spade-claw hand."

How scary is The Boogeyman in 2023? ›

This film is not part of a franchise nor is it a remake. It is a standalone film, and with all the Boogeyman films out there, this is definitely the best. The film is off to a very creepy start, and the creepiness never lets go. This film is relentless, as it never allows the viewer to take a breath.

Does The Boogeyman have a happy ending? ›

The Big Picture

The movie centers around Dr. Harper and his family, who become the perfect target for the Boogeyman due to their grief and vulnerabilities. Although the family defeats the Boogeyman in the end, the final scene suggests that the monster may still be lurking, representing the ongoing struggle with grief.

What is the creature in The Boogeyman 2023? ›

The Boogeyman is the titular main antagonist of the 2023 horror film The Boogeyman, based off the Stephen King short story of the same name. It is a monster of unknown origin that targets and murders entire families, usually ones that have experienced a loss of a family member.

Who killed Boogeyman? ›

Actually, in the movie it is mentioned that there was another mafia who was called Baba Yaga/The Boogeyman. John Wick was hired to kill him which he obviously did after which he was know as the Boogeyman.

Is The Boogeyman based off a real story? ›

The boogeyman is not real, but most cultures have some version of the boogeyman myth, although they go by many, many different names. The actual "boogeyman" name most likely originated sometime in the 19th century, but the mythology of these kinds of "monsters" have been around for much longer than that.

What happened to the mom in Boogeyman? ›

Therapist Will Harper is struggling to overcome the death of his wife, who died suddenly in a car crash. His daughters, Sadie and Sawyer, are likewise struggling to deal with their mother's passing. One day, a disturbed man called Lester Billings visits Will's office.

What is the plot of Boogeyman? ›

Who is the killer in boogeyman 2? ›

The Boogeyman is revealed to be Henry; Dr. Allen did lock him in a closet in an attempt to treat his bogyphobia, and the Boogeyman possessed Henry. The chase ends when Laura decapitates the Boogeyman with gardening shears.

Where was The Boogeyman 2023 filmed? ›

According to The Cinemaholic, one generic location that The Boogeyman used during filming was McDonogh 35 Senior High School, located in Louisiana. The school is located on 4000 Cadillac Street in the city of New Orleans. Although The Boogeyman is a horror movie, this school is not abandoned or creepy in any sense.

Who is the villain in The Boogeyman? ›

Written by Eric Kripke, Juliet Snowden, and Stiles White, from a story by Kripke, the film is a new take on the classic "boogeyman", or monster in the closet, who is the eponymous antagonist of the film. The plot concerns a young man, Tim Jensen, who must confront the childhood terror that has affected his life.

What does Boogeyman mean in Russian? ›

Babay or Babai (Russian: Бабай) is a night spirit (Bogeyman) in Slavic folklore. According to beliefs, he abducts children who do not sleep at night or behave badly. He is also called Babayka (Russian: Бабайка) or Babayko (Ukrainian: Бабайко), although the term may also be applied to his female equivalent.

Is the boogeyman under the bed or in the closet? ›

In other places he hides or appears from under the bed or in the closet and tickles children when they go to sleep at night, while in others he is a tall figure in a black hooded cloak who puts children in a sack. It is said that a wart can be transmitted to someone by the boogeyman.

Was Dr. Harper the boogeyman? ›

Some time after these events, the Boogeyman has not yet given up persecuting Lester. Then he disguises himself as a man, taking on the appearance of Dr. Harper, a psychologist to whom Lester, divorced from Rita and now completely mad with grief and terror, asked for advice (it is not clear if the Boogeyman killed Dr.

Will there be a Boogeyman 2? ›

The Boogeyman 2 Isn't Happening Yet

Disney and 20th Century have yet to announce plans for The Boogeyman 2, so it is not officially happening at the moment. They moved it from streaming to give it a theatrical release in hopes that it would be a hit and even possibly launch a new horror franchise.

What happened to the mom in The Boogeyman? ›

Plot. Therapist Will Harper is struggling to overcome the death of his wife, who died suddenly in a car crash. His daughters, Sadie and Sawyer, are likewise struggling to deal with their mother's passing. One day, a disturbed man called Lester Billings visits Will's office.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5644

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.